Dekódovanie výsledkov ultrazvuku pečene

Pri diagnostike ochorenia pečene je najbežnejšou metódou ultrazvuk. Počas ultrazvuku sa skúma také parametre, ako je veľkosť pečene, stav žlčových kanálikov a veľkých krvných ciev. Pozornosť sa venuje aj štruktúre tkaniva, stavu kontúr a prítomnosti inklúzií patologického charakteru.

Analýza získaných údajov môže najlepšie vykonať skúsený lekár. Avšak, poznať bežné indikátory stavu pečene, môžete ich nezávisle porovnávať s výsledkami ultrazvukového vyšetrenia a vyvodiť určité závery.

Ultrazvuk pečene

Jedným z najdôležitejších parametrov je veľkosť pečene a hranice. Toto zohľadňuje také faktory ako vek, pohlavie, pleť. U mužov je spravidla tento orgán väčší ako v objeme, tak v hmotnosti, u žien to je menej. Zvyčajne sa meria pravá a ľavá lalok oddelene.

Veľkosť pečene u dospelých:

 • hrúbka pravého laloku 11-13 cm;
 • vertikálna šikmá veľkosť pravého laloku (CWR) do 15 cm;
 • dĺžka pravého laloku 11-15 cm;
 • hrúbka ľavého laloku približne 7 cm;
 • výška (kranio-kaudálna veľkosť, CCR) ľavého laloku približne 10 cm;
 • dĺžka celej pečene 14-18 cm;
 • šírka 20-22,5 cm;
 • veľkosť sagitálu 9-12 cm;

Veľkosť pečene u detí sa líši od veľkosti u dospelých, pretože detský orgán je omnoho menší a je v procese rastu. Veľkosť pečene u detí:

 • dĺžka pravého laloku vo veku 1 roku je 6 cm, ľavá strana je 4 cm;
 • dĺžka pravého laloku vo veku 15 rokov je 10 cm, ľavá je až 5 cm.

Dokonca aj malá odchýlka od normálnej veľkosti a hraníc tela je už patologická a znamená prítomnosť zápalového procesu (spôsobeného napríklad hepatitídou), stagnáciu alebo počiatočnú fázu cirhózy. Ak je nárast lokálny, môže to znamenať výskyt nádoru, metastázy alebo cysty vyvolané parazitmi.

Jednotné zvýšenie celého orgánu pri zachovaní homogenity štruktúry neznamená vždy existenciu vážneho ochorenia. Často sa to deje kvôli užívaniu drog (prechodom k liečbe drogami) alebo prítomnosti zlých návykov (časté užívanie alkoholu, fajčenie). Po ukončení týchto faktorov sa veľkosť môže normalizovať.

Ak je zväčšenie žľazy sprevádzané zhutnením tkaniva, potom je vysoká pravdepodobnosť zápalového procesu spôsobeného vírusom (s hepatitídou). Ak je možné zistiť nárast orgánu, heterogenitu pečeňového tkaniva, prítomnosť škvŕn a zmenených štruktúr, potom je pravdepodobnosť vzniku cirhóznych zmien vysoká.

Čo je CWR na ultrazvuku pečene?

Táto skratka niekedy vyvoláva otázky pre pacientov, a preto sa pokúsime zistiť, čo je za nimi. Najčastejšie lekári používajú na diagnostiku ochorení pečene údaje o svojej šikmej vnútornej veľkosti (CWR). Jeho normálne ukazovatele, ako už bolo uvedené, by nemali presiahnuť 15 cm. Dlhodobé diagnózy sú veľmi dôležité pre interpretáciu CWR, najmä pravého laloku pečene.

Zvýšenie tohto parametra indikuje prítomnosť hepatomegálie.

Takýto príznak môže byť určený s presnosťou až 90% podľa tohto indikátora. Ak je CWR v pečeni normálne, potom to nezaručuje absenciu pečeňovej patológie - musíte vyhodnotiť všetky ultrazvukové indikátory v komplexe.

Obrysy a štruktúra tkanín

Okrem dĺžky alebo šírky pečene zohráva dôležitú úlohu v diagnostike externé indikátory: jasnosť kontúr, homogénnosť štruktúry a dokonca aj uhly. Najmä jasné, hladké obrysy tela po obvode sú považované za normálne, s uhly v oblasti ľavého laloku 45 a pravým nie viac ako 75 stupňov. Povrch by mal byť hladký, hladký, okraj ostré. Štruktúra tkaniny by mala byť jednotná.

Zmena hustoty (echogenicity) môže naznačovať prítomnosť závažnej patológie. Tento jav sa pozoruje najmä pri cirhóze.

