Testy na hepatitídu C. Krvný test na hepatitídu.

Ak chcete zistiť, či vaše telo bolo vystavené vírusu hepatitídy C, postačí vykonať krvný test hepatitídy - markerov infekcie vírusom. Tieto markery predstavujú celkové protilátky proti HCV (anti-HCV), ktoré sa určujú metódou ELISA v sére venóznej krvi.

Pozitívny výsledok tohto testu je zvyčajne overený pomocným rekombinantným imunoblotovým testom (RIBA). Na primárnu diagnózu vírusovej hepatitídy sa široko používa metóda ELISA. Tento test na hepatitídu vykonávajú darcovia krvi, tehotné ženy, pacienti pred chirurgickým zákrokom atď.

Ak je test anti-HCV negatívny, potom ste nikdy nemali hepatitídu. Výnimkou sú prípady nedávnej infekcie (nie viac ako 6 mesiacov). Počas tejto doby sa protilátky ešte v krvi nezobrazia. Pozitívny výsledok znamená, že telo bolo vystavené vírusu hepatitídy C.
Protilátky proti HCV nie sú samotným vírusom, ale proteíny produkované imunitným systémom ako odpoveď na vírus vstupujúci do tela. Protilátky sú rôznej triedy a môžu byť dlhodobo detegované, niekedy aj počas života, a to aj v prípade, že samotný vírus nie je prítomný.
Ak chcete zistiť, či máte chorobu teraz (hepatitída prešla do chronickej formy) alebo protilátky, ktoré zostali po predchádzajúcej chorobe, ako aj určiť aktivitu vírusu a možné komplikácie, je potrebné vykonať ďalšie vyšetrenie. Stojí za zmienku, že len asi 20% ľudí, ktorí boli infikovaní vírusom hepatitídy C, sa s infekciou vyrovnali sami. Preto bohužiaľ vo väčšine prípadov prítomnosť protilátok proti HCV indikuje chronickú vírusovú hepatitídu C (CVHC).

Diagnóza akútnej hepatitídy C je umiestnený na komplexu klinických príznakov a symptómov akútnej hepatitídy: prekročenie alanínaminotransferázy (ALT)> 10 násobok hornej hranice normálu, prítomnosť RNA vírusu hepatitídy C (HCV aj keď RNA môže spontánne spadajú na nedetegovateľné hladiny).

Diagnóza chronickej hepatitídy C sa robí pri súčasnej detekcii protilátok proti HCV a RNA vírusu hepatitídy C v prítomnosti biologických alebo histologických príznakov chronickej hepatitídy počas 6 mesiacov infekcie.

Algoritmus na detekciu hepatitídy C: najskôr prejdite testom na protilátky proti HCV. Ak je test pozitívny, potom by sa mal vykonať vysoko citlivý test PCR na detekciu vírusovej RNA a na rozlíšenie akútnej alebo chronickej hepatitídy C. Na tento účel by sa mal vykonať biochemický krvný test (ALT, bilirubín) a ďalšie testy, ktoré predpíše špecialista na infekčnú chorobu., Ak je test PCR negatívny, musíte ho po troch mesiacoch znova podať.

Ak nie je možné vykonať test na protilátky, je možné používať rýchle diagnostické testy s použitím séra, plazmy, plnej krvi z prsta alebo slín namiesto klasických metód ELISA na uľahčenie skríningu protilátok proti HCV a zlepšenie prístupu k lekárskej starostlivosti.

Sériu testov potrebných na ďalšiu diagnózu u ľudí s pozitívnymi testami na protilátky proti hepatitíde C by mal predpísať lekár na infekčnú chorobu alebo hepatológ, avšak odporúčame, aby ste išli na prvú návštevu lekára, ktorá je už "pripravená". Ušetrí vám čas. Vykonajte tento výskum:

- úplný krvný obraz (KLA);
- ALT, AST, bilirubín (biochemický krvný test);
- PCR RNA proti hepatitíde C (kvalitatívna štúdia);
- stanovenie genotypu vírusu (v laboratóriu sa dohodnite, že táto analýza by sa mala vykonať len vtedy, ak je test PCR pozitívny, inak nie je potrebné vykonať tento test);
- Ultrazvuk brušných orgánov (pečeň, žlčník, slezina, pankreas).

Po stretnutí s lekárom vám môžu byť pridelené ďalšie štúdie. Nižšie je uvedený kompletný zoznam testov, ktoré sa zvyčajne používajú pri diagnostike vírusovej hepatitídy C. Ktoré z týchto štúdií sú presne to, čo potrebujete, rozhodne špecialista po preskúmaní a interpretácii výsledkov úvodného vyšetrenia.

Všeobecný krvný test

Hemoglobín, erytrocyty, hematokrit, leukocyty, krvné doštičky, neutrofily, eozinofily, bazofily, lymfocyty, monocyty, ESR, leukocytový vzorec.

Biochemický krvný test

ALT, AST, bilirubín, GGT, ALP, glukóza, feritín, sérové ​​železo, transferín, kreatinín, cholesterol, trigly-rida. tymolový test (TP).

Hodnotenie funkcie pečene

Proteínové frakcie (α1-globulíny, α2-globulíny, beta-globulíny, gama-globulíny), koagulogram, albumín, celkový proteín. Je predpísaný pre podozrenie na dysfunkciu pečene.

Testy na inú vírusovú hepatitídu

HBsAg, anti-HBc, anti-HBs (markery hepatitída), anti-HAV (celkové protilátky hepatitídy A), HGV RNA (RNA hepatitídy G), TTV DNA (HBV DNA TTV).

HIV test

Hodnotenie štádia hepatitídy a aktivity ochorenia.

Biopsia pečene, elastometria, fibrotesty, ultrazvuk (režimy 3D + PD). Najčastejšie používaná elastometria (fibroscanning) pečene.


Určenie HCV RNA pomocou PCR je kvantitatívna štúdia.

Testy funkcie štítnej žľazy

(Tieto štúdie sa vykonávajú, keď je potrebná liečba interferónom a ribavirínom +/- sofosbuvírom. Tento režim liečby je zastaralý, avšak v niektorých prípadoch je jeho použitie odôvodnené.)

- protilátok proti tyreoglobulínu
- protilátky proti tiroperoxidáze
- hormón stimulujúci štítnu žľazu (TSH), T3, T4
- Ultrazvuk štítnej žľazy

Testy na autoimunitné ochorenia

- AMA (antimitochondriálne protilátky), ANA (antinukleárne protilátky), SMA (protilátky proti hladkým svalom)
- kryoglobuliny
- Reumatoidný faktor (RF)
- Antinukleárny faktor (ANF)

Napriek skutočnosti, že hepatitída C v každodennom živote je sexuálne a vertikálne (od matky k dieťaťu) vysielaná pomerne zriedkavo, odporúča sa vyšetriť príbuzných na prítomnosť anti-HCV. Aj u všetkých pacientov s hepatitídou C sa odporúča očkovanie proti hepatitíde A a B (pri absencii imunity).

Koľko testov na hepatitídu je vykonané?

Testovanie na hepatitídu C sa vykonáva v jednom až piatich pracovných dňoch. Vo väčšine prípadov sú výsledky analýzy pripravené nasledujúci deň po odbere vzoriek krvi.

