Mikrobiológia vírusu hepatitídy B

Vírusová hepatitída B je rozšírená vo všetkých krajinách sveta. Choroba má mimoriadne vysoký stupeň nákazy, ročne zabíja stovky tisíc pacientov, je obrovským zdravotným a sociálnym problémom. Vírus hepatitídy B (HBV) postihuje hlavne pečeň. Cirhóza a hepatocelulárny karcinóm sú strašné komplikácie choroby.

Zásobníkom a zdrojom infekcie sú pacienti s akútnou a chronickou hepatitídou B, vyskytujúcimi sa v subklinickej (asymptomatickej) forme. Infekčný potenciál vírusu hepatitídy B (infekčnosť) je 100-krát vyšší ako vírus ľudskej imunodeficiencie. Má výraznú schopnosť mutácie, vysokú rezistenciu a karcinogénnosť. Vírusy vo veľkých množstvách sa nachádzajú v krvi a ďalších biologických tekutinách v tele, čo spôsobuje dlhotrvajúcu virémiu.

Obr. 1. Cirhóza pečene je hrozná komplikácia hepatitídy B.

História objavovania

V rokoch 1962 - 1964 našiel V. Blumberg (americký biochemik, vedec) v štúdii krvného séra domorodého austrálskeho pôvodu neobvyklý proteín - predceptorový antigén spojený s vírusovou hepatitídou (neskôr nazvaný austrálsky antigén), za ktorý bol v roku 1976 ocenený Nobelovu cenu.

V roku 1968 A.M. Prince zistil tento proteín v ľudskom sére, ktorý bol v inkubačnej dobe hepatitídy, ktorá sa vyvinula v dôsledku transfúzie krvi.

V roku 1970 D. Dein objavil pod elektrónovým mikroskopom najmenšie sférické častice (častice Dane), ktoré sa ukázali byť pôvodcami infekčnej hepatitídy B - vírusom hepatitídy B. Prvá očkovacia látka proti hepatitíde B bola vyvinutá v roku 1977 v USA.

Obr. 2. Baruch Blumberg (1925 - 2010) po prvýkrát spojil austrálsky antigén s vírusom hepatitídy B (v tom čase nebol izolovaný), čo bolo impulzom pre vývoj účinnej vakcíny.

Taxonomia patogénu

Pričlenenie vírusu hepatitídy B:

 • Rodina Hepadnaviridae.
 • druh
 • Typ vírusu hepatitídy B.

Štruktúra genómu obsahuje deoxyribonukleovú kyselinu (DNA).

Obr. 3. Virióny HBV majú zaoblený tvar, podobajú sa vzhľadom na granuly.

Morfológia HBV

HBV je najmenší vírus. Prezentované 3 formulármi:

 • Častice Dane (virióny) majú antigénne vlastnosti a vykazujú výraznú infekčnosť. Majú sférický tvar. Priemer je 42 - 47 nm. Obklopený obalom s dvojitým lipidom a proteínom. Jadro obsahuje DNA a DNA-dependentnú polymerázu. Vlastne tropizmus do pečeňového tkaniva.
 • Často sa zisťujú častice séra, ktoré nevykazujú infekčné vlastnosti. Nemajú žiadne jadro. Niektoré z nich majú guľovitý tvar (priemer 22nm.), Iné majú tvar vlákna (veľkosť 22 x 50 - 230 nm). Pri vysokom zväčšení je viditeľná ich krížová krivka. Častice sa tvoria zo segmentov povrchového antigénu (HBsAg) a počas replikácie vírusu sa produkujú v prebytku.

Obr. 4. Na fotografii sú nukleokapsid (NK) a častice vytvorené zo segmentov povrchového (austrálskeho) antigénu (HBsAg).

Štruktúra vírusu hepatitídy B

HBV pozostáva z nukleokapsidu obklopeného vonkajšou obálkou. Má sférický tvar. Jeho priemer sa pohybuje od 40 do 48 nm.

Supercapsid HBV

Vonkajší plášť vírusu (supercapsid) pozostáva z lipidov. Obsahuje 3 glykoproteíny alebo povrchové antigény, vrátane najaktívnejšie produkovaného S-proteínu, známeho ako HBsAg (povrchový "austrálsky" antigén), má hroty na povrchu. HBsAg s chorobou sa produkuje vo veľkých množstvách. Jeho fragmenty - sférické a vláknové častice sú prítomné v krvi aj v neprítomnosti viriónov v krvi.

Capsid HBV

Kapsid má formu ikosahedrónu, ktorý pozostáva z 180 kapsomérov (štrukturálnych podjednotiek proteínov). Jeho priemer je 27 nm. Nukleokapsid obsahuje DNA a DNA polymerázu (reverznú transkriptázu) a proteínkinázu pripojenú k nemu.

Genóm je obklopený hlavným proteínom - antigén HBcAg (antigén v tvare srdca). Štruktúra viriónu tiež obsahuje jadrový antigén HBcAg a jeho vylučovanú časť HBeAg (infekčný antigén), ktorý sa uvoľňuje do krvi počas replikácie vírusu a zle skúmaného antigénu HBxAg.

Obr. 5. Diagram štruktúry vírusu hepatitídy B. 1 - DNA polymeráza. 2 - DNA. 3 - jadrový antigén HBcAg. 4 - jadrový antigén HBeAg. 5 - povrchový antigén HBsAg a jeho fragmenty (segmenty) vo forme sférickej a vláknovej formy.

HBV DNA

Molekula DNA je kruhový, dvojvláknový: jeden reťazec je plný - (-) reťazec, druhý je kratší (kratší o 20-30%) - (+) prameň. Dlhý reťazec obsahuje asi 3200 nukleotidov, molekula polymerázy je pripojená k nemu. Krátke vlákno obsahuje 1700 - 2800 nukleotidov.

Regulačné sekvencie DNA sú zodpovedné za replikáciu vírusových častíc a syntézu proteínov. Gene S DNA kóduje HBsAg, gén C - HBcAg, gén P - polymerázu, gén X - regulátor expresie génu.

Obr. 6. Na fotografii na ľavej strane vírusové častice pripomínajú vzhľad granúl. Vonkajšie škrupiny nukleokapsidu sú jasne viditeľné. V 2 z nich vonkajšia škrupina chýba (označená šípkami). Na fotografii vpravo na vonkajšom plášti vírusu sú jasne viditeľné útvary podobné tŕňom.

Vírusová replikácia

Replikácia HBV (reprodukcia) sa vyskytuje v pečeňových bunkách - hepatocytoch. Počas tohto procesu sa vo svojej cytoplazme vytvorí obrovské množstvo HBsAg. Proteín vstupuje do krvného obehu, ktorý je stanovený metódami laboratórnej diagnostiky. Vírusy sa menej intenzívne replikujú v bunkách pankreasu, obličiek, lymfocytov a kostnej drene. HBcAg v sére je prakticky nedetekovateľný. Sú lokalizované v jadrách buniek. HBeAg (podjednotka HBcAg) preniká do krvi. Jeho detekcia indikuje aktívnu replikáciu vírusov a ich vysokú odolnosť. Replikácia vírusu hepatitídy B je uvedená na obrázku nižšie.

Obr. 7. Replikácia vírusu hepatitídy B.