Tiež prítomnosť hrbolov na povrchu orgánu alebo heterogénnych inklúzií v hĺbke tkaniva je odchýlka od normy a môže znamenať vývoj onkológie (metastáz) alebo poškodenie pečene parazitmi (echinokokmi). Pre presnejšiu diagnostiku takýchto procesov je však potrebný ďalší výskum.

Ak popis ultrazvuku naznačuje takýto jav ako jasná pečeň, potom tento príznak je charakteristický pre skoré štádiá hepatitídy.

Niekoľko slov o nádobách pečene. Pre presné vyšetrenie je dôležitý priemer dolnej dutej žily, ktorá by nemala presiahnuť 15 mm. Portál alebo portálna žila prúdi do brány pečene a jej lúmen sa zvyšuje od okraja.

Stav žlčníka a kanáliky

Keďže fungovanie pečene je úzko spojené s prácou žlčníka, opis jeho stavu je nevyhnutnou súčasťou ultrazvuku. V zdravom tele nesmie dôjsť k zmenám v stenách a hraniciach močového mechúra.

Pozdĺžna veľkosť žlčníka je približne 5-7 cm, hrúbka steny nie je väčšia ako 2-3 mm. Ak je veľkosť žlčníka nižšia ako normálna, môže sa vyvinúť dyskinéza. Zväčšený žlčník indikuje prebytok žlče. Prítomnosť malého množstva žlče vo vnútri je normálna, za predpokladu, že má homogénnu konzistenciu. Sediment v žalúdku hovorí o začiatku ochorenia žlčových kameňov, ktoré sa časom môžu zmeniť na kamene. Niekedy môžu byť vnútri močového mechúra polypy.

V procese výskumu žlčovodov zvyčajne berie do úvahy ich priemer, ktorý by nemal presiahnuť 6-9 mm.

Prebytok tohto indikátora môže naznačovať stagnáciu žlče. Niekedy sa pozoruje aj konstrikcia kanálov, konstrikcia alebo cysty. Takéto anomálie sú často vrodené a nepotrebujú osobitnú liečbu, za predpokladu, že nezasahujú do normálneho fungovania orgánu.

Je dôležité pochopiť, že po ultrazvuku pečene je potrebné dekódovanie špecialistom. Porovnanie normálnych hodnôt a údajov získaných počas prieskumu môže poskytnúť len všeobecnú predstavu o stave pečene. Skúsený lekár, porovnávajúci všetky fakty, môže nielen správne identifikovať ochorenie, ale tiež predpísať priebeh liečby.

Veľkosť pečene na ultrazvuku (prednáška o diagnostike)

Veľkosť pravého laloku pečene na ultrazvuku

Pri ultrazvuku sa meria veľkosť pravého laloku pečene v strednej časti klavikulárnej línie, pravá oblička by nemala spadnúť do sekcie. Vyhodnoťte kranio-kaudálnu (CK), anteroposteriálnu (PZ), šikmú vertikálnu (CWR) veľkosť, rovnako ako uhol spodného okraja.

Kranio-kaudálna veľkosť pravého laloku v normálnom rozmedzí do 120-140 mm;

Predná a zadná veľkosť pravého laloku v norme do 110-125 mm;

(KK + PZ) ≤ 240 až 260 mm;

Šikmá vertikálna veľkosť pravého laloku - od okraja pečene po najvzdialenejší lebečný bod membrány - je zvyčajne až 150 mm, s hepatomegáliou CWR viac ako 160 mm;

Uhol spodného okraja pravého laloku je zvyčajne menší ako 75 °.

Veľkosť ľavého laloku pečene na ultrazvuku

Ultrazvuk pečene vľavo veľkosti laloku sa meria strednou línia. Posúďte kranio-chvostovej (CC) a anteroposteriorní (PP) veľkosť ľavého laloku, predozadný rozmery caudatus laloku (PZHD), ako aj uhol spodného okraja.

Kranio-kaudálna veľkosť ľavého laloku normálne do 60 mm;

Anteropostexálna veľkosť ľavého laloku normálne do 100 mm;

Uhol spodného okraja ľavého laloku je normálny

Veľkosť pečene u detí, v závislosti od výšky Pykova - pre tlač

U detí veľkosť pečene závisí od výšky a hmotnosti. Vezmite prosím na vedomie, že cranio-caudal v astenikos, zatiaľ čo v hyperstenici, anteroposteriálna veľkosť môže prekročiť limity normy, ale suma by nemala. Pomer anteropostexálnej veľkosti ľavej a chvostovej lalokov u detí nepresahuje 30%.

Pomer chvosta a pravého laloku pečene - HD / PD

Hepatický lalok je funkčne autonómny segment. Jej krv zásobuje pravé a ľavé portálne žily, rovnako ako priame žilové odvodnenie do dolnej dutej žily. Pri ochoreniach pečene je kaudálny lalok postihnutý menej ako iné oblasti. Pomer kaudátu a pravého laloku pečene (CD / PD) je špecifickým markerom pre cirhózu pečene (Harbin a kol., 1980).