Testy a frekvencia výskumu u pacientov, ktorí nedostali antivírusovú liečbu

Základné testy na hepatitídu C

Vírusová hepatitída C je vážnym zdravotným a sociálnym problémom. Približne 180 miliónov ľudí na svete trpí touto chorobou, každoročne zomrie 350 000 ľudí. Dlhodobý latentný (asymptomatický) priebeh hepatitídy C vedie k oneskorenej diagnóze. Analýza hepatitídy C sa vykonáva s cieľom diagnostikovať chorobu, diferenciálna diagnostika, s jej pomocou, určiť skôr prenesené ochorenie "stojí". Štúdia sa používa u pacientov so symptómami hepatitídy C, zvýšených hladín pečeňových enzýmov, pri získavaní informácií o predtým prevedenej hepatitíde s nešpecifikovanou etiológiou, u rizikových ľudí a štúdiách skríningu.

Diagnóza hepatitídy C sa uskutočňuje v dvoch fázach:

Etapa 1 Stanovenie prítomnosti protilátok proti vírusu hepatitídy C (anti-HCV) v sére.

Etapa 2 V prítomnosti anti-HCV sa vykoná test na prítomnosť RNA (ribonukleovej kyseliny) pomocou PCR pre hepatitídu C. Test umožňuje identifikovať fázu procesu - "aktívny / neaktívny", aby sa vyriešil problém potreby liečby. Je známe, že asi 30% osôb infikovaných vírusom hepatitídy C sa samo od seba zbavuje infekcie, pretože majú silný imunitný systém a nepotrebujú liečbu. Použitie PCR je určené genotypom vírusu. Rôzne genotypy reagujú odlišne na liečbu.

Stupeň poškodenia pečene pri hepatitíde C sa stanoví pomocou biopsie alebo iných invazívnych a neinvazívnych testov (napríklad fibrotest). Stupeň steatózy pečene určuje steatotesta. Vo všetkých prípadoch by diagnóza hepatitídy C mala byť založená na údajoch z epidemiologického vyšetrenia, klinike choroby a údajoch biochemických krvných testov.

Obr. 1. Závažné účinky vírusovej hepatitídy C - intenzívneho ascitu.

Test na hepatitídu C: anti-HCV

Protilátky proti HCV (anti-HCV) sú špecifické markery infekcie. V tele chorého sú produkované špecifické protilátky na proteíny vírusu hepatitídy C (antigény) - imunoglobulíny triedy IgM a IgG (anti-HCV IgM / IgG).

Ak sa pre protilátky proti vírusu hepatitídy C získa pozitívny výsledok, vykoná sa potvrdzujúci test - stanovenie celkových protilátok proti štrukturálnym a neštrukturálnym proteínom vírusu. Štrukturálne obalové proteíny vírusov E1 a E2 sa produkujú anti-HCV IgM, nukleokapsidovým proteínom C-cor (anti-HCV IgG) a 7 neštrukturálnymi proteínmi - enzýmami NS-anti HCV NS IgG.

Na detekciu protilátok proti vírusu hepatitídy C sa používa enzýmovo viazaný imunosorbentný test (ELISA). Potvrdzovacie testy - RIBA (rekombinantné imunoblotovanie), menej často Inno-Lia (analýza syntetických peptidov) sa používa na potvrdenie (+) výsledkov ELISA.

Anti HCV IgM

 • HCV IgM protilátky sa objavujú v sére 4-6 týždňov po infekcii a rýchlo dosiahnu maximum. Na konci akútneho procesu (po 5 - 6 mesiacoch) sa ich koncentrácia znižuje.
 • Dlhodobá registrácia prítomnosti IgM anti-HCV naznačuje, že hepatitída C získala chronický priebeh.
 • Zvýšenie hladiny IgM v období chronickej hepatitídy C naznačuje opätovnú aktiváciu infekčného procesu.
 • Úroveň IgM imunoglobulínov umožňuje vyhodnotiť účinnosť liečby.

Anti HCV IgG

HCV protilátky IgG sa objavujú v sére pacienta 11 až 12 týždňov po infekcii. Po 5 až 6 mesiacoch sa zaznamenáva vrcholová koncentrácia. Ďalšie protilátky

zostávajú na konštantnej úrovni počas trvania ochorenia v akútnom období a počas obdobia zotavenia.

Celkové protilátky proti vírusu hepatitídy C

Celkové protilátky proti vírusu hepatitídy C (celkom proti HCV) sa používajú na diagnostiku "čerstvých" prípadov ochorenia. Celkové protilátky sú protilátky proti nukleokapsidovému proteínu C - cor (proti HCV IgG) a 7 nonstructural NS proteínovým enzýmom (anti HCV NS IgG) anti HCV NS3, anti HCV NS4 a anti HCV NS5.

Celková protilátok proti vírusu hepatitídy C sa objaví v krvnom sére infikovatelné po 11 - 12 týždňov od začiatku infekcie, dosahuje maximálnu na 5 - 6 mesiacmi a uložených na stálej úrovni počas trvania choroby v akútnej fáze a pre 5 - 9 rokov po období rekonvalescencie,

Každý z typov protilátok má nezávislú diagnostickú hodnotu:

 • AntiHCVC (cor) sú hlavnými indikátormi kontaktu s hepatitídou C.
 • AntiHCVNS3 detegoval jeden z prvých v procese sérokonverzie (produkcia protilátok ako odpoveď na prítomnosť vírusu), indikoval závažnosť infekčného procesu a naznačoval vysoké vírusové zaťaženie. S ich pomocou sa určuje dedičná hepatitída C u pacientov, ktorí nemajú podozrenie, že majú infekciu. Dlhodobá prítomnosť anti-HCV NS3 v sére naznačuje vysoké riziko chronicity procesu.
 • AntiHCVNS4 naznačuje, že infekčný proces má dlhý priebeh. Úroveň titrov protilátok sa môže posudzovať podľa stupňa poškodenia pečene.
 • AntiHCVNS5 indikujú prítomnosť vírusovej RNA. Ich objav v akútnom období je predchodcom chronicity procesu. Vysoké titre protilátok na pozadí liečby naznačujú, že pacient nereaguje na liečbu.
 • AntiHCVNS4 a antiHCVNS5. Tento typ protilátok sa objavuje v neskorých štádiách vývoja hepatitídy. Ich zníženie naznačuje vznik remisie infekčného procesu. Po liečbe sa titre anti-HCV NS4 a anti-HCV NS5 znížili v priebehu 8 až 10 rokov. Tento typ protilátky nechráni pred reinfekciou.

Obr. 2. makrodrug pečene. Cirhóza pečene pri hepatitíde C.

Dekódová analýza pre hepatitídu C

Neprítomnosť protilátok proti vírusu hepatitídy C je označená výrazom "norma". To však neznamená vždy neprítomnosť ochorenia u ľudí. Preto sa zaznamenáva neprítomnosť protilátok v krvi infikovanej osoby, kým sa neobjavia v krvi - až 6 mesiacov od okamihu infekcie (v priemere 12 týždňov). Obdobie neprítomnosti protilátok v krvi infikovanej osoby sa nazýva "sérologické okno". Testovacie systémy tretej generácie (ELISA-3) majú vysokú špecifickosť (až 99,7%). Približne 0,3% predstavovalo falošné pozitívne výsledky.

Prítomnosť anti-HCV indikuje aktuálnu infekciu alebo infekciu v minulosti.

