Povedzte "Hepatitída - nie!", Hepatitída C - liečiteľná!

Je možné trvale povedať nie na hepatitídu? Môže sa liečiť chronická hepatitída C? Pokúsme sa to prísť na to. Článok S. V. Moiseeva pomáha odpovedať na otázku týkajúcu sa miliónov pacientov s hepatitídou C.

Vírus hepatitídy C (HCV) je jednou z hlavných príčin chronického ochorenia pečene vrátane cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu a je tiež hlavným znakom transplantácie pečene. Vo svete je asi 170 miliónov ľudí infikovaných vírusom hepatitídy C (HCV). Na liečbu chronickej hepatitídy C sa pegylovaný interferón-alfa používa v kombinácii s ribavirínom, ktorý sa predpisuje počas 48 týždňov (genotypy 1/4) alebo 24 týždňov (genotypy 2/3). Kritérium na elimináciu vírusu a následne na vyliečenie chronickej hepatitídy C sa v súčasnosti považuje za pretrvávajúcu virologickú odpoveď - negatívny výsledok kvalitatívneho testu na HCV RNA 6 mesiacov po dokončení liečby. Na základe dynamiky vírusovej záťaže (plazmatickej koncentrácie HCV RNA) sa určí rýchla a skorá virologická odpoveď 4 a 12 týždňov po začiatku liečby, ako aj virologická odpoveď na konci priebehu antivírusovej liečby a frekvencia recidív po jej ukončení. Prvé dva ukazovatele nám umožňujú predpovedať pravdepodobnosť pretrvávajúcej odpovede u pacientov s HCV genotypom 1 a podľa toho aj vhodnosť pokračovania liečby. Posledné dva ukazovatele poskytujú príležitosť posúdiť účinnosť ukončeného priebehu antivírusovej liečby, ale nenahrádzajú definíciu stabilnej virologickej odpovede.

Pri hodnotení výsledkov liečby interferónom vzniká zjavná otázka - môže byť neprítomnosť HCV RNA v krvnom sére 6 mesiacov po ukončení liečby považovaná za kritérium pre zotavenie? Po prvé, ani najcitlivejšia metóda nevylučuje zachovanie nízkej viremie, keďže nejaký virologický test má určitý prah. Po druhé, v neprítomnosti vírusu v plazme môže jeho replikácia pokračovať v pečeňovom tkanive alebo lymfatických uzlinách. Nakoniec, po tretie, konečným cieľom liečby hepatitídy C je nielen trvalé vylučovanie vírusu, ale aj zlepšenie dlhodobých výsledkov vrátane potlačenia progresie alebo regresie morfologických zmien, zníženie rizika komplikácií, najmä hepatocelulárneho karcinómu, zvyšovanie prežitia a atď. K dnešnému dňu zverejnil pomerne veľký počet štúdií.
Použitie pegylovaného interferónu a ribavirínu v dávke upravenej na telesnú hmotnosť viedlo k významnému zvýšeniu účinnosti liečby v porovnaní so štandardnou monoterapiou s interferónom.

Vo veľkých klinických štúdiách bol výskyt perzistentnej virologickej odpovede na kombinovanú terapiu v priemere 50-60%. Pacienti s genotypmi 2 a 3 vírusu reagujú na liečbu lepšie ako pacienti s najčastejším genotypom 1 HCV. Napríklad v ruskej multicentrickej štúdii s 242 pacientmi s chronickou hepatitídou C výskyt perzistentnej virologickej odpovede kombinoval liečbu peginterferónom α-2a (180 μg / týždeň) a ribavirínom (800 - 1200 mg / deň) v celkovej hodnote 65,5%, z toho 55, 9% u pacientov s genotypom 1 a 81,0% u pacientov s genotypmi 2 a 3. V súčasnej dobe sú možné spôsoby ďalšieho zvyšovania účinnosti kombinovanej liečby vrátane zvýšenia jej trvania v prítomnosti pomalej virologickej odpovede, použitie rastových faktorov Liqui vedľajšie účinky antivírusových liekov (napríklad erytropoetín-α pri anémii spôsobenej ribavirínom), podávanie nových antivírusových liekov, ktoré potláčajú replikáciu HCV atď. Napriek povzbudivým výsledkom z klinických štúdií väčšina nových prístupov ostáva experimentálna a potrebujú ďalšie štúdie.

Krasnjarsk zdravotnícky portál Krasgmu.net

Vírusová hepatitída C je jednou z naliehavých problémov verejného zdravia. Odpoveď je - hepatitída C je liečiteľná! To potvrdzuje výskum a lekárska prax.

Napriek skutočnosti, že je možné zotaviť sa z hepatitídy C, je takmer vždy nevyhnutné vyrovnať sa s vedľajšími účinkami antivírusovej liečby.

Niektorí ľudia si myslia, že hepatitída je problémom pre ľudí v ohrození, zatiaľ čo iní panikajú a chodia na manikúru pomocou svojich nástrojov. A pozývame špecialistu na pochopenie rizík a vyhliadok.

Niektorí ľudia si myslia, že hepatitída je problém pre drogovo závislých, iní panikatili na manikúru s ich nástrojmi. Kto má pravdu? Vasilij Andrejevič Isakov, profesor, vedúci oddelenia gastroenterológie a hepatológie na Výživovej klinike Výskumného ústavu výživy ruskej akadémie lekárskych vied nám pomohol objasniť túto otázku. Hoci nemáme oficiálne špecializovaný "hepatológ", Vasily Isakov vie všetko o pečeni a hepatitíde.

Mnoho ľudí verí, že hepatitída je problém len pre ľudí ohrozených. Je to tak?

Keď je človek chorý, nezáleží na všetkých ostatných faktoroch. V prvom rade riziková skupina zahŕňa intravenózne užívatelia drog. Ale obyčajná populácia je dostatočne infikovaná, pretože spôsoby prenosu sú najrozmanitejšie. Napríklad žena urobila tetovanie pery - a dostala hepatitídu B.

Hepatitída C naozaj vystupuje tetovaním?

Je to veľmi nepravdepodobné. Trasa prenosu je výlučne parenterálna - to znamená poškodenie kože alebo slizníc a vniknutie dostatočného množstva vírusu do krvného obehu. A sexuálne sa vysiela oveľa menej často ako hepatitída B. Aj v manželských párov, kde je partner infikovaný hepatitídou C a nie je chránený, šanca na infekciu za 10 rokov je asi 5%.

Prečo je príležitosť na zníženie počtu hepatitídy počas sexuálneho styku?

Vírusy sú rozdielne usporiadané. Vírus hepatitídy C v prostredí je veľmi nestabilný. Aj keď sa kvapka infikovanej krvi vysuší a táto suchá krv sa naleje do rany zdravému človeku, nič sa nestane. Vírus hepatitídy B môže pretrvávať vo vonkajšom prostredí až do 60 rokov. To je teoreticky možné, že ak infikovaná osoba v roku 1960 prešla lesom a bola poškriabaná vetvou a dnes ešte niekto prechádza a tiež sa poškriabal, môže sa nakaziť hepatitídou B. Aby ste zničili tento vírus, musíte ho umiestniť na teplotu 300 0 aspoň 2 hodiny.

Je možné nejako sa uistiť, či má byť napríklad operácia?

Teraz sa veľa urobilo v otázkach prevencie: takmer všetky nástroje sú jednorazové, testovaná darovaná krv a potom je starne v krvi. Všetci darcovia sú registrovaní, monitorovaní a ak sa napríklad po mesiaci ukáže, že darca je infikovaný, môže byť krv zamietnutá alebo poslaná na podrobnejšiu analýzu.