1 - penetrácia vírusu do cytoplazmy bunky. 2 - dokončenie neúplného vlákna genómu DNA a vytvorenie kompletnej dvojvláknovej kruhovej DNA. 3 - zrenie genómu a jeho penetrácia do bunkového jadra. 4 - v jadre začne produkcia RNA polymerázy závislej od buniek DNA produkovať odlišnú mRNA (nevyhnutnú pre syntézu proteínov) a RNA-pregen (templát pre replikáciu vírusového genómu). 5 - Pohyb mRNA v cytoplazme bunky a ich translácia s tvorbou vírusových proteínov. Zhromaždiť proteíny vírusu v tvare srdca okolo predvoja. Syntéza (-) DNA vlákien na predgénovej matrici pod vplyvom RNA-dependentnej DNA polymerázy. 6 - tvorba (+) DNA vlákien. 7 - vytvorenie viriónovej obálky. Výstup viriónu z bunky exocytózou.

Antigény vírusu hepatitídy B

Antigény sú cudzie proteíny, ktoré pri požití spôsobujú tvorbu protilátok. V úlohe antigénov vírusu hepatitídy B je austrálsky antigén (povrchový antigén) HBsAg a dva jadrové antigény HBcAg a HBeAg.

Austrálsky antigén (povrch) HBsAg

Austrálsky antigén objavil americký vedec Baruch Blumberg v roku 1964. Austrálsky (starý názov) bol pomenovaný, pretože bol prvýkrát nájdený v krvnom sére domorodého austrálska. HBsAg je súčasťou supercapsidu, produkuje sa vo veľkom množstve choroby od konca inkubačného obdobia, zostáva v období žltačky a vo väčšine prípadov zmizne len v období obnovy. Jeho segmenty vo forme guľovitých a vláknitých častíc sú prítomné v krvi, dokonca aj v neprítomnosti viriónov v krvi, nemajú infekčné vlastnosti.

 • Povrchový antigén pozostáva z glykoproteínu a lipidu. Vo svojich časticiach sú 3 proteíny (pre-S1, pre-S2 a S), sacharidové a lipidové zložky. Existuje tiež receptor, ktorý je citlivý na polymerázový albumín, čo uľahčuje penetráciu vírusu do bunky.
 • HBsAg je adsorbovaný na membránach hepatocytov, ich množstvo je v krvi, sú prítomné v moči, sperme a slinách chorých a zdravých nosičov antigénov.
 • Austrálsky antigén má relatívne nízku imunogenicitu. On je schopný pretrvávať v pacientovi na dlhú dobu.
 • HBsAg je odolný voči detergentom (povrchovo aktívnym látkam), vrátane proteáz (proteolytických enzýmov).
 • Existuje niekoľko podtypov austrálskych antigénov (ayw, ayr, adr a adw). Ich rozloženie je rôzne v rôznych oblastiach, ktoré môžu slúžiť ako relatívny epidemiologický marker vírusovej hepatitídy B.

HBcAg (HBcorAg)

HBc antigén je lokalizovaný v jadrách hepatocytov. Je to nukleoproteín. Jeho vylučovanou časťou je HBeAg, ktorá sa tvorí počas premeny proteínov na proteín do jadra štruktúrneho proteínu. Nachádza sa v pečeňových biopatoch, ktoré nie sú vylučované do krvi. Má výraznú imunogenicitu. Je to marker replikácie vírusu. Zistená metódou ELISA.

HBeAg

Antigén HBe je jadrový antigén. Je to bielkovina. Má imunogenicitu. Zistenie v sére naznačuje infekčnosť. Jeho vysoký obsah krvi koreluje so zvýšenou hladinou častíc Dane a vysokým titrom antigénu HBs. HbeAg sa môže detegovať iba pomocou ELISA v cytoplazme pečeňových buniek. Pomocou metódy RIA Hbe sa antigén v chorobe detekuje v sére v 100% prípadov. Detekcia protilátok proti HBsAg v niektorých prípadoch indikuje začiatok štádia obnovenia pacienta.

HVxAg

HBx antigén dnes je zle pochopený. Predpokladá sa, že hrá úlohu vo vírusovej replikácii a vývoji hepatocelulárneho karcinómu, primárneho malígneho nádoru pečene (rakoviny pečene).

Obr. 8. Na fotografii sú virióny HBV sférické vo forme granúl a častíc, ktoré nevykazujú infekčné vlastnosti sférickej a vláknovej formy (segmenty HbsAg).

Vírus genotypu vírusu hepatitídy B

V súčasnosti bolo identifikovaných 10 genotypov vírusu hepatitídy B: A, B, C, D, E, F, G, H, I a J. Ich definícia pomáha identifikovať spojenie medzi zdrojom infekcie a pacientom, pretože genotypy majú rozdielne geografické rozloženie. Genotypy sa navzájom líšia v nukleotidovej sekvencii priemerne o 8%. Najbežnejšie a študované sú genotypy A, B, C a D.

 • Genotypy HBV A a D sú rozšírené.
 • Genotyp A je najbežnejší v Európe, Rusku, juhovýchodnej Ázii, na Filipínach av Afrike. Podtyp A1 - v Afrike, Ázii a na Filipínach, A2 - Európa a USA.
 • Genotypy B a C sú bežné v Japonsku a juhovýchodnej Ázii.
 • Genotyp D sa distribuuje na Strednom východe, Indii a v oblasti Stredozemia.
 • Genotyp E je bežný v subsaharskej Afrike.
 • Genotyp F distribuovaný na Aljaške, južnej a strednej Amerike
 • Genotyp G sa vyskytuje ako sporadické prípady v Nemecku, Francúzsku a Spojených štátoch.

Rôzne genotypy vírusov reagujú odlišne na liečbu, majú rôzne účinky na pečeň a trvanie ochorenia. Takže hepatitída B, spôsobená vírusmi genotypu B a C, sa často vyskytuje pri poškodení pečene, genotyp A je dobre liečený antivírusovými liekmi.

Obr. 9. Žltačka u pacienta s hepatitídou.

stabilita

Vírus hepatitídy B je vysoko odolný:

 • Zachováva vitalitu počas 4 týždňov na rôznych povrchoch a v suchej krvi na oblečení.
 • Pri vystavení pôsobeniu chloroformu a éteru udržuje aktivitu približne 5 hodín, 18 hodín - keď je vystavená pôsobeniu kyselín (pH 2,3).
 • Udržiava opakované zmrazovanie a rozmrazovanie. Zostáva aktívny až 7 dní pri sušení pri 25 ° C.
 • Vírusy sú inaktivované až po 10 hodinách od okamihu vystavenia t približne 60, po 10 - 20 minútach od okamihu varu, po 1 hodine od okamihu ošetrenia suchým teplom.
 • Pri vystavení moderným dezinfekčným prostriedkom sa vírus inaktivuje po 60 minútach.
 • Na zariadeniach a zariadeniach na lekárske účely vírusy pretrvávajú niekoľko dní alebo dokonca týždňov. V injekčných striekačkách kontaminovaných infikovanou krvou sa DNA vírusu uchováva až 8 mesiacov.
 • HBsAg nie je zničený na žiletkách, manikúre, gázach, bavlne, bielizni, utierkach a uterákoch až 6 mesiacov.

Vírus zabíja autoklávovaním počas 45 minút pri teplote približne 120 ° C, sterilizáciou v suchom teple počas 1 hodiny pri t asi 180 ° C, varte 30 minút, zahrievaním počas 10 hodín pri t asi 60 ° C.

Vírus je zničený v alkalickom prostredí. HBV peroxid vodíka, formalín, chlóramín a fenol sú škodlivé.

Obr. 10. Ascites s cirhózou pečene. Viaceré krvácanie je viditeľné na koži.