HD / PD menej ako 0,6 je normálne, ale nevylučuje prítomnosť cirhózy;

HD / PD 0,6-0,65 - hraničné hodnoty;

HD / PD vyššia ako 0,65 - pravdepodobnosť cirhózy je 96%;

HD / PD väčší ako 0,73 - pravdepodobnosť cirhózy je 99%.

Obr. Pomer nucleus caudatus a pravého laloku pečene: 1 riadok - kolmé na pravom okraji dolnej dutej žily do kufra portálnej žily ( "Mickey Mouse hlava"); riadok 2 označuje ľavý okraj chvostového laloku; Linka 3 - kolmo z bočného okraja pravého laloku k linke 1 a 2; PD - šírka pravého laloku; HD je šírka chvostového laloku.

Veľkosť pečeňových ciev na ultrazvuku

Nižšia vena cava normálne do 20-25 mm;

Priemer žíl žíl je normálny na 6-10 mm;

Priemer kmeňa portálnej žily v normálnom rozmedzí 13-14 mm;

Splenicové a vynikajúce mezenterické žily normálne do 10 mm.

Obr. Spodný dutý Viedeň (NIP) sa meria v ústach, pečeňovej žily - odchýlenie 2 cm, a trup portálnej žily (IV), - na úrovni "Mickey Mouse hlava".

Veľkosť žlčníka pre ultrazvuk

Tvar žlčníka môže byť oválny, valcový, vretenovitý, zaoblený, hruškovitý, ohyb v tvare G a S.

Hrúbka steny žlčníka

Dĺžka žlčníka je 60-100 mm (meraná približne na pozadí ohybov);

Výška žlčníka je 15 - 40 mm;

Plocha žlčníka je 13-18 cm2;

Priemer bežného pečeňového kanálika menej ako 5 mm;

Priemer spoločného žlčovodu je menší ako 9 mm, po cholecystektómii - 10-12 mm;

Intrahepatálny žlčový kanál by nemal prekročiť polovicu priemeru výbušniny v okolí.

Obr. Veľkosť žlčníka na ultrazvuku. Objem žlčníka = (dĺžka * šírka * výška) * 0,523;

Veľkosti žlčníka u detí (McGahan J.P. 1982) - na tlač

Dávajte pozor, váš diagnostik!

Video. Prednáška Vladimíra Izranova "Rozmery pečene na ultrazvuku"

Odoslať odpoveď

"Nepoznám najlepší liek na astmu..." Nicholas Culpeper, 1653 Kuriózny zimolez (L. periclymenum) bol kedysi široko používaný v Európe na liečbu bronchiálnej astmy, porúch moču a pôrodu. Pliny odporúča pridať do vína v prípade ochorení sleziny. Na základe infúzie kvetov zimolezovitého kučeravého (L. periclymenum) tradične vyrobeného sirupu, ktorý sa užíva ako expektorant so silným kašľom [...]

V polovici leta začne kvitnúť vŕba a pokrýva ružovým kobercom veľké plochy vyhorených lesov. Kvety a listy sú zozbierané počas kvitnutia, sušené v tieni a skladované v tesne uzavretých nádobách a škatuliach. Kiprey je úzky-listnatý, Ivan-čaj alebo Koporsky čaj je známa bylina s rozširujúcou kefou z ružových kvetov. Jedná sa o jednu z mála divých rastlín, ktoré sa používajú v potravinách [...]

"Jedná sa o jednu z najprestížnejších bylín z rany, vysoko cenené a drahé, používané ako interná a externá droga." Nicholas Culpeper, 1653 Tráva získala svoj ruský názov kvôli listovým listom, ktoré sa podobali dekorácii stredovekých šiat, a latinský názov pochádza zo slova "alchýmia", ktorá naznačuje zázračné vlastnosti rastliny. Získajte trávu počas kvitnutia. Charakter: chladný, suchý; chuť [...]

"Povaha tejto rastliny je tak úžasná, že jeden dotyk zastaví krvácanie." Pliny, 77 nl Prasliak je botanická pamiatka v blízkosti stromov, ktoré na Zemi rástli pred 270 miliónmi rokov, počas karbonskej periódy. V ZSSR bolo 15 druhov presze. Najväčším praktickým záujmom je chvost (E. arvense). Prasliak (E. arvense) je trvalka sporová bylina [...]

Rastlinná ephedra (Ma Huang, v čínštine) obsahuje alkaloidy - efedrín, norefedrín a pseudoefedrín. Alkaloidy od 0,5 do 3%. V ephedra je praslina a ephedra väčšia ako efedrín a stredná ephedra pseudoefedrín. V jesenných a zimných mesiacoch je obsah alkaloidov maximálny. Okrem alkaloidov v efedre, až 10% trieslovín a éterických olejov.