 • Detekcia protilátok IgM a anti-HCV Cor Cor IgG, zvýšenie titrov anti-HCV IgG a (+) PCR výsledky v prítomnosti klinických a laboratórnych príznakov akútnej hepatitídy naznačujú akútne obdobie ochorenia.
 • Detekcia protilátok proti IgM, anti-HCV Coré IgG, anti-HCV NS IgG a (+) PCR vedie k prítomnosti klinických a laboratórnych príznakov hepatitídy, čo naznačuje reaktiváciu chronickej hepatitídy C.
 • Detekcia anti-HCV IgG IgG a anti-HCV NS IgG pri absencii klinických a laboratórnych príznakov hepatitídy a negatívny výsledok PCR naznačuje, že pacient má chronickú hepatitídu v latentnej fáze.

Obr. 3. Macrodrug pečene. Primárna rakovina pečene. Jedným z dôvodov rozvoja onkológie je cirhóza pečene, ktorá vznikla na pozadí chronickej hepatitídy C.

PCR analýza pre hepatitídu C

Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je "zlatým štandardom" pre diagnózu vírusovej hepatitídy C. Vysoká citlivosť testu umožňuje detegovať genetický materiál vírusov (RNA) aj v prípade, že existuje len málo z nich v študovanom materiáli. PCR je schopný detekovať vírusy RNA dlho pred vznikom protilátok v sére, ale nie skôr ako od 5. dňa od okamihu infekcie. Keď je choroba detekovaná pomocou PCR, vírusy RNA sa detegujú nielen v sére, ale aj v pečeňových biopatoch.

 • Polymerázová reťazová reakcia umožňuje určiť prítomnosť alebo neprítomnosť vírusov hepatitídy C v krvi a rozhodnúť o začiatku liečby. Je známe, že až 30% pacientov sa samých zbaví infekcie, pretože majú silný imunitný systém a nepotrebujú liečbu.
 • Na monitorovanie účinnosti liečby sa používa hepatitída C PCR.
 • PCR sa používa v neprítomnosti protilátok v krvi, ale v prítomnosti silných podozrení na hepatitídu C (zvýšené hladiny alkalickej fosfatázy, celkový bilirubín, 2-násobný nadbytok pečeňových enzýmov AST a ALT).
 • PCR analýza hepatitídy C sa používa na kontrolu intrauterinného prenosu vírusov hepatitídy.

Vírusová záťaž hepatitídy C

Pomocou PCR analýzy je možné určiť nielen prítomnosť vírusovej RNA v krvi - kvalitatívnu analýzu (detegovanú / nezistiteľnú), ale ich počet - vírusové zaťaženie (počet jednotiek vírusovej RNA v 1 ml krvi). Kvantitatívny indikátor PCR sa používa na monitorovanie účinnosti liečby hepatitídy C.

Metódy použité pre PCR majú rozdielnu citlivosť. V Ruskej federácii sa podľa metodických odporúčaní z roku 2014 odporúča použiť metódy, ktoré majú citlivosť 25 IU / ml alebo menej. Podľa odporúčaní Európskej asociácie pre štúdium pečene v roku 2015 sa navrhuje použiť metódy na stanovenie vírusovej RNA s citlivosťou 15 IU / ml alebo nižšou.

V závislosti od citlivosti testovacieho systému pacient dostane jeden alebo druhý výsledok štúdie:

 • Minimálna citlivosť analyzátora COBAS AMPLICOR je 600 IU / ml (analyzátor staršej generácie).
 • Minimálna citlivosť analyzátora HCB-TEST COBAS AMPLICOR je 50 IU / ml, čo je 100 kópií na 1 ml.
 • Minimálna citlivosť analyzátora HCV RealBest RNA je 15 IU / ml, čo je 38 kópií na ml (zahrnuté do skupiny moderných testovacích systémov). Špecifickosť týchto analyzátorov je 100%. S ich pomocou sa zisťujú RNA vírusov hepatitídy C podtypov 1a a 1b, 2a, 2b, 2c a 2i, 3, 4, 5a a 6.

Ak existujú kópie RNA pod hranicou citlivosti tohto analyzátora, pacient dostane odpoveď "nezistená".

Obr. 4. Príklad PCR analýzy (kvantitatívny test). Vírusová záťaž je určená pre hepatitídu C.

Interpretácia výsledkov analýzy PCR pre hepatitídu C

 • Neprítomnosť vírusu RNA indikuje neprítomnosť infekcie.
 • Neprítomnosť RNA proti prítomnosti protilátok v krvi naznačuje vymiznutie vírusu hepatitídy C pod vplyvom liečby alebo seba-hojenia.
 • V niektorých prípadoch je vírus prítomný v krvi, ale na podprahových úrovniach, keď jeho koncentrácia nie je zachytená analyzátormi. Takíto pacienti sú z hľadiska infekcie nebezpeční.
 • Detekcia vírusu RNA počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov u pacientov s akútnou hepatitídou C naznačuje, že ochorenie prekonalo chronický priebeh.
 • Zníženie vírusovej RNA počas liečby poukazuje na účinnosť terapie a naopak.

Obr. 5. Mastná hepatóza. Jednou z príčin poškodenia pečene je vírusová hepatitída C.

Základné biochemické krvné testy na hepatitídu C

Biochemické krvné testy pomáhajú pri stanovení funkčného stavu mnohých ľudských orgánov a systémov.

Pečeňové enzýmy ALT a AST

Hepatálne enzýmy sa syntetizujú intracelulárne. Podieľajú sa na syntéze aminokyselín. Veľa z nich sa nachádza v bunkách pečene, srdca, obličiek a kostrových svalov. Pri porážke orgánov (porušenie integrity bunkových membrán) enzýmy vstupujú do krvi, kde sa ich hladina zvyšuje. Zvýšené hladiny enzýmov sú zaznamenané pri porážke (lýza, deštrukcia) pečeňových buniek, infarktu myokardu a iných ochorení. Čím je vyššia hladina transamináz v sére, tým viac buniek bolo zničených. ALT prevažuje v pečeňových bunkách, AST - v bunkách myokardu. S deštrukciou pečeňových buniek sa hladina ALT zvyšuje 1,5 - 2 krát. Pri zničení buniek myokardu sa hladina AST zvyšuje o 8 až 10 krát.

Pri diagnostikovaní chronickej vírusovej hepatitídy je potrebné venovať pozornosť pomeru AST / ALT (koeficient de Ritis). Prebytok AST nad ALT indikuje poškodenie pečeňových buniek.

 • Norma AST pre mužov je až 41 jednotiek / l, ženy - do 35 jednotiek / l, deti staršie ako 12 rokov - až 45 jednotiek / l.
 • Norma ALT pre mužov je až 45 jednotiek / l, ženy - až 34 jednotiek / l, deti vo veku 12 rokov a staršie - až 39 jednotiek / l.
 • Normálne (u zdravých ľudí) sa pomer AST / ALT pohybuje od 0,91 do 1,75.

bilirubín

Bilirubín je produkt rozkladu hemoglobínu. Bilirubín v krvi sa nachádza vo forme nepriamej (až 96%) a priamej (4%). Proces rozkladu tejto látky sa vyskytuje hlavne v bunkách pečene, kde sa vylučuje z tela žlčou. S deštrukciou pečeňových buniek sa hladina bilirubínu v sére zvyšuje. Normálne je celkový obsah bilirubínu menší ako 3,4 - 21,0 μmol / l. Pri hladine 30-35 μmol / l a vyššej, bilirubín preniká do tkanív, vďaka čomu sa koža a skléra dostávajú do žltačky.

Obr. 6. Keď hepatitída C v krvi zvyšuje hladinu bilirubínu. Látka preniká do tkanív, čo je dôvod, prečo sa pokožka a skléra stali žltačkou.