Patogenéza hepatitídy B

Pri požití je vírus fixovaný na bunkovú membránu. Potom preniká do bunky, kde sa replikuje. Poškodenie pečeňových buniek nevzniká ako dôsledok priameho cytopatického účinku patogénu, ale ako dôsledok expozície cytotoxickým imunitným komplexom zahŕňajúcim HLA (histokompatibilný komplex). Imunné komplexy (IR) sa vytvárajú ako výsledok interakcie vírusu a protilátok (HbsAg + AT). Sú zamerané na extracelulárne lokalizované vírusy a na infikované pečeňové bunky.

Smrť pečeňových buniek vedie k dystrofii orgánov ak vývoju nekrotických zmien. Patologický proces sa rozvíja v centrách pečene lobulov a periportálnych. V priebehu času dochádza k fibróze orgánov a poškodeniu žlčových kanálikov, čo vedie k vývoju cholestázy - poklesu toku žlče do dvanástnika.

Aktivácia prooxidantu a inhibícia antioxidačných procesov vedie k opuchu a opuchu pečeňových buniek, zmenám ich pH, ​​zhoršeniu oxidatívnej fosforylácie.

Podobnosť vírusového antigénu s antigénmi ľudského histokompatibilného systému vedie k vzniku autoimunitných ("systémových") reakcií: tyroiditída, Sjogrenov syndróm, idiopatická trombocytopenická purpura, glomerulonefritída, reumatoidná artritída atď. Zhoršuje ochorenie, asymptómy, asymptómy, asymptómy, asymptómy atď.

Výkonná humorálna a bunková imunita v 90% prípadov vedie k oživeniu. So slabým bunkovým prvkom imunitného systému sa proces stáva chronickým.

Obr. 11. Mastná degenerácia pečene pri hepatitíde.

Imunita proti hepatitíde B

Postinfekčná imunita pri hepatitíde B je stresujúca a predĺžená, nie je vylúčené, že je celoživotná. Opakované prípady ochorenia sú veľmi zriedkavé. Druh imunity je humorálny.

Obr. 12. Na fotografii je hepatocelulárny karcinóm hroznou komplikáciou vírusovej hepatitídy.

Hepatitída B, HbS-Ag, austrálsky antigén

Ako som čítal na vašom webe HEPATITIS B je primárna rakovina, to znamená, že pacient s HEPATITIS B je pacient s rakovinou?

To nie je úplne pravda. Je známe, že osoby trpiace chronickými formami vírusovej hepatitídy B sú vystavené vysokému riziku vzniku cirhózy pečene. Na pozadí cirhózy sa môže vyvinúť primárna (tj nemetastatická) rakovina pečene. Moderné metódy terapie výrazne zlepšujú prognózu osôb infikovaných vírusom hepatitídy B, dokonca aj v štádiu cirhózy.

Dnes som sa naučil, že brat môjho priateľa bol diagnostikovaný s hepatitídou C. Dievča má 20 rokov. Použité lieky v minulosti. Je to tiež o cirhóze. Bohužiaľ sa sama snaží skrývať všetko, vedie osamelý život, skúsenosti a, obávajúc sa publicity, nepodnikne aktívne kroky na liečbu. Chcem pomôcť dievčaťu. Otázka. Aké naliehavé opatrenia sú pre ňu potrebné teraz v prípade a) hepatitídy b) hepatitídy a v dôsledku toho cirhózy pečene

Nevyžadujú sa žiadne naliehavé opatrenia kvôli hepatitíde alebo dokonca jej prechodu na cirhózu. Je zobrazená hospitalizácia (infekčná, terapeutická) plánovaným spôsobom na podrobné vyšetrenie.

Povedzte mi prosím, ktoré lieky sú kontraindikované pri diagnostikovaní chronickej hepatitídy B

Pri predpisovaní určitých liekov pacientovi s chronickou hepatitídou sa musí brať do úvahy funkčný stav pečene a činnosť ochorenia. To si vyžaduje komplexnú biochemickú analýzu krvi. V normálnom funkčnom stave neexistujú žiadne absolútne kontraindikácie (kvôli chronickému ochoreniu pečene) na užívanie liekov. Predpokladá sa, že takýmto pacientom je stále nežiaduce dlhodobé užívanie perorálnych kontraceptív, psychotropných liekov atď., Čo sú potenciálne hepatotoxické lieky. Pri znížení funkčného stavu pečene je nežiaduce užívanie sedatív, psychotropných liekov, niektorých prípravkov pohlavných hormónov a niektorých antibiotík. V každom prípade sa problém rieši individuálne, berúc do úvahy indikácie a kontraindikácie. Ak je to potrebné, užívanie liekov je sprevádzané takzvanými hepatoprotektormi (napríklad Kars, lawon).

RSVP: Ako najlepšie izolovať z infekčných ochorení (hepatitída B) po 2 mesiacoch liečby v nemocniciach, TERAZ SON - 20 rokov je na ambulantnú liečbu. Má nízky "hemoglobín" a imunitný systém je slabý. ZÍSKANÉ: enzýmy, Essentiale, kary a bylinné extrakty, divú ružu, ovos.

Doba rekonvalescencie (zotavenie) po akútnej vírusovej hepatitídy B má zásadný význam pre typu stravy tabuľke 5, striktné a bezpodmienečné odmietnutie užívanie drog (ak existuje) a (zákaz alkoholu, aspoň po dobu jedného roka) alkohol, obmedzenie fyzickej aktivity, racionálny prístup k liekom (zvážte možné nepriaznivé hepatotoxické účinky). Potreba predpisovať doplnky železa na korekciu anémie závisí od špecifického počtu hemoglobínu a sérového železa. Spravidla jesť potraviny bohaté na železo (varené teľacie, hovädzie) je dostatočné. Ak chcete odpovedať na otázku o imunitnom systéme, potrebujete vedieť, čo objektívne prejavuje jej oslabenie? Účinnosť súčasného užívania Kars a Essentiale nie je uznávaná všetkými špecialistami.

Aká je pravdepodobnosť mať zdravé dieťa z matky antigénu HBS. Existujú nejaké metódy prevencie infekcie.

Narodenie zdravého dieťaťa je možné. Ihneď po narodení sa novorodenca musí podať injekciou s hyperimunoglobulínom B a prvou dávkou vakcíny proti hepatitíde B. Tieto lieky sa podávajú rôznym častiam tela. Je potrebné opakované podávanie hyperimunoglobulínu B. Vakcinácia sa má pokračovať podľa schémy núdzovej profylaxie, t.j. opakujte opakované dávky po 1, 2 a 12 mesiacoch. po prvej vakcinácii v budúcnosti - 1 injekciu každých 5 rokov. Treba mať na pamäti, že bežné materské domy nemajú vakcínu a hyperimunoglobulín. Oveľa problematické očkovanie pri narodení doma. V Moskve odporúčame kontaktovať hepatologické centrum v 1 nemocnici s infekčnými chorobami (má tiež materskú nemocnicu), tel. 193-83-27, 196-05-62, 196-05-63. Odporúča sa vyšetriť a očkovať ďalších členov rodiny, ktorí sú v kontakte s nosičom austrálskeho antigénu.

Môže spôsobiť hepatitídu B rozvoj tyreoiditídy a vysvetlite jej vývojový mechanizmus.

Tieto choroby sú sotva vzájomne prepojené.