Efedrín, norefedrín a pseudoefedrín sú podobné adrenalínu - stimulujú alfa a beta adrenoreceptory.

Táto kniha je určená pre začiatočníkov, pestovateľov ženšenu, rastú rastliny na záhonových pozemkoch a pestovateľov ženšenu, ktorí najprv začnú pracovať na priemyselných plantážach. Zážitok z kultivácie a všetky odporúčania sa uvádzajú s prihliadnutím na klimatické charakteristiky nečiernej zemskej oblasti. Pri príprave na opísanie mojej skúsenosti s pestovaním ženšenu som dlho a tvrdo premýšľal o tom, odkiaľ sa začať vyjadrovať nahromadené informácie, a dospel k záveru, že má zmysel stručne a dôsledne hovoriť o celej ceste, ktorú som urobil s ženšenom, aby čitateľ mohol vážiť svoje silné stránky a schopnosti v tejto zdĺhavé prípad.

Tekvicové semená obsahujú látku cucurbitin, ktorá paralyzuje niektoré parazity - červa, pásomnice, ascaris a iné pásky a škrkavky. Po tom, ako červy uvoľnia svoje uchopenie, sú ľahko odstrániteľné z čriev, a to pomocou laxatívu - napríklad ricínového oleja.
Pre vrahový nápoj od červov potrebujete: 3 polievkové lyžice surových (nevypečené) tekvicové semienka, polovice cibule, 1 lyžička medu,? šálka mlieka, mixér.

Dr. Popov o ľudských prostriedkoch proti Crohnovej chorobe a ulceróznej kolitíde (UC): Chronická kolitída je veľmi ľahko vyliečiť, ak vezmete čajovú lyžičku plantajnových semien ráno na prázdny žalúdok a čajovú lyžičku semien kôrovcov v večerných hodinách.

Každý jar jeden z prvých výhonkov sa objavuje žihľava. Nettle je prvý darček jari. Nettle čaj sa bude hojiť, zotavovať, posilniť imunitu a prebudiť telo na jar.

Je čas zbaviť sa krvácajúcich ďasien a posilniť ďasná. Na jar je vytvorená jedinečná tráva nazývaná sverbig. Ak budete jesť aspoň týždeň, krvácanie ďasien bude s vami navždy.

Nožný pot! Hrôza! Čo robiť A cesta von je veľmi jednoduchá. Všetky recepty, ktoré poskytujeme, sú testované predovšetkým na nás a majú 100% záruku efektívnosti. Tak sa zbavte nohy.

V histórii života pacienta je oveľa užitočnejšie ako vo všetkých encyklopédiách sveta. Ľudia potrebujú vašu skúsenosť - "syn ťažkých chýb". Pýtam sa všetkých, posielajte recepty, nelitujte rady, sú pre pacienta - lúč svetla!

O lekárskych vlastnostiach tekvica Ingrown nechty som 73 rokov. Obličky sa objavujú, ako to, čo ani nevedeli, že existujú. Napríklad, na veľké prsty, náhly náhle začal rásť. Bolesť mi bránila chodiť. Ponuka operácie. V HLS som čítal o tekvicovej masti. Vyčistil som semená z mäsa, dal som na nechty a polyetylén a zabalil som ho do [...]

Huba na nohách Huba na nohách Nalijte horúcu vodu do umývadla (čím teplejšie, tým lepšie) a mydlo rozotrite pomocou žínku. Držte nohy v ňom 10-15 minút, aby ste ich správne pary. Potom vyčistite chodidlá a päty pemzy, nezabudnite si nechať nehty. Utrite nohy suché, suché a namažte ich výživným krémom. Teraz sa farmaceutická breza [...]

Už 15 rokov sa noha neobťažuje Sestra na nohe Už dlhú dobu som sa o zdravotnú sestru na ľavej nohe znepokojovala. Uzdravil som ho na 7 nocí, zbavil sa bolesti a začal normálne chodiť. Je potrebné trenie kusu čiernej reďkovky na strúhadlo, dať kávu na látku, pevne zviazané s boľavou škvrnou, zabaliť do celofánu a položiť ponožku. Kompresia je žiaduce robiť v noci. I [...]

Mladý lekár predpísal recept na svoju babičku Dna, pätové ostrohy, posielam vám lekárske predpisy na päty ostrosti a kužele blízko päte. Pred 15 rokmi mi ho dal mladý lekár. Povedal: "Pri tejto príležitosti nemôžem napísať chorobopis, nie je to potrebné. Ale moja babička bola za tieto problémy zaobchádzaná, takže... "Prijal som radu [...]