Príčiny pochybnej analýzy hepatitídy C

Môže byť test na hepatitídu C chybný? Takéto prípady sa bohužiaľ niekedy stávajú Táto patológia je nebezpečná, pretože po infekcii príznaky často v osobe chýbajú už mnoho rokov. Presnosť v diagnostike hepatitídy C je obzvlášť dôležitá, pretože v prípade neskorého zistenia a liečby choroba vedie k katastrofickým komplikáciám: cirhóze alebo rakovine pečene.

Typy diagnostiky

Vírusy hepatitídy C sa prenášajú krvou, takže jej analýza je dôležitá. Imunitný systém produkuje proteínové protilátky proti patogénom - imunoglobulínom M a G. Ide o markery, ktorými sa diagnostikuje hepatálna infekcia pomocou enzýmovej imunoanalýzy (ELISA).

Asi o mesiac neskôr po infekcii alebo počas exacerbácie chronickej hepatitídy C sa vytvárajú protilátky triedy M. Prítomnosť takýchto imunoglobulínov dokazuje, že telo je infikované vírusmi a rýchlo ich ničí. Počas obnovy pacienta sa počet týchto proteínov stabilne znižuje.

Protilátky G (anti-HCV IgG) sa tvoria oveľa neskôr, v období od 3 mesiacov do šiestich mesiacov po invázii vírusov. Ich detekcia v krvnom riečisku naznačuje, že infekcia sa stala už dávno, takže závažnosť ochorenia prešla. Ak existuje menej takýchto protilátok a pri reanalýze sa stáva ešte menšou, znamená to zotavenie pacienta. Ale u pacientov s chronickou hepatitídou C sú imunoglobulíny G prítomné vždy v obehovom systéme.

Pri laboratórnych testoch sa tiež stanovuje prítomnosť protilátok proti neštrukturálnym vírusovým proteínom NS3, NS4 a NS5. Anti-NS3 a Anti-NS5 sú detegované v počiatočnom štádiu ochorenia. Čím je ich skóre vyššie, tým je pravdepodobnejšie, že sa stane chronickým. Anti-NS4 pomáha určiť, ako dlho bolo telo infikované a ako ťažko postihla pečeň.

Zdravá osoba nemá v krvných testoch ALT (alanín aminotransferázu) a AST (aspartátaminotransferázu). Každý z týchto enzýmov naznačuje skorý štádium akútnej hepatitídy. Ak sa objavia obidva, môže to znamenať nástup nekrózy buniek pečene. A prítomnosť enzýmu GGT (gama-glutamyl transpeptidáza) je jedným z príznakov cirhózy orgánu. Prítomnosť bilirubínu, enzýmu enzýmu alkalickej fosfatázy (alkalickej fosfatázy) a proteínových frakcií je dôkazom deštruktívnej práce vírusov.

Najpresnejšia diagnóza, keď je správne vykonaná, je PCR (polymerázová reťazová reakcia). Je založená na identifikácii neimunitných protilátok, ale štruktúry RNA (ribonukleovej kyseliny) a genotypu pôvodcu hepatitídy C. Používajú sa dva varianty tejto metódy:

 • kvalita - je tam alebo nie vírus;
 • kvantitatívne - akú je jeho koncentrácia v krvi (vírusová záťaž).

Výsledky dekódovania

"Test na hepatitídu C je negatívny." Táto formulácia potvrdzuje absenciu ochorenia v kvalitatívnej štúdii pomocou PCR. Podobný výsledok kvantitatívneho testu ELISA ukazuje, že v krvi nie sú žiadne vírusové antigény. V imunologických štúdiách je ich koncentrácia niekedy indikovaná pod normou - to je tiež negatívny výsledok. Ak však neexistujú žiadne antigény, ale existujú protilátky proti nim, tento záver signalizuje, že pacient už buď má hepatitídu C, alebo bol nedávno očkovaný.

"Test hepatitídy C je pozitívny." Takáto formulácia vyžaduje objasnenie. Laboratórium môže poskytnúť pozitívny výsledok osobe, ktorá kedy bola chorá v akútnej forme. Rovnaká formulácia platí pre ľudí, ktorí sú v súčasnosti zdraví, ale sú nosičmi vírusu. Nakoniec to môže byť falošná analýza.

V každom prípade je potrebné znova vykonať štúdiu. U pacientov s akútnou hepatitídou C, ktorí podstupujú liečbu, možno predpísať test každé tri dni, aby sa sledovala účinnosť liečby a dynamika ochorenia. Pacient s chronickým ochorením sa musí podrobiť kontrolným testom každých šesť mesiacov.

Ak je test na protilátky pozitívny a záver PCR testu je negatívny, má sa za to, že osoba je potenciálne infikovaná. Na overenie prítomnosti alebo neprítomnosti protilátok vykonajte diagnostiku metódou RIBA (RIBA - rekombinantný imunoblot). Táto metóda je informatívna 3-4 týždne po infekcii.

Falošné možnosti testovania

V lekárskej praxi existujú 3 možnosti pre neprimerané výsledky diagnostického štúdie:

 • pochybné;
 • falošne pozitívne;
 • falošne negatívne.

Metóda enzymatického imunoanalýzy sa považuje za veľmi presnú, ale niekedy poskytuje nesprávne informácie. Spochybná analýza - keď má pacient klinické príznaky hepatitídy C, ale v krvi nie sú žiadne markery. Najčastejšie sa to stane, keď je diagnostika príliš skoro, pretože protilátky nemajú čas na vytvorenie. V tomto prípade urobte druhú analýzu po 1 mesiaci a kontrola - za šesť mesiacov.

Falošný pozitívny test na hepatitídu C je získaný lekárom, keď je detegovaný MIA imunoglobulín triedy M a vírus nerozpoznáva RNA pomocou PCR. Takéto výsledky sú často u tehotných žien, u pacientov s inými typmi infekcie, u pacientov s rakovinou. Musia tiež robiť opakované testy.

Falošne negatívne výsledky sa objavujú veľmi zriedkavo, napríklad v inkubačnej dobe ochorenia, keď je osoba už infikovaná vírusom hepatitídy C, ale stále nie je imunity. Tieto výsledky môžu byť u pacientov, ktorí užívajú lieky, ktoré potláčajú obranný systém tela.

Čo inak určuje diagnóza?

Hepatitída C prebieha inak v závislosti od genotypu vírusu. Preto je v priebehu diagnózy dôležité určiť, ktorý z jej 11 variantov je v krvi pacienta. Každý genotyp má niekoľko odrôd, ktoré sú označené označením písmen, napríklad 1a, 2c, atď. Môžete presne určiť dávkovanie liekov, trvanie liečby môže byť rozpoznané typom vírusu.

V Rusku prevažujú genotypy 1, 2 a 3. Z nich je genotyp 1 najhorší a najdlhší liečený, najmä subtyp 1c. Možnosti 2 a 3 majú priaznivejšie projekcie. Ale genotyp 3 môže viesť k závažnej komplikácii: steatóze (obezita pečene). Stáva sa, že pacient je infikovaný vírusmi niekoľkých genotypov naraz. Zároveň jeden z nich vždy dominuje ostatným.

Diagnóza hepatitídy C je indikovaná, ak:

 • podozrenia z porušovania pečene;
 • pochybné údaje o jej stave boli získané ultrazvukom brušnej dutiny;
 • krvný test obsahuje transferázy (ALT, AST), bilirubín;
 • plánované tehotenstvo;
 • operáciu vpred.