že som tehotná na 34 týždňov DISCOVER hepatitídy B, S = a = amuletom S = ALT 289 218 399 S = AlkP S = AST 149 S = Bil ULD 30,34 S = Bil Otsene 19/04 S = CRP hodnoty boli 12 tak, POČAS Tehotenstvo AT 37 týždňov my dieťa zomrelo rozvodové Lekári ruku a nedá zistiť presnú príčinu smrti dieťaťa po pôrode vzdal reanalysis hepatitída B POZITÍVNA pečeňové testy sú normálne, ako zistiť, chronická hepatitída alebo akútna môžem získať môj manžel testy negatívne pre staršie dieťa je tiež

S najväčšou pravdepodobnosťou ste vyvinuli chronickú vírusovú hepatitídu B. Ak sa v súčasnosti testy pečeňových funkcií nezmenia, môžeme usudzovať, že zápalový proces nie je vysoký v pečeni. Táto situácia je blízka tzv. Vírusovému nosiču, keď je DNA vírusu hepatitídy B vložená do DNA pečeňových buniek a austrálsky antigén je zistený v krvi s nezmenenými vzorkami pečene. Avšak nosič vírusu môže byť zdrojom infekcie pre iných. Infekcia sa môže prenášať ako sexuálne (odporúčame používať kondóm), tak aj domácnosť (pomocou bežných zubných kefiek, kefy na vlasy, doplnky na nechty). Aj prísne dodržiavanie hygienických pravidiel nemôže ochrániť ostatných pred infekciou. Len očkovanie spoľahlivo zabráni infekcii. Je úplne bezpečné aj pre novorodencov. Nie je možné infikovať očkovaním. Moderné vakcíny neobsahujú krvné produkty a vytvárajú sa na kultúre kvasinkových buniek.
V Moskve sa dovážané vakcíny na prevenciu vírusovej hepatitídy B predávajú v lekárňach bez lekárskeho predpisu. Navyše, mnohé zdravotnícke centrá očkujú komerčne. Očkovacia látka domácej produkcie je k dispozícii vo väčšine okresných kliník, vakcinácia v tomto prípade je bezplatná.
Mimochodom, ak máte v pláne mať viac detí, mali by ste si spomenúť na možnosť infikovania dieťaťa intrauterinne a v čase narodenia. Deti narodené matkám, ktoré nesú vírus hepatitídy B, majú dostať prvú dávku očkovacej látky spolu so špeciálnym imunoglobulínom počas prvých 6 hodín po narodení. Nie každá materská nemocnica má tieto drogy k dispozícii. V Moskve sú v nemocniciach pre choroboplodné choroby výhodnejšie nemocnice. Samozrejme, pred tehotenstvom je potrebné preskúmať a zvážiť klady a zápory. Najmä je potrebné určiť nielen austrálsky antigén, ale celý rozsah markerov hepatitídy B.

Čo má človek, ktorý má hepatitídu B: ako udržať svoje zdravie a ako "chrániť" ostatných od seba?

Odporúčame zistiť, či sa vyskytlo zotavenie z hepatitídy B (a nie iba všeobecný stav vrátený do normálu a žltačka prešla) alebo chronickú infekciu. Podrobnejšie odporúčania je vhodné poznať čas načasovania ochorenia a dynamiku sťažností. Najbezpečnejšou metódou prevencie je očkovanie proti vírusovej hepatitíde B.

Ako je nebezpečný povrchový antigén hepatitídy B? Bolo možné ich chytiť prostredníctvom ústneho kontaktu bez spermií? Čo by ste poradili urobiť ďalej?

Je možné infikovať vírusovou hepatitídou B (rovnako ako C, syfilis a HIV) vo všetkých formách "nechráneného" pohlavia. Úplná skúška je nutné potvrdiť diagnózu (akútne alebo chronické nosiča hepatitídy B vírusu hepatitídy B): celý rad markerov hepatitídy B a C, všeobecne a biochemické vyšetrenia krvi (AST, ALT, bilirubínu, celkového proteínu, albumín, gama-GT, alkalická fosfatáza ), Ultrazvuk brušných orgánov. Ak sa nelieči, niektoré formy chronickej hepatitídy sa v priebehu rokov môžu premeniť na cirhózu pečene. Bez ohľadu na diagnózu, je nutné chrániť ostatné pred možnou infekciou, "bezpečný sex" je prísne individuálne použitie objekty, ktoré zraniť pokožku alebo sliznice (strojčeky, zubné kefky, kefy na vlasy, nechty nástroje). Najúčinnejšou metódou prevencie je však očkovanie proti hepatitíde B. Odporúča sa varovať pred infekciou pri návšteve zubára a manikúry.

Prešiel som test na vírusové markery hepatitídy.
I. Antigény proti hepatitíde B:
1. HBs Ag = pozícia (++++)
II. Protilátky proti hepatitíde B:
1. Anti HBs =
2. Anti HBe = pos (++++)
3. Anti HBcor celkom = pos (++++)
III. Protilátky proti hepatitíde C (proti HCV) = ref
Ostatné položky nie sú podčiarknuté. Ak je to možné, vysvetlite svoju pozíciu populárnym spôsobom a to, čo ma ohrozuje.

Na základe uvedených výsledkov ste infikovaní vírusom hepatitídy B. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o vírusový nosič. Je však potrebné ďalšie preskúmanie. Dbajte na to, aby ste chránili ostatných pred infekciou: pohlavie používajte iba kondóm, striekanie, nožnice, vlasové kefy, atď. (t.j. každý, kto bolí na koži alebo slizniciach). Ale najúčinnejšou prevenciou hepatitídy B je očkovanie. Je tiež vhodné upozorniť na infekciu zubára a kozmetičky (kaderníka), ktorú navštevujete.

Povedzte mi, či je možné opäť nakaziť hepatitídu B, ak po ukončení antivírusovej liečby uplynuli 2 mesiace a v súčasnosti užívam amiksín (1 tabuľka týždenne)

Reinfekciu je možné hovoriť len po zotavení. Obdobie 2 mesiace je príliš krátke na to, aby sme mohli hovoriť o oživení. Vo vašom prípade je správnejšie hovoriť nie o nebezpečenstve reinfekcie, ale o opakovaní choroby.

Čo je to austrálsky antigén? Ako ich môžete získať? Ako to ovplyvňuje telo a ako sa má liečiť?

Austrálsky antigén - to je jedna zo zložiek vírusu hepatitídy B, ak sa zistí, znamená to, že človek je chorý vírusom hepatitídy B. K nim sa môžete chytiť s transfúziou krvi infikovanej vírusom hepatitídy B; intravenózne injekcie; v zubnej ordinácii, ak sú kontaminované, používajú sa zle sterilizované nástroje; počas sexuálneho kontaktu s infikovanou osobou bez použitia bariérovej antikoncepcie. V prvom rade vírus infikuje pečeň, čo môže viesť k vážnym následkom bez liečby.

prosím, povedzte mi, koľko imunity sa udržuje po očkovaní proti hepatitíde B.

Postup očkovania proti hepatitíde B pozostáva z 3 injekcií (s intervalom 1 až 6 mesiacov po prvej injekcii).

V budúcnosti budete potrebovať 1 injekciu vakcíny každých 5 rokov. Táto schéma poskytuje dostatočnú hladinu protilátok.