Aspirín z trhlín na nohách, praskliny v nohách, chcem sa podeliť o recept na liečenie kože na prstoch. 100 ml alkoholu a 10 práškových aspirínových tabliet sa trepe, kým sa tablety nerozpustia. Potom pridajte jednu injekčnú liekovku s jódom a znova ju premiešajte. Skladujte na tmavom mieste v dobre uzavretej nádobe. Smrteľná krakovaná koža. Bown L.V. [...]

Začnime s dnou, spôsobenou najmä poruchami metabolizmu. Poďme počúvať, čo Vinnitsa doktor DVNAUMOV hovorí o padagre. Spravujeme dnavku zo strany Naumov Dna "Zdravý život": veľa otázok týkajúcich sa rozpustenia solí v kĺboch. Tvrdíte, že jedlá soľ, ktorú konzumujeme ústami, nemá nič spoločné s nerozpustnými soľami, ako sú uráty, fosfáty a oxaláty. A čo [...]

Na radu Antoniny Khlobystiny, osteomyelitídy Vo veku 12 rokov som ochorela na osteomyelitídu a takmer som zostala bez nohy. Bol som prepustený do nemocnice v vážnom stave a operoval som v ten istý deň. Celý mesiac bol spracovaný a vyňatý z registra iba po 12 rokoch. Nakoniec som sa vyliečil jednoduchým ľudovým prostriedkom, ktorý mi Antonina Khlobystina navrhla z Chelyabinsk-70 (teraz [...]

V priebehu rokov sa kosti stávajú veľmi krehkými, vyvíja sa osteoporóza - ženy sú zvlášť postihnuté. Čo robiť, ak máte zlomeninu? Čo okrem omietky a posteľového odpočinku vám môže pomôcť? S týmito otázkami sme sa obrátili na doktora biologických vied, profesora Dmitrija Dmitrijeviča SUMAROKOVA, špecialistu na obnovu kostného tkaniva. "HLS": Máte 25 rokov [...]

Cibuľová polievka na osteoporózu Osteoporóza Lekári volajú osteoporózu ako "tichý zlodej". Vápnik opúšťa kosti ticho a bez bolesti. Osoba trpí osteoporózou a nevie o nej nič! A potom začnú neočakávané zlomeniny kostí. Do našej nemocnice vstúpil 74-ročný muž s zlomeninou bedra. On padol v byte na rovnej zemi - kosť nemohla postaviť telo a [...]

Aké sú bežné hodnoty pečene na ultrazvuku u dospelých?

Aké sú bežné hodnoty pečene na ultrazvuku u dospelých? Pečeň sa nachádza v brušnej dutine pod rebrami na pravej strane a je dôležitým orgánom v ľudskom tráviacom systéme.

Štruktúra pečene

Anatomicky je tento orgán rozdelený na dve oblasti: ľavý a pravý lalok. Pravý lalok pozostáva zo štvorcového sekundárneho laloku a sekundárneho kalu. Segmentová žľaza môže byť rozdelená na 8 častí. Jedna časť vyzerá ako pyramídová oblasť pečeňového parenchýmu. Segmenty sú dodávané samostatne s krvou. Každý segment segmentu je vybavený systémom nervov, ktoré zabezpečujú interakciu orgánu s centrálnym nervovým systémom.

Lobulárny parenchým má nasledujúcu štruktúru:

 • pečeňové dosky, ktoré pozostávajú z radiálnych radov hepatocytov;
 • medzi jadrové trámy sú intralobulárne hemokapiláry, kapiláry žlčových ciest;
 • hemokapilárne a pečeňové lúče rozdeľujú priestor podobný štrbine.
 • vonkajšia kapsula spojivového tkaniva;
 • voľné interlobulárne medzivrstvy vláknitých tkanív;
 • ciev a nervového systému.

Kedy urobiť ultrazvuk

Ultrazvukové vyšetrenie orgánu je súčasťou celkového vyšetrenia brušnej dutiny. Odporúča sa to robiť aspoň raz ročne. Ultrazvukové žľazy u dospelých a detí sú predpísané v nasledujúcich prípadoch:

 1. Častá bolesť v medzikómej oblasti na pravej strane.
 2. Odfarbenie kože, žltosť, svrbenie.
 3. Kožná vyrážka neznámej povahy.
 4. Vzhľad cievnej siete a vnútorných podkožných hematómov.
 5. Zmena farebnej hmoty.
 6. Biela alebo karmínová farba jazyka.

Ako je ultrazvuková diagnostika žľazy? Na získanie presných výsledkov analýzy je potrebné úplne vylúčiť tučné potraviny, alkohol, výrobky, ktoré podporujú tvorbu plynov niekoľko dní pred vyšetrením.

Pred ultrazvukom je potrebné urobiť klystír, piť aktívne uhlie. 8 hodín pred zákrokom nejedzte jedlo.