Príčiny chybných analýz

Falošne pozitívne testy, keď nie je žiadna infekcia v tele, ale výsledky naznačujú jej prítomnosť až do 15% laboratórnych testov.

 • minimálne vírusové zaťaženie v počiatočnom štádiu hepatitídy;
 • užívanie imunosupresív;
 • jednotlivé znaky ochranného systému;
 • vysoké hladiny kryoglobulínov (plazmatické proteíny);
 • obsah heparínu v krvi;
 • závažné infekcie;
 • autoimunitné ochorenia;
 • benígne nádory, rakoviny;
 • stav tehotenstva.

Falošne pozitívne výsledky testov sú možné, ak očakávaná matka:

 • metabolizmus je rozbitý;
 • existujú endokrinné, autoimunitné ochorenia, chrípka a dokonca banálne prechladnutie;
 • objavili sa špecifické tehotenské proteíny;
 • hladina stopových prvkov v krvi je prudko znížená.

Okrem toho pri vykonávaní testov na hepatitídu C môžu príčiny chýb spočívať v ľudskom faktori. Často ovplyvňujú:

 • nízka kvalifikácia laboratórneho asistenta;
 • chybný krvný test;
 • nízkokvalitné chemikálie;
 • zastarané zdravotnícke pomôcky;
 • kontaminácia vzoriek krvi;
 • porušenie pravidiel ich prepravy a skladovania.

Každé laboratórium sa môže niekedy mýliť. Ale je to možné len pri testoch ELISA alebo len PCR. Preto by pri vykonávaní diagnózy choroby mali používať obe metódy výskumu. Potom je to najspoľahlivejšie, pretože je ťažké urobiť chybu, ak v krvi nie je žiadny vírus.

Je dôležité vykonať analýzu hepatitídy C, keď nie sú žiadne ochorenia, dokonca ani mierne za studena. Nie je potrebné darovať krv na prázdny žalúdok. Je potrebné iba odmietnuť mastné, vyprážané, korenené jedlá deň predtým, nie piť alkohol. A posledný: počiatočný falošne pozitívny výsledok o hepatitíde C nie je dôvodom na paniky. Záver by sa mal robiť až po ďalšom výskume.

Aké testy ukazujú hepatitídu C

Hepatitída C je závažné ochorenie, ktoré človek dostane cez krv. Choroba väčšinou preteká bez viditeľných symptómov a až v neskorom štádiu vývoja sa človek dozvie, že je chorý. Hepatálne bunky sú už postihnuté. V tejto súvislosti je veľmi dôležité vedieť, aké testy by sa mali vykonať pre hepatitídu C a ako hodnotiť výsledky štúdie. V súčasnosti existuje veľké množstvo metód a rôznych markerov, ktoré možno použiť na detekciu hepatitídy. Ale bude ťažké všetko zistiť sami, v tomto prípade je povinná pomoc špecialistu, je to ten, kto určí, ktoré z testov sa musia vykonať pre hepatitídu C a ako ich správne dešifrovať.

O IFA

Prvý test na hepatitídu, ktorý pomáha nájsť protilátky v krvi a tým potvrdí kontakt osoby s vírusom, je test ELISA. Pomocou tejto metódy sa stanoví anti-HCV.

Tieto analýzy sú zobrazené ako prvé:

 • počas tehotenstva;
 • pred operáciou;
 • darcom.

Existujú 2 triedy hepatitídy C - imunoglobulín G a M. Vo všeobecnej analýze sa zhrňujú protilátky z týchto tried, čo pomáha zistiť akútne a chronické formy ochorenia u ľudí.

Ukazovatele tejto analýzy môžu byť pozitívne alebo falošne negatívne, najmä u tehotných žien a u osôb s krvným typom 2. Toto je norma.

Ak krvný test na detekciu anti-HCV vykazuje negatívny výsledok, potom osoba netrpia hepatitídou, zatiaľ čo posledné šesť mesiacov zostáva sporné.

Ak sa osoba počas tohto obdobia nakazila, protilátky ešte nemali čas tvoriť v krvi a nebudú sa odzrkadľovať vo výsledkoch analýzy.

S pozitívnou analýzou existuje podozrenie, že ľudské telo sa stretlo s vírusovou hepatitídou C, pretože telo bude produkovať protilátky proti HCV, keď vírusová infekcia zasiahne. Ďalej, na určenie toho, či choroba je v chronickej forme alebo či osoba má ochorenie a získala (prítomnosť protilátok je spôsobená chorobou), je potrebných niekoľko štúdií. Štatistiky zároveň uvádzajú, že iba jedna pätina všetkých infikovaných vírusom hepatitídy C sa zotavuje samostatne, zvyšok sa stáva chronickým ochorením. To vysvetľuje prítomnosť protilátok proti HCV.

Niektoré pozitívne výsledky testov však neukazujú prítomnosť vírusu. V tomto prípade sa hovorí o falošne pozitívnom výsledku. Potom potvrďte pozitívny výsledok, štúdia sa opakuje trikrát. Aby bol výsledok analýzy správny a aby sa vylúčil falošne pozitívny alebo falošne negatívny výsledok, musia byť splnené tieto podmienky:

 • odovzdať biologický materiál na výskum len v osvedčenom laboratóriu;
 • pred vykonaním testov, aby sa zabezpečila normálna telesná teplota;
 • pri užívaní liekov alebo prítomnosti akejkoľvek choroby upozorniť laboratória;
 • takže výsledok je presný, šport je kontraindikovaný pred odberom krvi;
 • fajčenie je zakázané aspoň jednu hodinu pred dodaním biologického materiálu;
 • alkohol je kontraindikovaný.

Dôvody falošnej pozitívnej analýzy v štúdii na prítomnosť vírusu hepatitídy C sú nasledovné:

 • keď imunita príde do kontaktu s vírusom, budú sa produkovať protilátky. V priebehu času sa môže vyskytnúť deštrukcia viriónu, avšak protilátky sa na chvíľu nachádzajú v tele;
 • ak je človek chorý, napríklad sklerodermia, roztrúsená skleróza, tuberkulóza, malária;
 • pri autoimunitných ochoreniach;
 • počas tehotenstva, keď sa môžu meniť hormóny a imunitná reaktivita;
 • keď vznikajú rôzne neoplazmy;
 • chyby počas štúdie;
 • chrípka alebo prítomnosť inej choroby, očkovanie;
 • užívanie niektorých liekov.

Ak je test ELISA na anti-HCV hepatitídu C pozitívny, je potrebné vykonať diagnostiku PCR RNA, čo je viac indikátorom detekcie ochorenia.

O diagnostike PCR

Najpresnejšia diagnóza, ktorá vám umožňuje určiť, ktorý vírus bol začiatok ochorenia, je diagnostika pomocou PCR.

Je dôležité, aby tento test na hepatitídu naznačoval prítomnosť vírusu už 5. deň po infekcii osoby, keď enzýmový imunosorbent (ELISA) nemôže preukázať prítomnosť protilátok. Pomocou toho môžete zistiť, aký genotyp vírusu hepatitídy, ktorý udrel telo. Okrem toho vysoko kvalitné údaje hodnotia rýchlosť choroby.

Výsledok štúdie s použitím polymerázovej reťazovej reakcie je rozdelený na:

 • kvantitatívny, ktorý určuje rýchlosť vývoja ochorenia počtom jednotiek vírusu na 1 kubický cm biologického materiálu a je daný počtom;
 • akosti. Nízka koncentrácia vírusových buniek poskytuje negatívny výsledok.