Mám 26 rokov. V detstve som mal hepatitídu A. Pred tromi rokmi (počas tehotenstva) som bol diagnostikovaný s austrálskym antigénom. Dala mi na vedomie, ale nikdy neponúkala očkovanie a vôbec nevysvetlila, čo je austrálsky antigén. O tom som sa dozvedel z vašich článkov. Mám takú otázku. Momentálne trpím neurasteniou. Psychoterapeut predpísal mi Xanax tranquilizéry, Phonezepam, Imovan, Tranksen. Vzal som ich na 7 mesiacov. Vysvetlite, prosím, môžu trankvilizéry ovplyvniť moju pečeň a rozvinúť hepatitídu B? Dieťa netrpí austrálskym antigénom, ona bola očkovaná vo veku jedna. Teraz má 3 roky. Môžem ju nakaziť austrálskym antigénom pri bozkávaní, pri kúpaní spolu s make-upom, zubnou kefkou, hrebeňom, ak by ich náhodou použila? Alebo nie je nič strašidelné po očkovaní? Môj manžel, aj v detstve, trpel hepatitídou A. Z vašich odpovedí som si uvedomil, že vírus je prenášaný prostredníctvom sexuálneho kontaktu. Je možné, že mám vírus, ale neprejdú k môjmu manželovi? Je potrebné očkovať ma v súčasnosti? Nikdy som nebol očkovaný?

1. Ak sa funkcia pečene nezmení (to znamená indikátory AST, ALT, bilirubínu, gama-glutamyltranspeptídázu, alkalickú fosfatázu je v normálnom rozmedzí), potom psychotropné lieky môžu pokračovať v predpísaných dávkach. Vzhľadom na dlhodobé zvýšenie hepatotoxických liečiv (a psychotropné lieky sú potenciálne hepatotoxické), odporúča sa kombinovať ich použitie s legol 70 1 t 3 krát denne (Prem Karsila je možná v rovnakých dávkach).
2. Očkovanie chráni pred infekciou vírusom hepatitídy B, ale nevylučuje potrebu dodržiavať pravidlá osobnej hygieny (samostatná kefka na zuby atď.). I keď porušujú riziko infekcie, sú minimálne. Okrem toho je problematické nakaziť sa pri zdieľaní kúpeľov, použitím toalety atď. Ak stále máte pochybnosti o tom, či je vaša dcéra bezpečne chránená, preskúmajte obsah ochranných protilátok proti austrálskemu antigénu v krvi.
3. Sexuálne prenášaná infekcia vírusom hepatitídy B je možná, ale samozrejme sa nevyskytuje vo všetkých prípadoch. Infekcie prispievajú k: deflorácii, pohlavnému styku počas menštruácie, análny sex, najmä s ejakuláciou (pre pasívneho partnera), orálny sex. Je potrebné čo najskôr vyšetriť manžela na prítomnosť antigénu HBs a v neprítomnosti očkovania.

4. Pre Vás je očkovanie nevhodné.

Aký je rozdiel v prognóze pre budúcnosť s diagnózou "Chronickej perzistujúcej hepatitídy B" a "Zdravého nosiča vírusu hepatitídy B".
Krvný test na austrálsky antigén je prerušovaný pozitívny negatív, markery hepatitídy C a D sú negatívne.
Celkový bilirubín - 20,5. Po prvýkrát bol pozitívny krvný test na austrálsky antigén získaný pred 15 rokmi po ďalšom darovaní krvi ako dobrovoľný darca.

Predpoveď je takmer totožná, pretože Väčšina takzvaných "nosičov HBsAg" má iné markery infekcie HBV (vírusová hepatitída b ) - HBcorIgG, HBeAb a v pečeni približne 80% z nich má zápalový proces a deteguje sa vírus. Pretože v prevažnej väčšine prípadov "nosiče" nevytvárajú biopsiu pečene, je správnejšie považovať ich za trpiacich skrze latentnú (teda skrytú) chronickú vírusovú hepatitídu B interaktívneho typu (to znamená bez reprodukcie vírusu)
Malo by sa však pamätať na malú, ale stále reálnu hrozbu infekcie osôb, ktoré sú v blízkej domácnosti, ako aj sexuálny kontakt s "nosičom". Najlepšie je ich preskúmať na označenie vírusovej hepatitídy B a očkovať proti tejto infekcii.

Otázky o vírusovej hepatitíde B? Vyzerajú nové lieky na liečbu? (Váš postoj k čisteniu UV-krvi, reflexológia atď.) A tiež čo sa stane za šesť mesiacov: obnoví sa pečeň, vírus B zmizne?

Pri akútnej vírusovej hepatitíde B dochádza k zotaveniu v takmer 80-90% prípadov, a to aj bez použitia liekov. Stačí stať diétou, šetriacim režimom, aby sa zabránilo použitiu alkoholu, liekov, nekontrolovaných liekov. Existuje dôkaz pozitívneho účinku UV v ťažkých formách akútnej vírusovej hepatitídy B. Nemáme údaje o terapeutických účinkoch akupunktúry na vírusovú hepatitídu. Šesť mesiacov po nástupe akútnej vírusovej hepatitídy, musí byť skúmané: ultrasonografia pečene a sleziny, a biochemickú analýzu krvných markerov vírusu hepatitídy B (HBsAg, HBs-protilátka, HBcor protilátky triedy IgM, HBeAg) a C (HCV-protilátky). Na základe týchto údajov lekár urobí záver o výsledku choroby: úplné zotavenie, vznik chronickej hepatitídy, tvorba chronického prenosu vírusu. V prípade potreby lekár odporúča ďalšie vyšetrenie a liečbu.

Vitajte! Prosím, odpovedzte na moje otázky. Môj manžel a ja sme darovali krv za znaky hepatitídy B. Moja analýza sa ukázala byť negatívna. U jej manžela bola anti-HB op IgJ pozitívna (HBSag, anti-HB op IgM a anti-HCV negatívna). Čo to znamená? Rôzni odborníci nám dali rôzne odpovede? Môže ma infikovať alebo deti (boli sme očkované proti hepatitíde B)? Ak otehotnujem, môže moje dieťa nejako trpieť? Môže môj manžel dostať hepatitídu B? Veľmi vďační.
Spektrum markerov vírusovej hepatitídy B, ktoré určil váš manžel, s najväčšou pravdepodobnosťou naznačuje akútnu hepatitídu B, ktorá bola predtým prenesená (pred niekoľkými rokmi), ktorá skončila oživením. Konečné rozhodnutie o stave pečene nie je možné bez spoločnej, b / x krvné testy, ultrazvuk a ďalšie dannyh.Posle prenesené hepatitídy B vytvorí imunitu (životnosť), tak, aby žiadna štepenie pokazana.Iskhodya z zobrazená dáta, telo svojho manžela sanitáciu vírus, preto nie je žiadne nebezpečenstvo, pokiaľ ide o domáce a sexuálne šírenie infekcie. Pred očkovaním proti hepatitíde B je povinná štúdia vírusových markerov.

Odpovedzte, prečo ľudia, ktorí mali hepatitídu, nemôžu byť darcami? Ako sa zistí, že osoba mala hepatitídu B?

Predtým prenesená akútna vírusová hepatitída B môže byť retrospektívne diagnostikovaná detekciou protilátok na rôzne vírusové proteíny v krvi. Vzhľadom na značné náklady na takýto prieskum (v prípade masového skríningu), ako aj na prevenciu posttransfúznej hepatitídy sú ľudia, ktorí prekonali akútnu vírusovú hepatitídu, trvale vylúčení z darovania.

Po vykonaní krvného testu bola zistená pozitívna reakcia na austrálsky antigén. Ako môžete zistiť, či je človek chorý s hepatitídou a akou formou hepatitídy A, B, C, D. Neboli pozorované žiadne príznaky hepatitídy (ako je žltnutie kože a zhoršenie zdravia). Je táto osoba nosičom vírusu a ako ho môžete získať od neho?