A ako zistiť, či je prístroj dobre sterilizovaný v kozmetike alebo v zubnej ambulancii?

V salónoch, ako aj v lekárskych zariadeniach, existujú špeciálne pokyny na sterilizáciu. Ak sú rešpektované, záruka je absolútna. A vo väčšine prípadov sú rešpektované v porovnaní s tým, čo bolo pred 10 rokmi. Dnes je mimoriadne zriedkavé, že môžeme spojiť nástup ochorenia s podobnou manipuláciou. Tetovanie sa zhoršuje: dosť často ju mladíkovia nevyrábajú v oficiálnych salónoch. Salón alebo zubná ambulancia s menom, ktorý hodnotí jeho povesť, nikdy nešetrí sterilizáciou nástrojov.

Ako dlho môže človek vedieť, že má hepatitídu?

Vírus vstupuje do tela a potrebuje čas na násobenie. Počas tohto obdobia osoba necíti nič a štandardný krvný test nepreukazuje nič. Príznaky alebo nie, alebo mierne ochorenia, ako je prechladnutie. Hepatitída A spôsobuje hlavne žltačku. Hepatitída B a C sú dosť nejasné. Často ide napríklad osoba, ktorá má operáciu, je testovaná a zistí, že má protilátky proti vírusu hepatitídy. Vo väčšine prípadov ani nevie, ako sa nakazil.

Hepatitída emituje stále viac a viac - existujú aj D aj E. Ako sa líšia?

Oni sú menej časté. Ak hovoríme o sociálnom význame, potom hepatitída A nedáva chronické formy a navyše existuje proti nej vakcínu. D - parazitný vírus, ktorý môže byť len u pacientov s hepatitídou B; tu je to veľmi zriedkavé. E a F sú tiež zriedkavé v Rusku. Hlavné dve hepatitídy, ktoré poskytujú chronické formy a s ktorými súvisí hlavná úmrtnosť, sú chronická hepatitída B a C; v ich výsledku dochádza k vzniku cirhózy a rakoviny pečene.

Podľa správy WHO je však tretina planéty infikovaná hepatitídou E.

Správne. Ale kde žije väčšina svetovej populácie? Tam je v zásade veľa hepatitídy a E sa môže prenášať cez vodné zdroje. V strednom Rusku je pravdepodobnosť nakazenia veľmi nízka.

"Nemocný" a "nosič vírusov" sú rôzne veci? Môžete sa nakaziť z prvej aj druhej?

Nie je celkom správny termín "zdravý nosič". Ak je vírus v tele, potom je táto osoba a) infikovaná, b) nosič vírusu, to znamená, že môže infikovať iných, c) je do určitej miery chorý. Akonáhle je v tele, vírus nemá záujem zabiť ju. Má záujem o nájdenie rovnováhy s imunitným systémom, znásobovaním a prenosom iným ľuďom. Hepatitída C vo väčšine prípadov neobťažuje človeka celý svoj život. V 90. rokoch, keď neboli krvné produkty testované, bola veľká skupina tehotných žien infikovaná imunoglobulínom v Írsku. Keď sa objavili, začali bojovať za svoje práva, začali platiť náhradu a sledovali svoje zdravie. A po dobu 20 rokov bola frekvencia cirhózy pečene (hlavná vec, z ktorej sa bojíme v prípade vírusovej hepatitídy) v tejto skupine menej ako 2%. Okrem toho existovala jasná súvislosť medzi vývojom cirhózy a konzumácie alkoholu a obezitou. U jednej osoby môže cirhóza tvoriť 20 rokov po infekcii, zatiaľ čo iná osoba sa netvorí v 40 alebo 60. Preto je otázka: mal by byť každý liečený na chronickú hepatitídu? Navyše samotné liečenie je dosť ťažké. Hepatitída C je úplne vyliečiteľná. Môžete zničiť vírus a za 4-5 rokov dokonca aj protilátky zmiznú.

AKO LIEČA HEPATITIS C? Dnes sa na tento účel používa interferón v kombinácii s ribaverínom. Vírus sa rozmnožuje hlavne v pečeni. Je potrebné zabiť všetky bunky, v ktorých je. Pečeň sa rýchlo regeneruje a pre ňu nie je nebezpečné. Ale imunitný systém nevidí všetky bunky vírusom - to je miesto, kde pomáha interferón. Problém spočíva v tom, že vírus sa stále vyvíja a infikuje susedné bunky. Preto je liečba interferónom dlhá - jeden rok, šesť mesiacov, až kým sa pečeň úplne neobnoví. Liečba má veľa vedľajších účinkov a obmedzenú účinnosť. S nástupom nových liekov sa skráti čas liečby a účinnosť sa dramaticky zvýši.

Moderná terapia však môže poskytnúť tento účinok maximálne 40% pacientov s prvým genotypom vírusu a 70% s druhým a tretím genotypom. V nasledujúcich piatich rokoch čakáme niekoľko nových antivírusových liekov, ktoré dokážu vyliečiť 90 až 100% pacientov. Niektoré z nich - inhibítory proteázy vírusu hepatitídy C - sa zaregistrujú už tento rok. Dĺžka liečby u významného počtu pacientov sa môže znížiť a účinnosť liečby sa zdvojnásobí. Toto ešte nie je 100%, ale už je blízko tohto ukazovateľa.

Je pravda, že vírus hepatitídy C môže odísť sám?

Áno, u niektorých ľudí zisťujeme protilátky, ale nerozpoznávame vírus RNA. To znamená, že osoba trpiaci hepatitídou C a zotavená. Stáva sa to v približne 30% prípadov a zvyšných 70% hepatitídy C sa stáva chronickým. Je pravda, že tí, ktorí sa zotavili, sa môžu znova infikovať.

A čo hepatitída B?

Tu sa úplná liečba vyskytuje extrémne zriedka, ale existujú lieky, ktoré úplne potlačujú reprodukciu vírusu. Ak ich budete užívať po celú dobu, osoba už nemôže nakaziť nikoho a obnoví sa štruktúra pečene.

Je vakcína proti hepatitíde B účinná?

Samozrejme. Chráni pred infekciou aspoň 5 rokov. Po jeho výskyte sa počet pacientov dramaticky znížil a naďalej klesá. Preto je nevyhnutné očkovanie a očkovanie vašich detí. Aj keď je matka nakažená, nedochádza k intrauterinnej infekcii. Dieťa sa môže nakaziť počas pôrodu, ale je okamžite očkované veľkou dávkou a infekcia sa nevyvíja. A ak je otec infikovaný? Ak je otec nakazený, vôbec neovplyvňuje zdravie dieťaťa, najmä ak je očkovaný proti hepatitíde B.

Má zmysel byť očkovaný proti hepatitíde B u dospelých - povedzme, po 40 rokoch?

Každý musí vyrovnať svoje riziká. Najčastejšie infikované v mladom veku: nezrozumiteľný sex, tetovanie, testovanie na drogy... Ak je osoba očkovaná proti hepatitíde B, ani priame zavedenie vírusu do krvi nepovedie k vzniku infekcie. Je pravda, že revakcinácia je potrebná raz za 5 rokov, aby sa udržala dostatočne vysoká hladina protilátok, ktoré zabránia infekcii, dokonca aj keď je transfúzia infikovanej krvi. Nízka hladina protilátok zo starých vakcín bude tiež chrániť pred infekciou sexuálnym kontaktom.

Aká je veľká šanca na infikovanie sexuálnym kontaktom?