Veľkosť pečene počas ultrazvuku u dospelých

Hlavné parametre počas štúdie sú veľkosť pečene v normálnom ultrazvuku, štruktúra tkaniva, hranice pečene. Normálna veľkosť zdravého pečene u dospelých je určená pre ľavé a pravé laloky oddelene.

 • hrúbka by nemala byť väčšia ako 11 cm u žien a 13 cm u mužov;
 • CWR (šikmá vertikálna veľkosť) by nemala presahovať 15 cm;
 • dĺžka veľkosti žien - 11 cm a pre mužov - 15 cm.
 • hrúbka asi 7 cm;
 • KKR (veľkosť kraniokaudu) nie viac ako 10 cm.

Aká je veľkosť zdravého pečene? Bežná dĺžka zdravého pečene je zvyčajne od 14 cm do 18 cm Šírka by nemala presiahnuť 22,5 cm V jeho sagitálnej rovine bude jeho veľkosť v rozmedzí od 9 cm do 12 cm Významný rozdiel medzi orgánom a deťmi je značný. V žľaze jedného ročného dieťaťa je dĺžka pravého laloku 6 cm a ľavý 4 cm, ale už 15 rokov sa veľkosť orgánu zvyšuje. V pravom laloku - až 10 cm, vľavo - až 5 cm.
Obrysy tela v norme majú jasné obrysy, štruktúra tkanív je homogénna. Úhly zdravej žľazy by mali byť 25 ° v ľavom laloku a 75 ° vpravo.

Funkcie tela ovplyvňujú normálnu veľkosť pečene ultrazvukom. Pečeň je veľká žľaza, ktorá v ľudskom tele vykonáva mnoho fyziologických funkcií, jej hmotnosť je u žien až 1,5 kg a mužská žľaza váži 1,7 kg. Funkcie tela sú nasledovné:

 1. Ochrannou funkciou liečby je premena nebezpečných xenobiotík na bezpečné, ľahko odstrániteľné látky z tela.
 2. Odstránenie škodlivých toxických metabolických produktov.
 3. V procese trávenia, akumulácia energeticky významných zdrojov pre telo, kontrola metabolizmu uhľohydrátov.
 4. Účasť na akumulácii základných vitamínov a minerálov.
 5. Regulácia žlčových systémov.

Pečeň má schopnosť sám sa uzdraviť, dokonca aj v prítomnosti 25% zdravého tkaniva začína rásť nové bunky. Aby však žľaza fungovala normálne, musia sa prijať preventívne opatrenia. Je potrebné vyňať z vašej strave vyprážané, solené, mastné potraviny.

Na normálne fungovanie pečene by ste mali zahrnúť čerstvé ovocie, varené zeleninové jedlá, obilniny, orechy, sušené ovocie. Nadmerné užívanie alkoholu narúša fungovanie tela a postupne ho zničí. Môže sa vyskytnúť cirhóza, ktorá znižuje funkciu obnovenia pečene.

Mypechen.ru "Diagnóza" Aké sú bežné hodnoty pečene na ultrazvuk u dospelých?

Chráňate pečeň počas užívania liekov?

najlepšie poštou

Pečeň je jedným z najdôležitejších orgánov ľudského tela. Produkuje žlč, ktorý je potrebný na rozklad tukov, ako aj stimuláciu intestinálnej motility. Pečeň neutralizuje jedy a toxíny, čistí krv prechádzajúcou hrúbkou chemikálií. V tomto tele je proces zničenia určitých vitamínov a hormónov. Ľudská pečeň je depot vitamínov B12, A, D, glykogénu a minerálov. To môže byť nazývané továreň mastných kyselín a dokonca aj cholesterol. Zdravie človeka ako celku závisí od toho, aké zdravé je pečeň. Aby sme vám pomohli udržať toto telo bezpečné a zdravé, bol vytvorený náš portál.

Prečítajte si celý text.

Z materiálov zverejnených na webe sa dozviete, že najčastejšími faktormi ovplyvňujúcimi pečeň sú vírusy a rôzne toxické látky. Rakovina je zriedkavá patológia, ale v pečeni sú metastázy akéhokoľvek iného malígneho nádoru dvakrát alebo viackrát častejšie. Zoznam patologických ochorení pečene je dosť rozsiahly:

 • akútna alebo chronická hepatitída;
 • cirhóza;
 • infiltračné lézie;
 • novotvary;
 • funkčné poruchy s prítomnosťou žltačky;
 • poškodenie intrahepatálnych žlčovodov;
 • vaskulárna patológia.