Ak sa u človeka nachádza austrálsky antigén (HBsAg), je potrebné ďalšie vyšetrenie na objasnenie aktivity ochorenia (koniec inkubačnej doby, akútna, subakútna hepatitída atď.). Táto osoba môže infikovať hepatitídu B, sexuálne prenášané alebo krvou.

Ako a čo liečiť hepatitídu B

Pri akútnej vírusovej hepatitíde B je liečba založená na diéte a režime. Pri závažnom a miernom priebehu ochorenia, na zníženie prejavov intoxikácie, predpísané kvapky s roztokom glukózy, hemodesis idr. Liečba sa môže vykonať doma. Ale v prípade ťažkej choroby, neschopnosti poskytnúť izoláciu, starostlivosť a liečbu doma, je indikovaná hospitalizácia.
Pre stanovenie liečebné taktiky v chronickej hepatitídy B vyžaduje starostlivé laboratórne a inštrumentálne vyšetrenia, vrátane stanovenia vírusovej DNA v krvi (pozitívny výsledok znamená reprodukciu patogénu) a pečeňové biopsie (v miestnom znecitlivení ihiel fragmenty produkujú plot pečeňového tkaniva pre túto štúdiu), Potom predpíšte liečbu. Používajú sa interferónové prípravky, kyselina ursodeoxycholová a iné prostriedky. Cieľom terapie je potlačiť reprodukciu vírusu (niekedy je možné odstrániť vírus z tela), aby sa znížila závažnosť zápalového procesu v pečeni, aby sa zabránilo progresii ochorenia. Prognóza závisí od komorbidít (napríklad infekcia vírusmi hepatitídy C a delty, HIV, alkoholu a drogovej závislosti atď.), Liečba a štádium procesu, v ktorom bola zahájená (skoršie liečenie sa začalo spravidla úspešnejšie).

Dieťa má vek 1,5 roka (dievča). Bola diagnostikovaná: vírusová infekcia vírusu hepatitídy B. Vykonali sa všetky očkovania proti hepatitíde B. Posledná (3.) - v auguste 2000. HBsAg je teraz zistený v krvi. Prosím. Čo je možné urobiť na odstránenie vírusu z tela? úplne vyliečená? Aké je riziko takéhoto vírusu? Počuli o hubě Cardiceps, aký druh lieku, môže byť vyliečený z vírusu hepatitídy B?

Po prvé, je potrebné znova vyšetriť krv na HBsAg. Opakované pozitívny výsledok pre stanovenie ďalších taktiky vyžaduje starostlivé laboratórne a inštrumentálne vyšetrenia, vrátane stanovenia vírusovej DNA v krvi (pozitívny výsledok ukazuje množenie patogénu), ako aj prípadne pečeňovej biopsiu (v miestnom znecitlivení ihla potravinársky plot fragment tkaniva pečene pre výskum). Keď je aktívny zápalový proces v pečeni, antivírusová liečba je predpísaná v kombinácii s detekciou DNA v krvi. Cieľom terapie je potlačiť reprodukciu vírusu (niekedy je možné odstrániť vírus z tela), aby sa znížila závažnosť zápalového procesu v pečeni, aby sa zabránilo progresii ochorenia. Prognóza závisí od komorbidít (napríklad infekcia vírusmi hepatitídy C a delty, HIV, alkoholu a drogovej závislosti atď.), Liečba a štádium procesu, v ktorom bola zahájená (skoršie liečenie sa začalo spravidla úspešnejšie). V neprítomnosti DNA v krvi, normálne funkčné indexy pečene (napr., AST, ALT, gama-GT, alkalická fosfatáza, bilirubín), pravdepodobne to je chronická aktívna hepatitída B (vopred naznačovať túto formu procesu používa, termín "vírus nosič"). V takýchto prípadoch nie je predpísaná antivírusová liečba, pacient má byť monitorovaný (krv pre HBsAg, DNA vírusu hepatitídy B v krvi, biochemická analýza krvi, ultrazvuk brušnej každých 6-12 mesiacov). Spravidla tento stav pretrváva počas celého života. Informácie o hubách Cardiceps nemajú. Je možné, že ide o publicitu ako Bionormalizer.

Po jednom mesiaci zoznámenie sa s mojim mladým mužom povedal, že mal k dispozícii vírus HBSag, ktorý získal dlho pred našim známym a ležal v nemocnici pomocou injekčnej striekačky. Ďalšie bozky, náš vzťah ešte nenastal. Obávam sa, že som sa mohol už nakaziť týmto vírusom cez bozky. Rovnako som znepokojená otázkou: je možné mať v tejto situácii plnohodnotný sexuálny život (bez použitia kondómov)? Bude očkovanie slúžiť ako 100% záruka, že sa neinfikujem? Ak vznikne otázka o vytvorení rodiny s touto osobou, potom sa mi zdá, že je odsúdená na infekciu vírusom hepatitídy. Je to tak? Ako to ovplyvní budúcnosť nášho dieťaťa?

1. "Hlboké" (tj sprevádzané kontaktom slizníc) sú bozky považované za skutočný rizikový faktor pre infekciu vírusom hepatitídy B.
2. Moderné geneticky upravené vakcíny na prevenciu vírusovej hepatitídy B sú účinné v 95-99% prípadov. Existujú 2 schémy imunizácie: štandardná schéma (0-1-6 mesiacov) alebo zrýchlená (0-1-2-12 mesiacov). Pri použití zrýchleného schémy sa imunita vytvára rýchlejšie, ale titr (koncentrácia) protilátok je o niečo nižší ako v prípade štandardnej schémy. Vo vašom prípade je výhodnejšia rýchla imunizácia, pretože máte potenciálne riziko infekcie vírusom hepatitídy B. Účinnosť vakcinácie sa môže skontrolovať stanovením prítomnosti a titru protilátok proti antigénu HBs niekoľko mesiacov po skončení očkovania.
3. Vďaka úspešnému očkovaniu nebudete infikovaní vírusom hepatitídy B. To znamená, že počas tehotenstva a pôrodu nebude možné infekciu preniesť na dieťa. Ale krátko po narodení (od prvých hodín života) sa odporúča vakcinovať dieťa, ak žije v blízkom domácom kontakte s nosičom hepatitídy B.

Ako sa má liečiť a či môže byť hepatitída B vyliečená?

Pri akútnej vírusovej hepatitíde B je liečba založená na diéte a režime. Pri závažnom a miernom priebehu ochorenia, na zníženie prejavov intoxikácie, predpísané kvapky s roztokom glukózy, hemodesis idr. Liečba sa môže vykonať doma. Ale v prípade ťažkej choroby, neschopnosti poskytnúť izoláciu, starostlivosť a liečbu doma, je indikovaná hospitalizácia. Akútna vírusová hepatitída B končí obnovenie v 85-95% prípadov.
Pre stanovenie liečebné taktiky v chronickej hepatitídy B vyžaduje starostlivé laboratórne a inštrumentálne vyšetrenia, vrátane stanovenia vírusovej DNA v krvi (pozitívny výsledok znamená reprodukciu patogénu) a pečeňové biopsie (v miestnom znecitlivení ihiel fragmenty produkujú plot pečeňového tkaniva pre túto štúdiu), Potom predpíšte liečbu. Používajú sa interferónové prípravky, kyselina ursodeoxycholová a iné prostriedky. Cieľom terapie je potlačiť reprodukciu vírusu (niekedy je možné odstrániť vírus z tela), aby sa znížila závažnosť zápalového procesu v pečeni, aby sa zabránilo progresii ochorenia. Prognóza závisí od komorbidít (napríklad infekcia vírusmi hepatitídy C a delty, HIV, alkoholu a drogovej závislosti atď.), Liečba a štádium procesu, v ktorom bola zahájená (skoršie liečenie sa začalo spravidla úspešnejšie).