Hepatitída B je 4 krát nákazlivá než HIV. Nechránený sex s osobou s HIV infekciou je 25% pravdepodobnosť infekcie. V prípade hepatitídy B je táto pravdepodobnosť 100%. Pri orálnom sexu je riziko desaťkrát nižšie, pretože v slinách sú dostatočné protilátky a nešpecifické faktory vírusovej ochrany. A bozk na perách nie je prakticky nebezpečný, ak nie je žiadne poškodenie sliznice.

Je vyvinutá vakcína proti hepatitíde C?

Nie, existoval ďalší skvelý nápad na liečbu - vyvolanie stavu imunologickej tolerancie. Koniec koncov samotný vírus nič nepoškodí. Je to imunitný systém, ktorý zničí pečeň, keď bojuje proti vírusu: nemôže to poraziť, ale neprestáva biť do pečene. Teraz si predstavte: tri injekcie ročne - a imunitný systém prestane vnímať vírus hepatitídy C ako cudzinec. Všetky testy na lieky prebehli dobre, ale bohužiaľ, nikdy nevstúpil na trh.

Čo robiť, ak je zistená jedna z hepatitídy? Ktorý lekár sa má kontaktovať?

Formálne nemáme špecializáciu "hepatológia". Najčastejšie sú infekčné choroby liečené hepatitídy, aj keď v skutočnosti nemocnica s infekčnými chorobami nepotrebuje pacienta s hepatitídou.

Hepatitída B a C nemôžu byť infikované · Prostredníctvom spoločného riadu. · Vďaka bozkám a objatiam. · Prostredníctvom moderných krvných bánk.

Riziko prenosu vírusu v nemocnici, ak je všetko sterilné a krv je odobratá v rukaviciach, je nulová. Hepatologické centrá sú v mnohých nemocniciach s infekčnými chorobami a okrem toho takmer vo všetkých strediskách AIDS existujú lekári, ktorí vedia, ako liečiť hepatitídu. A existuje tendencia k lepšiemu: pred piatimi rokmi nedostal žiaden pacient zadarmo liečbu. A teraz existujú kvóty, dobré regionálne programy.

Takže sa s každým zaobchádza?

Mám rád skúsenosti Maďarska. Existuje 3 500 pacientov s hepatitídou B v celej krajine a ošetrujú sa na verejné náklady, aby sa z nich neinfikovala žiadna osoba. A pre ľudí s hepatitídou C je v celej krajine otvorených 14 centier, kde vykonávajú kompletné hepatologické vyšetrenie av prípade potreby poskytujú bezplatnú liečbu.

Kto a ako určuje potrebu?

Len odborník, založený na objektívnych údajoch o činnosti ochorenia a jej prognóze. Napríklad osoba, ktorá je 40 rokov, príde k lekárovi, má hepatitídu už 15 rokov, ukazuje biopsia pečene: v nasledujúcich 10 rokoch je pravdepodobné, že pôjde o cirhózu. Od neho sa vyžaduje, aby preukázal terapiu. Alebo človek príde 18 rokov, ktorý sa stal infikovaným pred rokom. Podľa prieskumu je aktivita procesu v pečeni nízka, nie je pozorovaná cirhóza. Môže sa rozvíjať, ak chlapec pije a pod.. Účinnosť modernej terapie pre tohto človeka je 30-40%, zatiaľ čo je pre neho veľmi nákladné a drahé. Ak sa chlap chcel poučiť, môže čakať 5-6 rokov. A potom sa objaví terapia, ktorá ho vylieči za niekoľko mesiacov. A všetko ostatné bude stáť menej.

Čo závisí od nás?

V niektorých krajinách (napríklad vo Francúzsku) je vírusová hepatitída liečená na úkor štátu. V súčasnosti to tak nie je u nás a Vasily Isakov verí, že v mnohých ohľadoch môžeme ovplyvniť situáciu: "Pozrite sa, ako liečíme infekciu HIV: každý pacient dostáva bezplatnú terapiu. To všetko preto, lebo na jednej strane existuje zákon o infekcii HIV a na druhej strane kolosálna aktivita pacientov. Od začiatku sa zjednotili a bojovali za svoje práva. Bohužiaľ, neexistujú žiadne takéto aktívne asociácie pacientov s vírusovou hepatitídou, aj keď sú oveľa väčšie ako infikované vírusom HIV. Ak by boli viditeľné, je možné, že hepatitída bude na rovnakej úrovni ako diabetes, tuberkulóza a HIV, ktoré liečíme zadarmo. "

Je možné úplne vyliečiť vírus hepatitídy C

Pacienti sú často požiadaní lekármi, či je možné úplne vyliečiť hepatitídu C. Pred niekoľkými rokmi boli odborníci presvedčení, že choroba nezostáva navždy. Aktivita vírusu sa potláča iba na dobu neurčitú tým, že sa užívajú antivírusové látky a imunomodulátory.

Doteraz však lekári vyvinuli lieky, ktoré podporujú trvalú remisiu. Existujú prípady úplného vyliečenia. Pravdepodobnosť pozitívneho terapeutického účinku závisí od mnohých faktorov. Úspešnosť liečby je ovplyvnená:

 • životný štýl chorého;
 • prítomnosť zlých návykov;
 • duševný postoj;
 • dôsledné dodržiavanie predpisov lekára.

Aká je pravdepodobnosť úplného vyliečenia

Vírus napadne bunky pečene a postupne ničí orgán. Pri absencii včasnej liečby sa chorá osoba rozvinie cirhózu alebo rakovinu. Patológie sú nezvratné, nemôžu byť vyliečené. Ak je hepatitída C diagnostikovaná skôr ako cirhóza a rakovina, je možné sa jej zbaviť navždy. Pre rýchle zotavenie je potrebné skombinovať skúsenosti a vedomosti lekára s úsilím pacienta. Čím skôr začnete liečbu, tým vyššia je pravdepodobnosť zničenia vírusu.

Dnes s dobre plánovanou liečbou hepatitídy C možno vyliečiť v 90-98% prípadov. Chronická forma patológie je ťažšie liečiteľná. Ak chcete vybrať účinné antivírusové lieky, podrobí sa pacientovi komplexné vyšetrenie. Počas diagnostiky sú určené:

 • vírusový genotyp;
 • fáza infekcie;
 • stupeň poškodenia pečene;
 • prítomnosť sprievodných ochorení.

Či môže byť hepatitída C vyliečená, závisí od mnohých faktorov. Napriek prípadom úplného vyslobodenia z vírusu lekári neposkytujú 100% záruku na obnovu. Hepatitída C sa niekedy porovnáva s HIV. Obe infekcie postupne ničia ľudské telo. Antivirotiká inhibujú aktivitu patologických mikroorganizmov, ale ich úplne nezničia. Hoci v prípade hepatitídy C sú možné výnimky. Lekári vyvinuli lieky, ktoré môžu úplne zničiť vírus. Je dôležité, aby lekár správne vybral a usporiadal lieky.

Chronická hepatitída C si vyžaduje komplexnú liečbu. Lieky by mali interagovať navzájom a nemali by sa navzájom potlačovať. Vďaka novým liekom môže každý pacient skutočne vybrať individuálny liečebný postup. Náklady na liečbu sú vysoké. Nie všetci ľudia infikovaní hepatitídou C si môžu dovoliť drahé lieky. Preto spolu s inovatívnymi liekmi lekári naďalej predpisujú štandardné lieky, ktorých cena je cenovo dostupnejšia.

Je ťažké určiť, či liečiť hepatitídu C pomocou štandardného prístupu. Môžete poskytnúť prognózu po komplexnom vyšetrení pacienta. V lekárskej praxi existujú prípady úplného zotavenia v počiatočnom štádiu, ale sú zriedkavé. Je možné sa zotaviť pomocou štandardných terapií používaných od roku 1990. Ale zatiaľ čo pravdepodobnosť, že sa zbavíte vírusu, je nízka a je len 30%.