Normálna rýchlosť analýzy hepatitídy závisí od použitého činidla. Vírusová záťaž sa robí počas liečby hepatitídy C. Ak sa zníži rýchlosť, liečba je účinná.

Úplný zoznam analýz

Aké máte testy na hepatitídu C? Zoznam všetkých analýz zahŕňa:

1. Kompletný krvný obraz (KLA). Určujú sa tieto ukazovatele:

 • leukocytový vzorec;
 • červené krvinky;
 • hemoglobín, ktorý bude v prítomnosti ochorenia pod normálnou hodnotou;
 • krvných doštičiek, ktoré tiež klesajú;
 • leukocyty;
 • bazofily;
 • eozinofily;
 • neutrofily;
 • monocyty;
 • lymfocyty;
 • rýchlosť sedimentácie erytrocytov (ESR).

V dôsledku vývoja ochorenia v KLA dôjde k určitému počtu odchýlok. Zrážanie krvi je znížené. U ľudí dochádza k zvýšenému krvácaniu, dochádza k dysfunkcii pečene. ESR pri tejto chorobe sa zvyšuje, pretože sa zistilo porušenie funkčnej aktivity pečene v moči urobilín. Leukocyty s vírusovou infekciou začnú klesať.

2. V biochemickej analýze krvi je potrebné stanoviť tieto ukazovatele:

 • alanín aminotransferáza;
 • aspartátaminotransferáza;
 • gama-glutamyltransferáza;
 • bilirubín;
 • alkalická fosfatáza;
 • sérové ​​železo;
 • transferín;
 • feritín;
 • kreatín;
 • glukóza;
 • tymolový test;
 • cholesterol;
 • triglyceridy.

Choroba vedie k zničeniu pečeňových buniek, takže pečeňové testy ukazujú nárast. Zvyšuje sa celkový a viazaný bilirubín v biologickom materiáli. Človek sa vyvíja žltačka. Hladiny albumínu sa znižujú, gama globulíny sa zvyšujú. Úloha gamaglobulínu v tele - chráni ju pred chorobami. Počet triglyceridov, ktoré sa nazývajú aj mastné krvinky, sa zvyšuje.

3. Vyhodnoťte funkčnú aktivitu pečene. Tieto analýzy sa robia, ak existuje podozrenie z porušenia tohto orgánu. Stanovujú sa tieto hodnoty:

 • celkový proteín;
 • proteínové frakcie;
 • albumín;
 • zrážanie krvi.

4. Vykonajú sa testy na prítomnosť inej vírusovej hepatitídy.

5. Vykoná sa test na prítomnosť vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti.

6. Vyhodnotenie štádia hepatitídy a aktivity ochorenia. Na tento účel sa vykonajú nasledujúce testy:

 • odobrať vzorky na biopsiu pečene. S pomocou tejto histologickej štúdie sa určuje zameranie zápalu a smrti pečeňového tkaniva, určuje sa, či existuje proliferácia v tkanivách. V súčasnosti existujú testy na určenie toho, aký vplyv má pečeň na získanie informácií o zápalovom procese atď.
 • fibroskopická pečeň. Táto metóda sa používa častejšie;
 • sa vykonáva ultrazvuk. Na začiatku ultrazvuku hepatitídy C možno vidieť, že pečeň sa zväčšila. Ultrazvuk ukáže ten istý nádor, ak je prítomný. Ak je človek už chorý hepatitídou C, potom pomocou tejto metódy môžete zistiť dynamiku ochorenia.

7. Použitím metódy polymerázovej reťazovej reakcie sa stanoví HCV RNA.

8. Štúdie sa vykonávajú na štítnej žľaze. Štítna žľaza sa skúma pomocou ultrazvuku, vykonajú sa testy na stanovenie protilátok na tyroperoxidázu a thyroglobulín, stanoví sa hladina hormónov trijódtyronín (T3), tyroxín (T4) a tyreotropný hormón. Toto vyšetrenie sa odporúča, ak je potrebná terapeutická liečba s použitím interferónu a ribavirínu, ako aj sofosbuviru.

9. Uskutočňujú sa štúdie o autoimunitných ochoreniach.

10. Ak sa u osoby vyskytne hepatitída C a nie je žiadna imunita proti hepatitíde A a B, je žiaduce, aby urobil očkovaciu látku proti týmto ochoreniam. Blízkí príbuzní pacienta by mali byť testovaní na anti-HCV.

Akú štúdiu uskutočníme, lekár rozhodne po vyšetrení pacienta.

Kto sa odporúča na testovanie

V záujme samotnej osoby vykonávať výskum o hepatitíde C, ak:

 • bola vykonaná operácia;
 • človek urobil tetovanie;
 • ak sa v salóne často robí manikúra;
 • došlo k akémukoľvek kontaktu s krvou;
 • Hepatitída sa našla v blízkych príbuzných.

Polovica ľudí s hepatitídou C je vyliečená.

Po uplynutí 1,5 - 2 mesiacov od okamihu infekcie vírusom hepatitídy C môže byť prítomnosť ochorenia spoľahlivo zistená testami.

Dôležité vedieť!

Výskumný ústav epidemiológie a infekčných chorôb uskutočnil výskum o vlastnostiach najznámejších prírodných prostriedkov čistenia pečene. V dôsledku 30-dňovej štúdie skupiny dobrovoľníkov zo 100 ľudí trpiacich hepatitídou. Boli získané nasledujúce výsledky:

 • Zaznamenalo sa výrazné zlepšenie zdravia celej skupiny osôb od 25 do 68 rokov.
 • Zaznamenalo sa zrýchlenie regeneračných procesov u 97 dobrovoľníkov.
 • Zlepšenie metabolických procesov v tele.
 • U mužov po 30 rokoch veku sa pozorovalo zlepšenie potencie a zvýšenie libida.

Prečítajte si viac o výsledkoch tejto štúdie.

Testy na hepatitídu: od "A" po "G"

Chytľavosť vírusových ochorení, ako je hepatitída, spočíva v tom, že sa infekcia vyskytne okamžite, ale pacient nemusí ani dlho vedieť, že je infikovaný. Presne diagnostikovať ochorenie a vybrať potrebnú terapiu v časovo vykonaných testoch. Hovorme o nich podrobnejšie.

Aké máte testy na hepatitídu?

Hepatitída znamená zápalové ochorenie pečene. Môže byť akútna aj chronická. Najčastejšie vírusové ochorenia. V súčasnosti existuje sedem hlavných typov vírusov hepatitídy - to sú skupiny A, B, C, D, E, F a G. Avšak bez ohľadu na typ vírusu je v počiatočnom štádiu choroba podobná: nepohodlie v správnom hypochondriu, teplota, slabosť, nevoľnosť, bolesť po celom, tmavá moč, žltačka. Všetky tieto príznaky sú dôvodom na testovanie hepatitídy.

Mali by ste vedieť, že ochorenie sa môže prenášať rôznymi spôsobmi: prostredníctvom kontaminovanej vody a potravy, cez krv, sliny, sexuálne, pomocou hygienických produktov iných ľudí, vrátane holiacich strojčekov, uterákov, nožníc. Preto, ak sa príznaky nezobrazia (a doba inkubácie môže trvať až dva mesiace alebo ešte viac), ale máte návrhy, že môžete byť infikovaný, potom by mal byť test hepatitídy urobený čo najskôr.