Austrálsky vírus hepatitídy sa vyskytuje v mojej 13-ročnej dcére. HBsAg pos. Anti HCV neg. Lactat de Hydrogenoza 517.8 Lekár povedal, že existuje veľa takýchto nosičov a nevykonalo ďalšie vyšetrenie. Aké testy je potrebné vykonať? Existuje spôsob, ako sa zbaviť vírusu? Je potrebná akákoľvek liečba, ak sa ukáže byť zdravým nosičom vírusov? Čo môžete povedať o lieku "Viturid", existujú naozaj vyliečení pacienti? Ak existuje austrálska hepatitída, je možné dostať ďalšiu formu hepatitídy, pretože vakcíny, ako to chápem, sa nedajú urobiť.

1. Pacienti s vírusovou hepatitídou B (a je správnejšie nazývať takzvanými zdravými nosičmi chorými s chronickou hepatitídou B s nízkou aktivitou) sa môžu nakaziť inými vírusmi hepatitídy, napríklad A, C a ďalšími. Spojenie s inými vírusovými infekciami môže zhoršiť priebeh chronického ochorenia pečene Preto je očkovanie proti hepatitíde A zvlášť indikované pre túto kategóriu ľudí. Pokiaľ ide o očkovanie proti iným infekciám, chronická nízkoaktívna hepatitída B tiež nie je kontraindikáciou ich implementácie. Samozrejme, v každom jednotlivom prípade je potrebné konzultovať s terapeutom alebo s odborníkom na imunoprofylaxiu.
2. Na stanovenie liečebnej taktiky pre chronickú hepatitídu B sa vyžaduje dôkladné laboratórne a inštrumentálne vyšetrenie vrátane opätovného stanovenia antigénu HBs, stanovenia DNA vírusu v krvi (pozitívny výsledok ukazuje reprodukciu patogénu) a biopsiu pečene (pri lokálnej anestézii vziať fragment výskumu tkaniva pečene). Potom predpíšte liečbu. Pri normálnych indikátoroch funkcie pečene a neprítomnosti násobenia vírusov (negatívny výsledok detekcie DNA) nie je indikovaná liečba antivírusovými liekmi. Títo pacienti podliehajú dohľadu lekára (praktický lekár, gastroenterológ, špecialista na infekčné ochorenia).
3. Nemám informácie o prípravku Vituridu.

Povedzte mi prosím, prečo robia analýzu na značkách. Už bola zistená prítomnosť povrchového antigénu hepatitídy B, vykonala sa biochemická analýza (normálna), ultrazvuk je normálny. Viac značiek tu? Vysvetliť?

Povrchový antigén hepatitídy B je tiež markerom hepatitídy B. Na stanovenie diagnózy hepatitídy a štádia ochorenia jeden marker zvyčajne nestačí, ale pre hepatitídu B je potrebný 3-4 marker a ďalšia kontrola markerov hepatitídy D a C, ktoré sa môžu vyskytnúť paralelne s V.

Čo je "austrálsky antigén"?

Austrálsky antigén je jedným z obalových proteínov vírusu hepatitídy B. Je to tak názov, pretože bol prvýkrát nájdený v krvi austrálskych domorodcov a nebol považovaný za vírusový, ale za ľudský proteín.

Mám 27 rokov. Predtým bol prekonaný minulý HBV bez klinických zistení.
Analýza MARKERS ukázala:
1) HBsAg - Negate.
2) Anti-HBS Ag (celkom) + Put
3) IgM-HBs Ag - Negate.
4) Anti-HBs Ag (celkový) + Put
5) HBeAg - Negate.
6) Anti-Nwe Ag (celkom) + Put
7) Anti-HCV (kumulatívne) - Odmietnuť.
HBV turné (+) HBV DNA PCR (a / t na HB cor Ag) Krv TLT (.) Je maximálne zvýšená na 60, lekár povedal, že liečba sa má začať, keď sa opäť zdvojnásobí (to bude akútna fáza chronickej )
Zároveň gastroenterológ diagnostikoval pred akútnou fázou predpísanú profylaxiu chronickej hepatitídy B. Vysvetlil, čo treba liečiť len vo výskyte exacerbácie. Darujte krv raz za tri mesiace. (rozpoznať ostré) Je to tak? Existuje nejaký iný spôsob, ako odhaliť akútnu hepatitídu? Ako dlho môžete čakať na toto zhoršenie? Alebo už môžete liečiť? Aký je najlepší liek na liečbu? (ponuka veľa) Kde kúpiť?

Situácia naozaj nie je úplne jasná. Podľa identifikovaných markerov HBV ste mali infekciu a zotavili ste sa. Ale. HBV DNA je vo vás detekovaná, čo nie je prípad vyliečenia. Je známe, že metóda PCR, pomocou ktorej je detekovaná DNA, môže poskytnúť falošne pozitívne výsledky. Odporúčame opakovať analýzu. V biochemickej analýze krvi upozorňuje zvýšenie ALT (pravdepodobne horná hranica normy - 40), čo je tiež nezvyčajné pre predtým prenesený HBV, ktorý skončil s oživením. Zistite, či existujú iné dôvody na zvýšenie transamináz: zneužívanie alkoholu, lieky atď.

Odpovedzte, ak existujú akékoľvek kontraindikácie pre použitie antivírusovej liečby proti vírusu hepatitídy B, aké sú možné komplikácie a ak je možné pomenovať štatistické údaje o výsledkoch liečby (recidívy, zotavenie atď.),

1. Kontraindikácie na liečbu interferónom: precitlivenosť na zložky lieku, ťažké ochorenia kardiovaskulárneho systému, výrazné poruchy pečene a / alebo obličiek, epilepsia, autoimunitná hepatitída alebo iné autoimunitné ochorenia (vrátane tých, ktoré predtým utrpeli), určité ochorenia štítnej žľazy.
2. Možné vedľajšie účinky:
- chrípky (obvykle po prvej injekcii, je zastavená užívaním paracetamolu)
- depresia, zmeny nálady, závrat, svalová slabosť;
- zmeny krvného tlaku a pulzu;
- dysfunkcia gastrointestinálneho traktu (hnačka, zápcha), niekedy - zvýšenie AST, ALT, alkalickej fosfatázy;
- zmena krvného obrazu (zníženie počtu krvných doštičiek, leukocytov);
- svrbenie, žihľavka, plešatosť;
- autoimunitné prejavy (napríklad poškodenie štítnej žľazy).
3. Niektoré štatistiky: remisia po 6-12 mesačnom priebehu liečby sa vyskytuje u približne 40% pacientov, stabilných priaznivých výsledkov v nasledujúcom roku - u 25-35%.

Čo je to austrálska hepatitída?

Povrchový antigén vírusu hepatitídy je kombináciou proteínov, lipidov, glykoproteínov a lipoproteínov. Je zodpovedný za zavedenie vírusu do hepatocytov (bunky pečene), po ktorých začína aktívna reprodukcia DNA.

Mechanizmus rozvoja:

 • Infekciu. Po vstupe víru do ľudského tela potrebuje čas preniknúť. Priebeh choroby je utajený. Inkubačná doba trvá až 4 týždne, ale niekedy na 14. deň je v krvi. Vírus sa aktívne množí a hromadí sa. Keď sa v krvi objaví austrálsky antigén, objavia sa prvé príznaky.
 • Fixácia v bunkách pečene. Vírus vstupuje do hepatocytov a potom sa rozšíri po celom tele. V tomto štádiu sa objavujú príznaky intoxikácie, vyvíja sa zlyhanie pečene.
 • Imunologická odpoveď. Zlepšuje sa imunita proti hepatitíde B. Príznaky ochorenia úplne vymiznú a obnovia sa pečeňové bunky.