Štandardný prístup k liečbe

Pred začatím liečby je potrebné kontaktovať hepatológov. Po mnoho rokov sa poškodenie vírusového pečene liečilo prípravkami s interferónom a ribavirínom. Aj keď pacient má hodnoty ALT a AST v normálnom rozmedzí, stále sú predpísané antivírusové látky. Kombinovaná terapia pomáha oddialiť výskyt patologických zmien v pečeni.

Ribavirín mení vírusovú RNA. Komponent je aktívny len v kombinácii s interferónom. Preniká do štruktúry patogénnych mikroorganizmov a spomaľuje ich aktivitu. Choroba prestáva postupovať v 60% prípadov. Pri správnom a systematickom používaní liekov je stabilná remisia možná mnoho rokov. V niektorých prípadoch, dokonca aj pri použití štandardného liečebného režimu, ochorenie nezvyšuje až do dosiahnutia veku. Lekári ju nazývajú úplné alebo čiastočné zotavenie.

Je možné vyliečiť chronický typ ochorenia alebo spomaliť jeho progresiu pomocou liekov, ktoré obsahujú interferón a ribavirín. Hepatológovia sú často predpísaní pacientom:

Zriedkavo je možné liečiť hepatitídu C trvalo pomocou vyššie uvedených liekov. Výsledok liečby je ovplyvnený:

 • patogénny genotyp;
 • fyziologické znaky chorého;
 • množstvo vírusu v krvi;
 • citlivosť patogénu na interferón;
 • stupeň poškodenia pečene.

Prvá liečba trvá šesť mesiacov. Každý mesiac sa testuje chorá osoba na určenie účinnosti liečby. Ak po 6 mesiacoch koncentrácia vírusu v krvi neklesla, liečba sa predlžuje o ďalších 6 mesiacov. V prípade potreby lekár predpíše iné lieky. Namiesto kombinovaných prostriedkov sa často používali ribavirín a interferón zvlášť.

Existujú domáce a dovezené drogy. Majú rovnakú účinnosť, líšia sa len cenou. Ribavirín je súčasťou lieku Rebetola, Ribavin, Ribamidil, Ribapega. Medzi interferóny patrí Reaferon, Altevir, Interal atď. Okrem toho sú predpísané vitamíny a hepatoprotektory. Sú potrebné na obnovenie pečene a zachovanie imunity.

Nová technika

Niektorí chorí ľudia majú negatívnu reakciu na používanie liekov obsahujúcich interferón. Ostro aktivácia imunity je plná horúčky, slabosti, zlej chuti do jedla, nevoľnosti, depresívnych stavov. Mnohí pacienti majú záujem o to, či je možné spomaliť progresiu patológie bez použitia interferónu. V roku 2012 vyvinuli lekári lieky proti hepatitíde, ktoré neobsahujú imunomodulátory. Oni sa nazývajú inhibítory a pôsobia priamo na vírus.

Lieky na priamu činnosť - to je prelom v tradičnom liečení hepatitídy C. Zabraňujú reprodukcii vírusov v 97% prípadov. V počiatočných štádiách ochorenia inhibítory prispievajú k úplnému zotaveniu u 90% chorých. Jedinou nevýhodou liekov s priamym pôsobením je vysoká cena. Len niekoľko si môže dovoliť kúpiť inhibítory bez pomoci štátu a charitatívnych nadácií.

Dnes v lekárňach v Rusku nájdete len 2 antivírusové látky priameho účinku: Inviso a Viktralis. Nasledujúce inhibičné lieky boli úspešne testované a registrované v Európe a USA:

Či je hepatitída C v konkrétnom prípade liečená vyššie uvedenými liekmi, môže to povedať len hepatológ.

Existuje 1 až 6 genotypov vírusu, z ktorých každý je prístupný k liečbe konkrétnym liekom. Aby sa choroba navždy vyliečila, je potrebné dodržiavať všetky odporúčania lekára, nie piť alkohol a tučné jedlá. Pacienti majú byť pravidelne testovaní, pričom užívajú vitamíny a lieky na obnovenie funkcie pečene. Iba v tomto prípade sa môžete spoľahnúť na úplné zotavenie.

Ako vyliečiť hepatitídu C

Hlavná cesta infekcie chronickou hepatitídou "C" je hematogénna. To znamená, že vírus od chorého človeka k zdravému človeku sa prenáša krvou alebo predmetmi zafarbenými krvou akútne chorého alebo nosičového vírusu. Vo svete narastá počet infikovaných ročne o 3-4 milióny ľudí. Všetci ľudia, ktorí preniesli operácie alebo postupy používajúce opakovane použiteľné nástroje, sú ohrozené.

Medzi tieto procedúry patrí zubné ošetrenie, gynekologické vyšetrenia, manikúra a pedikúra v salóne krásy. Odstránenie možnosti infekcie chronickou vírusovou hepatitídou C (CVHS) nemôže byť nikdy. Obzvlášť vysoké riziko pre ľudí, ktorí sú v úzkom kontakte s chorými - ich príbuznými a zdravotníckymi pracovníkmi.

Môžem dostať hepatitídu C doma?

Príbuzní pacientov často pýtajú hepatológov otázku: "Je možné dostať hepatitídu doma?" Je možné infikovať, ak položky použité infikovanou osobou dostanú jeho krv alebo iné biologické tekutiny (lymfa, bastard, vylučovanie genitálneho traktu, spermie) a potom sa tieto položky dotýka zdravého človeka.

Každá osoba, ktorá sa dozvedela o diagnóze hepatitídy C, sa zaoberá mnohými otázkami. Je možné sa z neho zotaviť? Ako by sa malo liečiť, aby sa na problém navždy zabudol? Ako rýchlo sa zotaví? Dnes existujú účinné liečebné postupy, ktoré vám umožnia úplne zotaviť sa z CVHC za 12 týždňov. Trvanie antivírusovej liečby závisí od genotypu vírusu a komplikácií z pečene a iných orgánov. V dôsledku toho sa režim liečby genotypu HVGS 1 bude líšiť od schémy genotypu 3a. Súčasne bude účinnosť terapie v infikovanej pečeni bez fibrózy vyššia ako u pacientov s ťažkou fibrózou 3. alebo 4. stupňa.

Ako pochopiť, že pacient sa zotavuje?

Výsledok terapie je kontrolovaný laboratórnymi metódami. Toto ochorenie sa považuje za liečené, keď 6 mesiacov po terapeutickom priebehu krvi pacienta nie je detegovaný genetický materiál (RNA) vírusu. V tomto prípade cirkulujú v krvi protilátky proti vírusu. Ak v krvi liečenej osoby nie je zistených šesť mesiacov alebo viac vírusovej RNA, ale existujú protilátky proti nej, nie je to dôvod na ďalšie laboratórne monitorovanie.

Predpokladá sa, že takýto pacient bol úspešne liečený a získaný. Liečba modernými liekmi nie je lacná: originály - desiatky tisíc dolárov a generiká - desiatky tisíc rubľov. Toto liečenie by ste však nemali odmietnuť: jeho účinnosť dosahuje 95-100%. Ak pacient nemá peniaze na nákup drahých liekov, môžu byť vždy nahradené lacnejšími náprotivkami. V niektorých prípadoch, keď je ochorenie zistené v počiatočnom štádiu, môže byť terapia odložená, ale pravidelne prehliadaná na skríning, elastometriu (elastografiu) pečene a krvné testy - OAK, transaminázu ALT a AST a ďalšie, ak je to potrebné. Pri fibróze F1-F2 sa odporúča liečba pre pacienta, s F3-F4 je naliehavo potrebná. Choroba je nebezpečná pre komplikácie: fibróza pečene a cirhóza, karcinóm pečene buniek.