Okrem toho by mali byť pravidelne testovaní zdravotnícki pracovníci, bezpečnostní pracovníci, špecialisti na manikúru a pedikúru, zubári, a to každý - každý, ktorého každodenná práca je spojená s biologickými materiálmi iných ľudí. Tiež sa skúška preukáže odborníkom, ktorých profesionálne aktivity zahŕňajú cestovanie do exotických krajín.

Hepatitída A alebo Botkinova choroba

Označuje sa vírus RNA z rodiny Picornaviridae. Vírus sa prenáša prostredníctvom predmetov a potravín pre domácnosť, takže choroba sa tiež nazýva choroba špinavých rúk. Symptómy typické pre akýkoľvek typ hepatitídy: nevoľnosť, horúčka, bolesť kĺbov, slabosť. Potom sa objaví žltačka. Inkubačná doba trvá v priemere 15-30 dní. Existujú akútne (ikterické), subakutné (anikterické) a subklinické (asymptomatické) formy ochorenia.

Na detekciu hepatitídy A sa môže použiť anti-HAV-IgG (protilátky triedy IgG proti vírusu hepatitídy A). Tento test tiež pomáha určiť prítomnosť imunity voči vírusu hepatitídy A po očkovaní, táto štúdia je zvlášť nevyhnutná počas epidémie. Pri klinických príznakoch hepatitídy A je predpísaný kontakt s pacientom cholestáza (porušenie odtoku žlče) Anti-HAV-IgM (protilátky triedy IgM proti vírusu hepatitídy A). Pri rovnakých indikáciách sa vykoná test na stanovenie RNA vírusu v krvnom sére metódou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) v plazme.

Hepatitída B

Je spôsobená vírusom HBV z rodiny gepadnavirusov. Patogén je veľmi odolný voči vysokým a nízkym teplotám. Hepatitída B je vážnym nebezpečenstvom: okolo 2 miliárd ľudí na svete je infikovaných týmto vírusom a viac ako 350 miliónov ľudí je chorých.

Choroba sa prenáša cez piercing-cutting objekty, krv, biologické tekutiny, počas pohlavného styku. Inkubačná doba môže trvať od 2 do 6 mesiacov, ak počas tohto obdobia neidentifikujete a nezačnete liečiť chorobu, potom môže prejsť z akútnej do chronickej fázy. Priebeh ochorenia prechádza všetkými symptómami charakteristickými pre hepatitídu. Na rozdiel od hepatitídy A je poškodená funkcia pečene hepatitídy B výraznejšia. Častejšie sa vyskytuje cholestatický syndróm, exacerbácie, možný dlhotrvajúci priebeh, ako aj relapsy ochorenia a rozvoj hepatálnej kómy. Porušenie pravidiel hygieny a nechráneného príležitostného pohlavia je dôvodom na test.

Na identifikáciu tejto choroby sú predpísané kvantitatívne a kvalitatívne testy na stanovenie HBsAg (povrchový antigén hepatitídy B, antigén HBs, povrchový antigén vírusu hepatitídy B, austrálsky antigén). Interpretácia indikácií kvantitatívnej analýzy je nasledujúca: a = 0,05 IU / ml je pozitívna.

Hepatitída C

Vírusová choroba (predtým nazývaná "Hepatitída A ani B"), prenášaná kontaminovanou krvou. Vírus hepatitídy C (HCV) je flavivírus. Vo vonkajšom prostredí je veľmi stabilný. Tri štrukturálne proteíny vírusu majú podobné antigénne vlastnosti a určujú produkciu protilátok proti HCV-jadru. Inkubačná doba ochorenia môže trvať dva týždne až šesť mesiacov. Choroba je veľmi častá: na svete je asi 150 miliónov ľudí infikovaných vírusom hepatitídy C a existuje riziko vzniku cirhózy alebo rakoviny pečene. Každý rok viac ako 350 tisíc ľudí zomiera na choroby pečene súvisiace s hepatitídou C.

Hepatitída C je mazaná, pretože môže byť skrytá pod očami iných chorôb. Žltačka u tohto typu hepatitídy sa zriedkavo pozoruje, nárast teploty nie je vždy pozorovaný. Vyskytlo sa veľa prípadov, keď jediným prejavom ochorenia bola chronická únava a duševné poruchy. Existujú aj prípady, keď ľudia, ako nosiče a nosiče vírusu hepatitídy C, už roky nezaznamenali žiadne prejavy choroby.

Toto ochorenie možno diagnostikovať pomocou kvalitatívnej analýzy anti-HCV-total (protilátky proti antigénom vírusu hepatitídy C). Kvantitatívne stanovenie vírusu RNA sa uskutočňuje pomocou PCR. Výsledok sa interpretuje nasledovne:

 • nezistená: nebola zistená žiadna RNA hepatitídy C alebo hodnota pod hranicou citlivosti metódy (60 IU / ml);
 • 108 IU / ml: výsledok je pozitívny pri koncentrácii RNA hepatitídy C viac ako 108 IU / ml.

Pacienti s rizikom rakoviny pečene zahŕňajú pacientov s hepatitídou B a C. Až 80% prípadov primárnej rakoviny pečene vo svete sa zaznamenáva v chronických nosičoch týchto foriem ochorenia.

Hepatitída D alebo hepatitída delta

Vyvíja sa iba za prítomnosti vírusu hepatitídy B. Metódy infekcie sú podobné ako hepatitída B. Inkubačná doba môže trvať jeden a pol mesiaca až šesť mesiacov. Ochorenie je často sprevádzané edémom a ascitom (brušným kvapkadlom).

Choroba sa diagnostikuje pomocou analýzy polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) s detekciou v reálnom čase, ako aj analýzy protilátok IgM (vírus hepatitídy delta, IgM anti, HD-IgM) pomocou analýzy sérového vírusu RNA hepatitídy D v krvnom sére. Pozitívny výsledok testu naznačuje akútnu infekciu. Záporný výsledok testu zaznamená jeho neprítomnosť alebo skorú inkubačnú dobu ochorenia alebo neskorú fázu. Test je indikovaný u pacientov, u ktorých bola diagnostikovaná hepatitída B, ako aj u injekčných užívateľov drog.

Očkovanie proti hepatitíde B chráni pred infekciou hepatitídou D.

Hepatitída E

Infekcia sa často prenáša prostredníctvom potravy a vody. Vírus je často detekovaný u obyvateľov horúcich krajín. Symptómy sú podobné hepatitíde A. V 70% prípadov je choroba sprevádzaná bolesťou v správnom hypochondriu. U pacientov je trávenie rozrušené, celkové zdravie sa zhoršuje, potom začne žltačka. Pri hepatitíde E je závažnejší priebeh ochorenia, ktorý vedie k smrti, bežnejší ako pri hepatitíde A, B a C. Odporúča sa uskutočniť štúdiu po návšteve krajín, kde je vírus prevažujúci (stredná Ázia, Afrika).

Ochorenie sa zistí počas testu protilátok proti hepatitíde IgG (IgG protilátok proti vírusu hepatitídy E). Pozitívny výsledok naznačuje prítomnosť akútnej formy ochorenia alebo indikuje nedávne očkovanie. Negatívny - o neprítomnosti hepatitídy E alebo o ozdravení.

Hepatitída F

Tento typ ochorenia je v súčasnosti zle pochopený a zhromaždené informácie o ňom sú rozporuplné. Patogény sú dva, jeden možno nájsť v krvi, druhá - vo výkaloch osoby, ktorým transfúzie infikovanou krvou bolo vykonané. Klinický obraz je rovnaký ako u iných typov hepatitídy. Liečba, ktorá by bola zameraná priamo na samotný vírus hepatitídy F, ešte nebola vyvinutá. Preto sa uskutočňuje symptomatická liečba.