Naši odborníci hovoria o vlastnostiach každej z týchto chorôb, metódach diagnostiky a liečby. Dozviete sa, že príznaky ochorenia pečene majú určitú podobnosť. Asténno-vegetatívne znaky sú počiatočné. Slabosť, pomalý stav, únava, ospalosť - výsledok procesu porušenia detoxikácie zlúčenín obsahujúcich dusík v pečeni.

Príznaky ochorení sú venované obrovskej časti portálu, pretože aj povaha bolesti môže odlíšiť patológiu pečene.

 1. Neustále bolesti, od bolesti až po nudné a utláčajúce, sú typické pre hepatitídu, cirhózu a onkologické ochorenia.
 2. Prudká bolesť s pocitom ťažkosti naznačuje zlyhanie srdca, srdcovú cirhózu.
 3. V onkológii má bolesť rastúci charakter, v závislosti od veľkosti nádoru.
 4. Bolesti bodkovania alebo niekedy prítlačného charakteru, jasné a intenzívne, zodpovedajú léziám žlčových kanálikov.
 5. Akútna bolesť alebo takzvaná hepatálna kolika nastáva, keď je kanálik zablokovaný kameňom.

Pri rôznych chorobách pečene sú možné dyspeptické prejavy vo forme nevoľnosti, horkej chuti v ústach, zníženia alebo straty chuti do jedla, periodického vracania, hnačky.

Materiály nášho portálu podrobne opisujú rôzne metódy liečby ochorenia, v ktorých sú indikované konzervatívne liečenie a ak sa vyžaduje chirurgický zákrok. Môžete študovať vlastnosti drog a ľudových prostriedkov, zistiť, ako sa kombinujú. Samostatné časti stránky sú venované výživovej výživy a čisteniu pečene. Je dôležité, aby ste sa postarali o tento dôležitý orgán svojho tela, zbavili ho toxínov a trosiek, nepreťažujte ho.

Špecialisti portálu neustále monitorujú novinky v oblasti liečby a diagnostiky ochorení pečene s cieľom rýchlo informovať čitateľov o nich. Ak máte záujem o akékoľvek konkrétne informácie alebo potrebujete poradiť od skúseného lekára, opýtajte sa nášho odborníka. To samozrejme nie je náhradou za odber testov a odchodom na skutočného lekára, ale rada nášho špecialistu sa nikdy neskončí. Buďte opatrní a pečeň - a ona vám splatí to isté!

POZOR! Informácie zverejnené na webe sú len informačné a nepredstavujú odporúčanie na použitie. Nezabudnite konzultovať so svojím lekárom!

Dekódovanie výsledkov ultrazvuku pečene

Zvyčajne sa ultrazvuk pečene nevykonáva ako nezávislý diagnostický postup a je v kombinácii s brušným ultrazvukovým vyšetrením. V tomto prípade sa často vykonáva pečeňový ultrazvuk nielen na zistenie veľkosti pečene a jeho patológie, ale aj na kontrolu "susedných" orgánov.

Napríklad ultrazvuk pečene nepriamo pomáha identifikovať zápal, induráciu a prítomnosť žlčových kameňov. Výsledky štúdie pečene tiež pomáhajú identifikovať ochorenia obličiek, pankreasu a vena portae (portálna žila).

V tomto článku vysvetlíme, ako sa pripraviť na ultrazvuk pečene (vrátane toho, ako pripraviť dieťa), aká je veľkosť pečene podľa Kurlova a ako dešifrovat údaje získané po štúdiu.

Indikácie postupu

Indikácie ultrazvuku pečene obrovské množstvo, ale najdôležitejšie z nich sú nasledujúce:

 1. Výskyt bolesti v pravom laloku hypochondria po jedle mastných alebo vyprážaných potravín. Podozrenie na typickú pankreatitídu.
 2. Výskyt bolesti v pravom laloku hypochondria po pití. Predpokladaná alkoholová pankreatitída, ktorá často postihuje mužov.
 3. Pri zmene pigmentu pokožky a slizníc môže mať koža žltý (obvykle s hepatitídou B) alebo žlto-šedý odtieň (zvyčajne s hepatitídou C a cirhózou).
 4. V prípadoch, keď je pokožka pokrytá škvrnami neznámej etiológie (príčin).
 5. Pri ochoreniach žlčníka.
 6. Ak máte podozrenie na prítomnosť nádorov žlčníka, obličiek, pankreasu alebo pečene.
 7. Pri traumatických poraneniach žlčníka, obličiek a pečene, ako aj pri poškodení portálnej žily.
 8. Ak máte podozrenie na cirhózu pečene.
 9. Ak máte podozrenie na absces pečene.
 10. Pri zneužívaní alkoholických nápojov, liekov alebo dokonca bežných liečivých prípravkov (kvôli dlhému užívaniu je možné fibrózu a cirhózu pečene).
 11. Pred použitím žlčníka, obličiek a pankreasu. Navyše, ultrazvuk pečene sa vykonáva v prípadoch, keď je operovaná portálna žila.
 12. Trvalá kontrola v prítomnosti akýchkoľvek chronických pečeňových patológií s cieľom identifikovať ich komplikácie v počiatočných štádiách.
 13. Opakované ultrazvuk pečene sa vykonáva v prípadoch, keď predchádzajúca štúdia odhalila škvrny (zvyčajne nie sú žiadne škvrny na obrázku), jeho zväčšenie, kopcovitá povrchová škrupina (je hladká na zdravých peších).