Kde je najlepšie miesto na získanie informácií o liečbe?

Zvyčajne, keď si uvedomia svoju diagnózu, stanú sebapošetrovanými a stanú sa asociálnymi. Aby im pomohli vyzdvihnúť a uistiť sa, že je celkom možné úplne zotaviť sa z choroby, môže žiť komunikácia. Ľudia s diagnózou hepatitídy C si môžu prečítať recenzie o účinnosti rôznych moderných liečebných režimov na špecializovaných fórach. Tam môžete hovoriť priamo s tými, ktorí vyliečili hepatitídu C. "Skúsený" odpovedať na rôzne otázky: ako sa liečba prenáša, aké potraviny a pokrmy sú lepšie jesť počas liečby, je možné piť alkohol. Mimochodom, "alkoholická" otázka sa týka mnohých pacientov, pretože liečba trvá pomerne dlho - od 12 týždňov až po 24 týždňov.

Použiť radu členov fóra ako sprievodcu akciou by nemalo byť. Revízie sú samozrejme dôležité, ale len kompetentný lekár by mal predpisovať lieky na liečbu hepatitídy C. Neexistuje univerzálny najlepší liek, ktorý by vyliečil všetkých pacientov. Niektorí infikovaní potrebujú kombináciu sofosbuvíru s liekom Ledipasvir (MPI Viropack plus, Ledihep), iní sa liečia kombináciou Sofosbuviru a Velpatasviru (Velasof, Velpanat) a tretí sa má doplniť Ribaverinom alebo inými pomocnými látkami. Iba hepatológ môže správne určiť, ktorá kombinácia liekov bude účinná u konkrétneho pacienta.

Ako vyliečiť hepatitídu C navždy?

Je možné úplne vyliečiť HVGS pomocou nových antivírusových liekov? Áno. Ale tu môže pomôcť len dobre vymenovaná kombinácia rôznych prípravkov s interferónom. Svetová zdravotnícka organizácia na základe výsledkov klinických štúdií vykonaných americkými spoločnosťami, ktoré vyvíjajú inovatívne antivírusové lieky (Sovaldi a Daklinsy), odporučila účinné CVHC režimy s rôznymi genotypmi. Ak sa liečba vykonáva v súlade s týmito odporúčaniami, patológia sa vo väčšine prípadov môže úplne vylúčiť. Moderná štandardná terapia zahŕňa dve lieky bez interferónu s rôznymi mechanizmami účinku. Počas tejto liečby nepotrebujete užívať ďalšie hepatoprotektory ("Phosphogliv", "Essentiale", "Ursodez"). Ale je zaručené, že vyliečiť túto chorobu navždy, len správnu kombináciu.

Môže sa liečiť chronická hepatitída C?

Liečba chronickej vírusovej hepatitídy C je možná navždy! Efektívne lieky na túto chorobu sa už objavili na trhu, ale pôvodné drogy (Sovaldi, Daklins, Harvoni, Epcluses) sú veľmi drahé. Náklady na 12-týždňovú liečbu pre nich "začína" od 84 tisíc amerických dolárov.

Neexistujú žiadne federálne programy na boj proti HVGS s pomocou nových liekov v našej krajine, pretože takéto veľké sumy nemôžu byť pridelené každému ruskému ministerstvu zdravotníctva. Existujú však regionálne programy bezplatnej liečby. Môžu sa pacienti spoľahnúť na tieto programy? Bohužiaľ, pre väčšinu pacientov nie sú k dispozícii, pretože pokrývajú len malú časť pacientov, s ktorými sa kombinuje CVHS:

 • 4-stupňová fibróza pečene
 • cirhóza pečene;
 • Infekcia HIV.

V rámci tohto programu nie sú predpísané drahé lieky bez interferónu: terapia sa vykonáva podľa starých schém založených na interferóne a ribaviríne, v niektorých regiónoch napríklad v Moskve av regióne môžete v rámci programu získať liek Daclins 60 mg. Zvyšných pacientov by sa mali spoliehať len na seba a mali by si nájsť možnosť platiť za liečbu sami. Zníženie nákladov na liečbu a jej sprístupnenie pre väčšinu pacientov umožní len náhradu pôvodných liekov bez interferónu za ich lacné náprotivky - generiká vyrábané farmaceutickými spoločnosťami z Indie a Egypta.

Ako vyliečiť hepatitídu C doma?

Vysoké náklady na liečbu drog sú hlavnou príčinou samošetrenia pacientov. Je však možné zbaviť sa hepatitídy C pomocou ľudových prostriedkov? Rôzne internetové stránky oslňujú zázračnými prostriedkami, ktoré navždy liečia ľudí infikovaných vírusom hepatitídy C. Ale bohužiaľ, nie sú žiadne zázraky: nemôžete vírus poraziť žiadnymi bylinami. Nemali by sme veriť ani falošným prehľadom tých pacientov, ktorí boli vyliečení hepatoprotektívnymi látkami ("Legal", "Essentiale" alebo "Phosphogliv"). V skutočnosti sú tieto lieky zahrnuté do schém komplexnej liečby CVHC, ale nezaobchádzajú sa s vírusovou hepatitídou, ale len obnovujú štruktúru poškodených pečene, zvyšujú svoju odolnosť voči škodlivým účinkom a normalizujú funkcie. Nie sú predpísané na monoterapiu, pretože neovplyvňujú samotný patogén.

Kto liečil hepatitídu C: recenzie

Chronická hepatitída C sa už dlho stala epidémiou. Počet ľudí novo infikovaných nebezpečným vírusom narastá každý rok. Takže od 1. januára 2017 počet chorých a nositeľov vírusu HVGS vo svete presiahol 71 miliónov ľudí. A to sú len oficiálne štatistiky. Vedci sa domnievajú, že reálne čísla sú niekoľkonásobne väčšie. Každý pacient potrebuje nádej. Každý pacient sa chce navždy zbaviť vírusu hepatitídy C. Situácia je dosť normálna, keď sa človek, ktorý sa dozvedel, že je chorý touto patológiou, hľadá podporu od tých, ktorí sa nachádzali v takejto situácii a boli schopní sa úplne zotaviť. "Novým" pacientom je psychologicky ľahšie tolerovať skutočnosť infekcie pri liečbe pacientov trpiacich chorobou. Ale pýtať sa na otázku, či je možné úplne zbaviť patológie, je stále nevyhnutné, aby nie užívatelia fóra, ale príslušní hepatológovia.

Je úplne liečená vírusová hepatitída C?

Pri diagnostike vírusu HVC v ľudskom tele sa takmer všetci pacienti opýtajú: je hepatitída C úplne vyliečená a ako dlho a ťažko bude liečba? Aby ste to zvládli, musíte pochopiť, aký druh ochorenia je, aké nebezpečenstvo nesie telo a ako sa správať, keď je zistené.

Hepatitída C je závažné vírusové ochorenie. Zistenie hlavného patogénu a jeho začlenenie do mnohých závažných vírusových infekcií bolo dokonalé v 80. rokoch 20. storočia. Ale napriek takémuto krátkému obdobiu "datovania" môžu dnes lekári jednoznačne odpovedať, či sa liečí vírus hepatitídy C. Choroba je liečiteľná. Hlavnou podmienkou pre to bude včasné odvolanie sa na príslušného lekára a splnenie všetkých jeho požiadaviek na liečbu.

Výskyt hepatitídy prispieva k prenikaniu vírusu HCV do ľudského tela, po ktorom sa proces infekcie vyvíja. Ochorenie sa zvyčajne vyskytuje v latentnej chronickej forme bez toho, aby sa prejavili nejaké príznaky, čo vedie k závažným, niekedy ireverzibilným zmenám pečene.