Okrem krvných testov sa vyšetrujú moč a výkaly na zistenie tejto choroby.

Hepatitída G

Vyvíja sa len s prítomnosťou iných vírusov tejto choroby - B, C a D. V 85% narkomanov, ktorí injekčne podnietia psychotropné látky s nedenfikovanou ihlou, sa vyskytuje. Infekcia je tiež možná, keď tetovanie, piercing ucha a akupunktúra. Choroba sa prenáša prostredníctvom sexuálneho styku. Po dlhú dobu môže pokračovať bez vážnych príznakov. Priebeh ochorenia sa v mnohých ohľadoch podobá na hepatitídu C. Výsledkom akútnej formy ochorenia môže byť: zotavenie, tvorba chronickej hepatitídy alebo dlhodobý nosič vírusu. Kombinácia s hepatitídou C môže viesť k cirhóze.

Na identifikáciu ochorenia môžete použiť analýzu na stanovenie RNA (HGV-RNA) v sére. Indikácie pre test sú predtým zaznamenané hepatitídy C, B a D. Je tiež nevyhnutné absolvovať test narkomanov a tých, ktorí sú v kontakte s nimi.

Príprava na testovanie hepatitídy a postup

Pri testoch na všetky typy hepatitídy B sa krv odoberá z žily. Odber vzoriek krvi sa vykonáva ráno na prázdny žalúdok. Postup nevyžaduje špeciálnu prípravu, ale deň predtým, ako je potrebné zdržať sa fyzického a emočného preťaženia, prestať fajčiť a konzumovať alkohol. Typicky sú výsledky testov k dispozícii jeden deň po odbere vzoriek krvi.

Výsledky dekódovania

Testy na hepatitídu môžu byť kvalitatívne (indikujú prítomnosť alebo neprítomnosť vírusu v krvi) alebo kvantitatívne (stanovujú formu ochorenia, pomáhajú kontrolovať priebeh ochorenia a účinnosť terapie). Len odborník na infekčné ochorenia môže interpretovať analýzu a stanoviť diagnózu na základe testu. Všeobecne však preskúmame výsledky skúšok.

Analýza "negatívnej" hepatitídy

Podobný výsledok naznačuje, že v krvi nebol detegovaný žiadny vírus hepatitídy - kvalitatívna analýza ukázala, že testovaná osoba je zdravá. Chyby nemôžu byť, pretože antigén sa prejavuje v krvi už počas inkubačnej doby.

Hovoriť o dobrom výsledku kvantitatívnej analýzy je možný, ak je množstvo protilátok v krvi pod prahovou hodnotou.

Analýza pozitívnej hepatitídy

V prípade pozitívneho výsledku sa po určitej dobe (podľa uváženia lekára) vykoná druhá analýza. Faktom je, že zvýšené hladiny protilátok môžu byť spôsobené napríklad tým, že pacient nedávno utrpel akútnu formu hepatitídy a protilátky sú stále prítomné v krvi. V iných prípadoch pozitívny výsledok naznačuje inkubačné obdobie, prítomnosť akútnej alebo vírusovej hepatitídy alebo potvrdzuje, že pacient je nosičom vírusu.

Podľa ruskej legislatívy sa informácie o pozitívnych výsledkoch sérologických testov na markery parenterálnej vírusovej hepatitídy odovzdávajú oddeleniam registrácie a registrácie infekčných ochorení príslušných centier pre sanitárny a epidemiologický dohľad.

Ak bol test vykonaný anonymne, jeho výsledky nemožno akceptovať pre lekársku starostlivosť. Ak sa získa pozitívny výsledok testu, mali by ste kontaktovať špecialistu na infekčné ochorenia, aby ste predpísali ďalšie vyšetrenie a potrebnú liečbu.

Hepatitída nie je trest, vo väčšine prípadov sa akútna forma ochorenia úplne vylieči, chronická hepatitída s dodržiavaním určitých pravidiel zásadne nezmení kvalitu života. Najdôležitejšou vecou je odhaliť vírus včas a začať s ním bojovať.

Náklady na analýzu

Na súkromných klinikách v Moskve môžete vykonať testy na identifikáciu a špecifikáciu vírusu hepatitídy. Kvalitatívna analýza hepatitídy A teda stojí v priemere 700 rubľov, čo je rovnaké množstvo pre hepatitídu B; ale kvantitatívny test na povrchový antigén vírusu hepatitídy B bude stáť okolo 1300 rubľov. Definícia vírusu hepatitídy G - 700 rubľov. Ale komplexnejšia analýza, kvantitatívne stanovenie RNA vírusu hepatitídy C pomocou PCR, stojí asi 2 900 rubľov.

V súčasnosti nie je ťažké diagnostikovať hepatitídu, najmä v centrálnych regiónoch rozvinutých krajín. Ale aby ste sa vyhli takýmto chorobám, nemali by ste zanedbávať pravidlá osobnej hygieny. Malo by sa tiež pamätať na to, že príležitostný pohlavný styk môže spôsobiť ochorenie. Očkovanie bude najlepšou obranou proti možným ochoreniam - dlhodobo sa úspešne praktizuje proti väčšine vírusov hepatitídy.

Kde môžem urobiť test na vírusovú hepatitídu?

Výskum hepatitídy možno vykonať na štátnych, rezortných a súkromných klinikách. Výhodou druhého je to, že nevyžaduje smer ošetrujúceho lekára a výsledky sa pripravujú rýchlejšie. Odporúčame venovať pozornosť laboratóriu "INVITRO". Táto sieť lekárskych kliník sa špecializuje na diagnostiku a analýzu, má vlastné laboratóriá. Ona ponúka podstúpiť štúdiu o prítomnosti všetkých typov hepatitídy za nasledujúce ceny: Anti-HAV-IgG - 695 rubľov; HBsAg, test kvality - 365 rubľov; HBsAg, kvantitatívny test - 1290 rubľov; Anti-HBs - 680 rubľov; Celkové anti-HCV - 525 rubľov; kvantitatívne stanovenie RNA vírusu hepatitídy C pomocou PCR - 2850 rubľov; HDV-RNA - 720 rubľov; HGV-RNA - 720 rubľov; Anti-HEV-IgM a anti-HEV-IgG - 799 rubľov každý. Zodpovednosťou pacientov a vysokou profesionalitou zamestnancov je vizitka INVITRO.


Predchádzajúci Článok

Rozmnožuje ovos s cirhózou pečene

Nasledujúci Článok

Chronická hepatitída C

Viac Články O Pečeň

Cholestasia

Diéta na zákrute žlčníka

Často, pri vykonávaní ultrazvukových vyšetrení, lekári zistili, že u pacientov sa zistili rôzne typy deformity žlčníka. Ohýbanie je dosť bežné. V závislosti od jeho konfigurácie, stupňa a vplyvu na cirkuláciu žlče sa odporúčajú takéto pacientky kurzy choleretických bylín alebo liekov, tuby, diéta alebo dokonca chirurgia (vo výnimočných situáciách).
Cholestasia

Liečivé vlastnosti mliečneho bodliaka

Liečivé vlastnosti mláďatka sa už dlho používajú na liečenie pečene, žlčníka, eliminujú zápal žlčových ciest, zmierňujú zápchu a hemoroidy. V súčasnej dobe sa bodliak mlieka pestuje pre potreby farmaceutického priemyslu kvôli hmotnosti jeho prospešných vlastností.