Značka austrálskej hepatitídy je obdarená špeciálnym majetkom. Chráni pečeň pred opätovnou infekciou. Ak sa pacient úplne zotaví, nebude znova chorý.

dôvody

Môžete sa nakaziť v takýchto prípadoch:

 • krvné transfúzie alebo transplantácie orgánov;
 • sexuálne;
 • pri použití nesterilných striekačiek, chirurgických nástrojov;
 • pri použití tetovania;
 • od matky po dieťa (počas tehotenstva, počas pôrodu alebo po ňom);
 • pomocou iných osobných hygienických položiek.

Zdroj infekcie - nosiče vírusu alebo pacientov s hepatitídou B. Vírus vstupuje do tela zdravého človeka krvou alebo biologickou tekutinou.

Rizikom infekcie austrálskeho antigénu je:

 • tehotné ženy;
 • zdravotnícky personál, ktorý je často v kontakte s krvou pacientov;
 • pacienti pripravujúci sa na operáciu;
 • pacienti s cirhózou pečene;
 • narkomani;
 • darcovia.

príznaky

Symptómy sa objavujú v čase, keď je koncentrácia vírusu v krvi dostatočne veľká. Symptómy sú nasledovné:

 • slabosť;
 • strata chuti do jedla;
 • zvýšenie telesnej teploty nad 37 ˚C;
 • svrbenie po celom tele, kožné vyrážky v kĺboch;
 • tmavá moč, objasnenie výkalov;
 • porušenie kresla;
 • nauzea je možná;
 • bolesť na pravej strane;
 • nespavosť;
 • žltačka (v 1/3 prípadov ochorenia).

Závažnosť príznakov závisí od individuálneho pacienta.

Choroba môže byť akútna a chronická. V 90% prípadov dochádza k úplnému zotaveniu, u 5-10% sa ochorenie stáva chronickým a pacient sa stáva nosičom vírusovej hepatitídy.

Chronická hepatitída je asymptomatická, môže sa zistiť iba obsahom austrálskeho antigénu v krvi.

Ktorému lekárovi sa má liečiť austrálska hepatitída?

Potrebujete navštíviť hepatológov.

diagnostika

Sérologický krvný test na austrálsky antigén je hlavnou cestou diagnostiky ochorenia. Musíte tiež prejsť testom moču, aby ste podstúpili imunologický test. Prečítajte si viac o krvnom testu na hepatitídu →

V dôsledku diagnózy, zvýšenia pečene a sleziny, zvýšenia urobilinogénu v moči, ako aj nárastu AlAt a AsAt sa potvrdí pokles sérových leukocytov.

 • na diagnostiku hepatitídy;
 • pri vyšetrovaní osôb, ktoré sú ohrozené;
 • pri ochoreniach pečene;
 • na odbornú prehliadku;
 • v príprave na operáciu.

Pozitívny Hbs naznačuje, že osoba je nosičom austrálskeho antigénu.

Ak je výsledok negatívny, potom je človek zdravý. Pri zisťovaní Hbs protilátok v krvi je bezpečné povedať, že človek nedávno mal hepatitídu C alebo bol očkovaný.

Protilátky - identifikátory prítomnosti imunity voči vírusu hepatitídy B. Vyrábajú sa v priebehu 3-4 mesiacov po zmiznutí HbsAg.

Ako ďalšie diagnostické vyšetrenia môže byť pacientovi predpísaná biopsia a biochemický krvný test.

liečba

Liečba závisí od formy ochorenia. Telo sa dokáže vyrovnať s ostrým vírusom samo o sebe, ale s tým je potrebné pomôcť s liekom. Podporná starostlivosť je dôležitá:

 • antivírusové činidlá, napríklad lamivudín alebo alfa interferón;
 • detoxikačná liečba na odstránenie jedov a toxínov z tela;
 • imunomodulátory;
 • hepatoprotektory na opravu pečeňových buniek;
 • vitamínov a minerálnych komplexov.

Liečba by mala byť pod kontrolou hepatológa.

Pri poskytovaní včasnej lekárskej starostlivosti môže vírus zomrieť v priebehu 40-60 dní.

V priebehu roka musí pacient dodržiavať prísnu diétu. Po objavení austrálskeho antigénu v krvi je potrebné opustiť alkohol, vyprážané potraviny, mastné ryby a mäso. Je zakázané používať horúce korenie a korenie, čokoládu, konzervované potraviny, nátierky a nápoje sýtené oxidom uhličitým.

Nezaťažujte pečeň. Diéta by mala obsahovať obilniny, zeleninové pokrmy, varené mäso, paradajky, ako aj ovocie a čerstvé šťavy. Je potrebné jesť čiastočne, ale často. Je dôležité vyhnúť sa stresu.

Ak po 2-3 mesiacoch liečby zostane vysoká koncentrácia austrálskych antigénov v krvi, potom je to chronická forma hepatitídy. Dĺžka trvania liečby je až 12 mesiacov.

komplikácie

Pri dlhšom prenose zvyšuje riziko vzniku cirhózy a rakoviny pečene. Antigén je počas tehotenstva nebezpečný, pretože vírus sa prenáša z matky na plod, takže sa narodí s poškodenými pečeňovými bunkami.

U detí sú komplikácie diagnostikované vo viac ako 50% prípadov, u dospelých - u 10-15%.

prevencia

Nasledujúce preventívne opatrenia pomôžu zabrániť infekcii:

 • nepoužívajte položky osobnej hygieny iných osôb;
 • zdravotníckych pracovníkov dodržiavať bezpečnostné pravidlá pri práci s krvou a tiež používať len sterilné nástroje na chirurgické zákroky;
 • nepoužívajte použité striekačky;
 • brániť sa počas pohlavného styku;
 • nepoužívať omamné látky, aby sa vzdali alkoholických nápojov;
 • držte sa kalendára na očkovanie.

Nezabudnite, že očkovanie je jednou z najspoľahlivejších metód ochrany proti vírusu hepatitídy B. Vakcinácia chráni 15 rokov, potom je potrebné znovu očkovať. Dojčatám dostávame záchvat hepatitídy v prvých dňoch života, pretože imunita novorodenca nie je schopná chrániť proti vírusu. Prečítajte si viac o očkovaní proti hepatitíde u novorodencov →

Hepatitída za účasti austrálskeho antigénu je nebezpečnou chorobou, ktorej sa dá predísť, ak sa okamžite vyšetrí. Pri detekcii nosiča v počiatočnom štádiu sa môžete rýchlo zbaviť vírusu.


Viac Články O Pečeň

Diéta

Hepatitída C a tehotenstvo

Po prvýkrát došlo k chorobe s vírusom hepatitídy C 300 rokov. Dnes je okolo 200 miliónov ľudí na svete (3% z celej populácie Zeme) infikovaných týmto vírusom. Väčšina ľudí si ani neuvedomuje prítomnosť choroby, pretože sú skryté nosiče.
Diéta

Cholelitiáza (K80)

Každá podmienka uvedená v K80.2 s akútnou cholecystitídouKaždá podmienka uvedená v podkategórii K80.2 s cholecystitídou (chronická)Cholecystitída s cholelitiázou BDUCholecystolitiáza, nešpecifikovaná alebo bez cholecystitídy