Dôvod pre tento vysoký hepatotropný vírus - schopnosť množiť sa vnútri pečeňových buniek. Špecifickou vlastnosťou patogénu je jeho schopnosť mutovať: po vstupe do tela sa neustále mení, vďaka čomu môže pacient naraz zaznamenať niekoľko variácií rovnakého genotypu.

Nebezpečenstvo tejto choroby spočíva v utajení jej príznakov, preto je návšteva lekára oneskorená a príležitosť dostať včasnú liečbu. Počas tohto obdobia sa vírus ďalej množí v pečeni a postupne ničí bunky. Po niekoľkých rokoch dochádza k poškodeniu funkcií pečene, väčšina infikovaných pacientov je diagnostikovaná cirhózou. To je jeden z vážnych faktorov, ktoré ovplyvnia otázku zbavenia sa hepatitídy: či je v tomto prípade liečená choroba, možno povedať, že existujú predpoklady a dokonca aj pozitívne výsledky sú zriedkavé, ale poznamenal.

Ďalším nebezpečenstvom v chronickej forme hepatitídy C je vývoj cholecystitídy: dochádza k zablokovaniu žlčových ciest, čo vedie k stagnácii sekrécie a následnému zvýšeniu bilirubínu v krvi a toxickému poškodeniu tela.

dôvody

Hepatitída sa vzťahuje na ochorenia, ktoré nie sú prenášané vzdušnými kvapôčkami alebo telesným kontaktom (objatie, trasenie rúk). Vírus sa prenáša krvou. Hlavné spôsoby jeho prenikania do tela sú nasledovné:

 • Lekárske postupy, ktoré porušujú hygienické štandardy (nepodliehajú nevyhnutnému spracovaniu alebo narúšajú sterilizačný proces lekárskych nástrojov, prenesú krv od netestovanej osoby infikovanej hepatitídou, narušujú proces hemodialýzy, porušujú hygienické štandardy v zubnej ordinácii).
 • Existuje vysoká pravdepodobnosť infekcie pri vykonávaní piercingu, tetovania v nehygienických podmienkach a na miestach, kde nástroje nepodliehajú sanitácii.
 • Nízke riziko infekcie postihuje novorodenca počas prechodu cez pôrodný kanál. Len 5% všetkých prípadov narodenia bábät z matky vírusu.
 • Malé percento infekcie (asi 5%) je možné prostredníctvom nechráneného pohlavia.
 • Existuje možnosť infekcie a domácnosti: používanie zubných kefiek niekoho iného, ​​nástrojov na holenie, manikúrových súprav a iných nástrojov.

Doba inkubácie

Trvanie inkubačnej doby závisí od mnohých faktorov, z ktorých jedna je imunitná odozva tela. Môže trvať až 6 mesiacov alebo viac. Počas tohto obdobia môže byť ochorenie zistené náhodne s plánovanou províziou, keď všeobecné testy ukazujú abnormálny počet hemoglobínov, leukocytov a lymfocytov. Nekonzistentnosť týchto noriem bude dôvodom podrobnejšieho preskúmania, ktoré pomôže identifikovať vírus.

Prvé vonkajšie príznaky sa môžu vyskytnúť len pri výraznom poškodení pečene, výskyte zlyhania pečene, vzniku cirhózy.

Kvôli absencii receptorov bolesti v pečeni nie je vývoj vírusovej infekcie sprevádzaný bolesťou. Takéto prejavy sa môžu vyskytnúť pri porážke žlčníka.

Akútny priebeh choroby je charakterizovaný kratšou latentnou periódou len 2-3 týždne.

Keď je infikovaný vírusom hepatitídy C, existuje niekoľko možných spôsobov vývoja:

 • Ochorenie nemá žiadne prejavy, je zistené počas rutinného vyšetrenia alebo pri vzniku cirhózy.
 • Akútna fáza sa stáva chronickou.
 • Po odloženej akútnej fáze dochádza k úplnej regenerácii bez použitia akýchkoľvek liekov (obdobie môže trvať niekoľko mesiacov až rok).
 • Osoba sa môže vyhnúť vzniku ochorenia, ale stať sa nosičom vírusu. Nezaznamenajú sa žiadne príznaky vírusu v tele, ani externé, ani počas laboratórnych štúdií.
 • Kompletná liečba hepatitídy, nezaručuje produkciu imunity, môže byť človek infikovaný vírusom iného genotypu.

Príznaky a diagnóza

Pretože existujú dve charakteristiky priebehu choroby: akútna a chronická, príznaky, ktoré ju sprevádzajú, sú odlišné.

Známky akútneho priebehu

Preekterické obdobie: vznik bolesti v kĺboch ​​bez zjavného dôvodu, slabosť, rýchla únavnosť, poruchy spánku, nedostatok chuti do jedla, vyrážky na tele a horúčka.

Obdobie akútneho priebehu trvá približne týždeň, po ktorom začína obdobie žltačky:

 • zvýšená únava;
 • moč sa stáva temnejším;
 • žltá sa prejavuje: prvý, ktorý dostane žltý odtieň skléry po koži;
 • môžu sa vyskytnúť bolestivé pocity v správnom hypochondriu;
 • objasňuje sa objasnenie fekálií;
 • existujú poruchy obličiek a kĺbov.

Trvanie tohto obdobia je až 5 týždňov, potom, čo symptómy začnú slabnúť, ak nezačnete liečbu, hepatitída C sa stáva chronickou.

Zriedkavo sa môže objaviť akútna hepatitída rýchlo, ak dôjde k náhlej zmene nálady človeka na to, čo sa deje okolo, po narušenom vedomí môže pacient spadnúť do stupňa alebo kómy. Tento stav môže byť smrteľný.

Manifestácie vo fáze chronickej formy

Príznaky chronického ochorenia sa môžu prejaviť rôznymi spôsobmi, ale tieto prejavy nie sú vždy spojené s hepatitídou, pretože rovnaké príznaky môžu byť pozorované aj pri iných patologických stavoch v tele. Preto pri odhalení najmenších porúch je potrebné konzultovať s lekárom a dôkladné vyšetrenie. Čo hľadať:

 • únava sa zvyšuje, ospalosť sa zvyšuje, je pre človeka ťažké prebudiť ráno, po spánku, slabosť, pocit únavy;
 • cyklus spánku môže byť narušený;
 • strata chuti do jedla;
 • s výrazným poškodením pečene, nadúvaním, nevoľnosťou a obdobiami zvracania.

diagnostika

Ak chcete potvrdiť diagnózu, ak pacient podozrieva hepatitídu, pacient podstúpi niekoľko štúdií:

 • Krvný test na pečeňové testy, ktorých výsledky už môžu byť predpísané prvými liekmi (pri chronickej hepatitíde môžu byť indikátory v normálnom rozmedzí).
 • Imunoanalýza na stanovenie markerov: počnúc od 4. týždňa akútneho štádia sú detegované imunoglobulíny M, môžu sa objaviť aj počas exacerbácie chronickej formy; v priebehu 2,5 - 3 mesiacov sa vo výsledkoch objavia imunoglobulíny G. Za približne pol roka sa ich indexy zvýšia. Pri úplnom zotavení sa tieto ukazovatele znižujú. Chronický priebeh hepatitídy C počas života je sprevádzaný prítomnosťou IgG.
 • Výsledky testu ELISA sú potvrdené metódou RIBA, je citlivejšia.
 • PCR analýza určuje vírusovú RNA. Vedené na identifikáciu a rozvoj v dynamike. Jeho zmiznutie je jedným z prejavov oživenia.
 • Určenie genotypu pre účinnú liečbu.
 • Kvantitatívna PCR povedie o účinnosti liečby a stupni infekčnosti pacienta.
 • V prípade potreby sa vykoná biopsia. Je potrebné objasniť diagnózu a vylúčiť ďalšie možné patológie.

Na monitorovanie stavu pečene sa uskutočňuje ultrazvuková štúdia.

Musí sa s každým zaobchádzať s vírusom?

Liečba hepatitídy C pomocou liekov sa neposkytuje všetkým pacientom. V závislosti od vývoja ochorenia, jeho štádia, genotypu a dynamického výskumu sa lekár rozhodne pre potrebu lekárskej terapie.

Použitie antivírusových liekov sa uchýlilo:

 • s vysokým rizikom vzniku cirhózy alebo na začiatku patologického procesu;
 • keď v poslednom polroku dochádza k zvýšeniu hladiny ALT;
 • po detekcii 2 a 3 genotypov vírusu;
 • keď sa zistí v krvi kryoglobulínov.

Na liečbu liekov, ktoré sú založené na interferóne a ribaviríne. Dĺžka kurzu - 1 rok.

V chronickej forme ochorenia je predpísaný individuálny priebeh liečby. Dávky liekov určuje lekár v závislosti od ukazovateľov laboratórnych testov, hmotnosti osoby a typu použitého lieku.

S priebehom ochorenia v miernom stave bez toho, aby sa preukázali vážne dôsledky, sa liečba nemusí uplatňovať. Ale musíte sledovať dynamiku choroby, aby ste nezmeškali jej aktiváciu. K tomu sa v určitých obdobiach kontrolujú indikátory pečene.

Používanie liekov môže vážne ovplyvniť stav iných orgánov a systémov, preto keď sa zistí počet kontraindikácií, liečba antivírusovými liekmi sa zruší a ak je to možné, nahradí sa ďalšími benígnymi prostriedkami.

Antivírusová liečba je kontraindikovaná u pacientov s:

 • s ťažkou hypertenziou, poruchami obehového systému, s malígnymi zmenami v tele, poruchami štítnej žľazy, ischémiou, diabetes mellitus;
 • v depresívnych stavoch, ktoré nie sú vhodné na lekársku a psychoterapeutickú liečbu;
 • keď je hepatitída B neinfekčná;
 • s alkoholom a drogovou závislosťou;
 • s anamnézou epileptických príznakov a duševných porúch;
 • s individuálnou intoleranciou na interferón;
 • v poslednej fáze cirhózy.

Taktiež nie je predpísaná žiadna liečba antivírusovými liekmi počas tehotenstva a počas plánovania. V druhom prípade bude pravdepodobne lepšie odložiť koncepciu dieťaťa až do úplného vyliečenia.

Ako začať liečbu a kto kontaktovať

Keď je náhoda zistená pri náhodnom vyšetrení, veľa pacientov má otázku: čo robiť a kto kontaktovať? Najprv musíte pochopiť, že musíte konať okamžite. Po obdržaní výsledkov je potrebné v blízkej budúcnosti navštíviť príslušného lekára, ktorý predpíše ďalšie testy, pre ktoré bude stanovená konečná diagnóza. Poradenstvo a ošetrenie môžete získať od týchto špecialistov:

 • Terapeut. Prvý lekár, ktorému je potrebné sa obrátiť v prípade akejkoľvek poruchy v tele. Vykoná úplnú diagnózu a na základe zozbieraných údajov predpíše liečbu alebo sa poradí s odborníkom.
 • Infekčné ochorenia. Je určená pacientom s akútnymi štádiami hepatitídy. Lekár predpisuje priebeh liečby základnej choroby a predpíše rehabilitačnú liečbu po nej. Dynamika vývoja choroby je povinná.
 • Hepatológ. Vo svojej kompetencii chronické formy ochorení pečene vrátane cirhózy rôznych etiológií.

Toto sú hlavné špecialisti, s ktorými by sa malo hovoriť pri detekcii hepatitídy C počas rutinnej diagnostiky. V prípade príznakov (bolesť v zažívacom trakte, nevoľnosť, anorexia) sa môžete najprv obrátiť na gastroenterológ. Potom nasleduje štandardná schéma: identifikácia príčin laboratórnymi testami, predpisovanie liečby alebo presmerovanie špecializovanému lekárovi.

Ak sa objavia nejaké problémy s pečeňou, prvou úlohou ošetrujúceho lekára bude podanie hepatoprotektorov na ochranu pečene a jeho obnovenie. Ďalšia liečba pokračuje po tom, čo sa dostali testovacie odpovede potvrdzujúce prítomnosť ochorenia a určenie genotypu vírusu a intenzitu jeho vývoja.

Je možné úplné zotavenie?

Hľadáte odpoveď na otázku: či je hepatitída C definitívne liečená, musíte sa vyladiť s pozitívnym vyriešením tejto choroby. Pozitívny prístup pomôže zvládnuť mnohé ťažkosti a stane sa podporným krokom pri zvyšovaní odolnosti tela.

Dnes sú lekári stále viac poznamenaní pozitívny trend v liečbe drog proti hepatitíde B. Hlavnou podmienkou pre tento jav je uvedomenie si občanov o potrebe preventívnych vyšetrení, ktoré v počiatočnom štádiu pomôžu identifikovať vírus v ľudskom tele a konať včas. V chronickej forme je tiež hepatitída C liečiteľná, ale to bude trvať dlhší čas a náladu samotného pacienta.

Počas liečby by sa pacient nemal spoliehať iba na drogy, musí spĺňať všetky predpisy lekára, dodržiavať základné opatrenia na udržanie a posilnenie svojho zdravia:

 • opustiť spotrebu nápojov obsahujúcich alkohol, malo by sa vylúčiť aj minimálna suma;
 • prestať fajčiť;
 • držať sa stravy s nízkym obsahom kalórií;
 • vyhnúť sa stresovým situáciám vždy, keď je to možné;
 • spať aspoň 8 hodín denne, dajte telu príležitosť na odpočinok;
 • častejšie na voľnom priestranstve.

Existujú prípady obnovy pacientov po utrpení hepatitídy bez lekárskej intervencie. Ale to je možné iba za podmienok silnej imunity, takže hlavnou úlohou akéhokoľvek narušenia v tele je zvýšenie jeho odolnosti voči rôznym druhom lézií a schopnosti bojovať proti nim.

Ako sa lieči?

Za istých okolností lekár v počiatočnom štádiu ochorenia môže odporučiť, aby sa neurobil s lekárskym ošetrením a odložil ho nejaký čas. Lekár prevezme túto zodpovednosť v prípade silnej imunity pacienta a s vysokou pravdepodobnosťou, že samotné telo vytvorí protilátky a zničí vírus. Oneskorenie terapie je možné v nasledujúcich prípadoch:

 • pacient je mladší ako 35 rokov;
 • výsledky testov nevykazujú významné abnormality, je prípustný len malý nárast bilirubínu;
 • nedochádza k chronickým ochoreniam v anamnéze;
 • infikovaný podporovateľ zdravého životného štýlu a nemal rád ťažké jedlo;
 • výsledky ultrazvuku nevykazujú abnormality v pečeni alebo slezine;
 • infekcia trvá dlhšie ako jeden rok.

V ostatných prípadoch sa pacienti liečia podľa schémy zvolenej vhodným typom hepatitídy, zameranej na potlačenie jej aktivity a zničenie, udržiavanie funkcie pečene a zvýšenie imunity.

Aká by mohla byť odpoveď tela na lieky?

Pri použití antivírusových liekov, ako je interferón a ribavirín, sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky. U mladých pacientov sa adaptácia uskutočňuje jemnejšie a menej výrazne negatívne.

Ribavirín je ľahší liek, pri jeho používaní sa môžu vyskytnúť menšie zmeny krvného zloženia, môžu sa objaviť stopy zvýšenej deštrukcie buniek červených krviniek. V niektorých prípadoch sú príznaky dyspepsie, zvýšenej kyseliny močovej v krvi, bolesti hlavy, zriedkavo sa vyskytuje alergická reakcia na liek.

Interferón je ťažší:

 • injekcie môžu sprevádzať chrípke podobný syndróm (príznaky ochladenia sa objavujú: triaška, všeobecná nevoľnosť);
 • po približne 2 hodinách, po zavedení lieku, je horúčka, bolesť tela. Tento účinok môže trvať až niekoľko dní;
 • počas prvého mesiaca kurzu sa telo prispôsobí a príznaky začnú prejsť;
 • v druhom alebo treťom mesiaci môže dôjsť k poklesu počtu leukocytov a krvných doštičiek, pričom týmto javom sa zníži dávka lieku alebo sa úplne zruší;
 • v zriedkavých prípadoch dochádza k vypadávaniu vlasov, úbytku hmotnosti, depresívnym stavom, narušeniu štítnej žľazy.

Trvanie a zásady liečby sú individuálne. Všetko závisí od závažnosti ochorenia, od identifikovaného genotypu, od imunitnej reakcie organizmu a od prítomnosti iných ochorení, ktoré môžu interferovať s podávaním antivírusových liekov. Ale v podstate štandardný kurz trvá asi rok. V niektorých prípadoch môže byť liečba oneskorená, aby sa obnovili funkcie pečene a iných orgánov, čo môže trvať niekoľko rokov.

Keď je vírus zistený, lekári zvyčajne robia priaznivé predpovede na liečbu ochorenia. Výnimky môžu byť len v niektorých prípadoch. Pacienti, u ktorých je hepatitída v poslednom štádiu, sa ťažko obnovia. Súčasne sa v pečeni vyskytujú nezvratné procesy, čím sa vyvíja silný stupeň cirhózy. Pozitívne predpovede pri diagnostike ochorenia u mužov nad 40 rokov nie sú vždy pozitívne. Komplikovaná liečba pri detekcii genotypu vírusu - 1b a jeho vysokej aktivite.

V každom z týchto prípadov účinnosť terapie bude závisieť od určitých faktorov. Trvanie ochorenia je už vážnou prekážkou vyhubenia hepatitídy C, v takýchto prípadoch je hlavnou úlohou lekárov zabrániť vývojovým procesom. Potom môžeme očakávať zníženie zápalových procesov, zmiznutie príznakov fibrózy.

Ako sa chrániť pred infekciou

Príčinná látka hepatitídy C má vysokú schopnosť preniknúť do ľudského tela, minimálne množstvo infikovanej krvi je dostatočné na infekciu. Aby ste tomu zabránili, je len jeden spôsob, ako chrániť seba a svojich blízkych pred vírusom HVC - dodržiavať preventívne opatrenia.

Prevencia chorôb v zariadeniach zdravotnej starostlivosti:

 • Povinné používanie jednorazových rukavíc počas manipulácie ochráni pacienta i poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
 • na injekciu a transfúziu by sa mali používať iba jednorazové injekčné striekačky a systémy;
 • vyšetrenie gynekológom sa s výhodou uskutočňuje s použitím jednorázových sterilných súprav;
 • zubné postupy vykonávané osvedčenými odborníkmi, ktorí môžu poskytnúť licenciu.

Ako sa chrániť v životných podmienkach:

 • každý člen rodiny by mal mať individuálne produkty osobnej hygieny (zubné kefky, holiace príslušenstvo, súpravy na manikúru, čistiace vankúšiky, uteráky a iné);
 • Vyhnite sa podozrivým salónikom na tetovanie alebo piercing. V salónoch s dobrou povesťou sa používajú jednorazové ihly a remeselníci pracujú v rukaviciach, majú tiež licenciu a povolenie na takéto služby;
 • v prítomnosti piercingu používajte len osobné doplnky;
 • príležitostný pohlavný styk by mal byť chránený kondómom a pri vytváraní rodiny to nebolí podrobený dôkladnému vyšetreniu, aby sa zabezpečilo zdravie oboch partnerov av prípade potreby sa s ním zaobchádzalo.

Zvláštna pozornosť je potrebná na prevenciu, keď ochorie blízky človek. Je potrebné pamätať na prežitie vírusu, jeho životaschopnosť môže trvať až 4 dni. Aby sa zabránilo infekcii na úrovni domácnosti, je potrebné, aby pacient používal samostatnú posteľnú bielizeň, uteráky a riad. Odevy by mali byť vyrobené z prírodných tkanín, umývateľné pri 60 ° C. Po ich použití je možné veci umyť a tepelne upraviť žehličkou, riad sa varí. Miestami, ktoré náhodou kvapali krv, sú ošetrené dezinsekčnými prostriedkami. Ak chcete vylúčiť infekciu z chorého príbuzného, ​​odporúča sa darovať krv na testovanie metódou PCR raz ročne.

Existuje vakcína proti hepatitíde C?

Hepatitída C je závažné ochorenie, ktoré je ťažké liečiť a na rozdiel od iných typov hepatitídy A a B, bola vytvorená účinná očkovacia látka proti jej infekcii.

Hlavný problém vývoja vakcinácie proti vírusu HVC - jeho nestabilita, schopnosť meniť. V súčasnosti vedci hľadajú stabilný vírusový proteín, ktorý by mohol produkovať protilátky, ktoré neutralizujú všetky modifikácie vírusu.

Ale povzbudivé vyhlásenie nedávno uskutočnené výskumníkmi z Kanady, vytvoriť vakcínu proti tejto chorobe. Experimenty ukázali svoju účinnosť proti niekoľkým genotypom vírusu, ale je príliš skoro hovoriť o jeho zavedení pre hromadné použitie.

Očkovanie sa vytvorilo na základe umelých modifikácií chrípkového vírusu pomocou genetického materiálu hepatitídy C. Výsledkom je, že výsledné sérum môže infikovať vírus HVC zvnútra, čo vedie k jeho úplnej deštrukcii.

Bohužiaľ, otázka, či sa liečba hepatitídy C rieši, sa dnes zaoberá rastúcim počtom pacientov. Často sa stáva, že ľudia klasifikujú choroby ako hepatitída C ako choroby, ktoré môžu postihnúť určitých jedincov, ktorí vedú hektický životný štýl. A keď diagnostikujú vírusovú infekciu, sťahujú sa do seba, snažia sa skrývať od ľudí okolo nich alebo dokonca sa bojí vidieť lekára. Nerozhoduje to: po prvé, táto choroba môže postihnúť niekoho, za druhé, oneskorenie liečby môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu života a jeho trvanie.


Viac Články O Pečeň

Cholestasia

Vitamíny na liečenie pečene

Často sa choroba pečene vyskytuje na pozadí hypovitaminózy. Toto je bolestivý stav charakterizovaný nedostatkom tela jednej alebo skupiny vitamínov. Nutrienty sú potrebné pre normálne fungovanie tohto dôležitého orgánu.
Cholestasia

Ako liečiť dyschóliový žlčník

Dyschóliový žlčník je patologický stav, v ktorom dochádza k zmene zloženia žlče. Tento stav sa môže objaviť u detí a dospelých z rôznych dôvodov (vystavenie vonkajším faktorom, strava, ochorenie pečene a žlčové cesty).