Príprava na štúdiu

Príprava ultrazvuku pečene má veľký význam pre efektívne a správne posúdenie stavu pečene, ako aj blízkych orgánov (žlčník, obličky, krvné cievy, pankreas atď.).

Vo všeobecnosti, aby ultrazvuk pečene správne dešifroval testy, je potrebné pred vyšetrením zbaviť črevá plynov.

To je hlavný účel vzdelávania dospelých, zatiaľ čo pre dieťa je príprava trochu iná.

Z dôvodu nahromadenia plynov v črevách sa v postupe objavia nesprávne údaje. Dôvodom je prekážka na nafúknutie črevných slučiek žlčníka, obličiek a v skutočnosti do pečene.

Najmä nesprávne bude veľkosť pečene a v skutočnosti sú veľmi dôležité, ak je diagnostikovaná cirhóza, hepatitída alebo fibróza pečene.

Pacient v nemocnici je pripravený na ultrazvukové vyšetrenie, ak je v vážnom stave, podnikajú len lekári a sestry.

Vzdelávanie dospelých

Príprava dospelých pacientov na ultrazvuk by mala začať tri dni pred štúdiom.

Všeobecnými pravidlami sú, že pacienti pred procedúrou nemôžu jesť potraviny, ktoré spôsobujú hojnú tvorbu plynu a akumuláciu plynu v črevnom lúmene.

Ak pacient trpí zápchou, potom pred ultrazvukom dostane čistiaci klystýr. Možné a lekárske riešenie zápchy, ale potrebné lieky by mal predpisovať len lekár.

Pred začatím liečby by sa mali vyprázdniť nielen črevá, ale aj močový mechúr.

Diéta vykonaná pred štúdiom žlčníka, obličiek, pečene a portálnej žily vyzerá takto:

 • výnimočne frakčné jedlá v malých dávkach - asi 3-4 krát za deň;
 • posledné jedlo by malo byť 2-3 hodiny pred spaním;
 • odstrániť sladké (najmä u dieťaťa);
 • príjem tekutín by sa mal znížiť na jeden a pol litra denne.

Samotná štúdia sa uskutočňuje na prázdny žalúdok ráno, a to ako pre štúdium dospelého, tak pre dieťa.

Príprava detí

Príprava na diagnostickú štúdiu detí sa uskutočňuje takmer rovnakým spôsobom ako v prípade dospelých pacientov.

Jediným rozdielom je potreba psychologicky pripraviť dieťa na tento postup.

Dieťa môže byť zastrašované zdravotníckym vybavením, aj keď samotný postup sa vykonáva bez toho, aby spôsoboval bolesť.

Preto by mali rodičia vopred oznámiť svojmu dieťaťu, že nebude cítiť bolestivé pocity a samotný postup nebude trvať dlho.

Preukázanie ultrazvuku pečene (video)

Normálne výsledky ultrazvuku

Normálne parametre pečene, zamerané na údaje WHO, môžu byť reprezentované nasledovne:

 • nie je pozorované žiadne zvýšenie orgánu a jeho jednotlivých štruktúr;
 • fibróza nie je pozorovaná;
 • vertikálna šikmá veľkosť (tzv. CWR) pravého laloku: až 150 mm;
 • dĺžka pravého laloku: v rozmedzí od 110 do 150 mm;
 • hrúbka ľavého laloku: do 70 mm;
 • ukazovatele výšky alebo kranio-kauzálnej veľkosti (tzv. KKR) ľavého laloku približne 100 mm;
 • dĺžka celého tela v rozmedzí 140 - 180 mm;
 • priemer orgánov: v rozsahu 200 - 220 mm;
 • veľkosť sagitálneho orgánu: v rozmedzí od 90 do 120 mm.

Opis normy veľkých plavidiel a žlčníka:

 • veľkosť bežného žlčového kanálika je v rozmedzí od 6 do 8 mm, fibróza chýba;
 • portálna žila približne 13 mm;
 • vena cava s priemerom približne 15 mm, absencia fibrózy;
 • pečeňová žila umiestnená v tesnej vzdialenosti od úst: od 6,0 ​​do 10,0 mm;
 • portálna žila s veľkosťou 4 až 7 mm, fibróza chýba.

Bežná veľkosť pečene u detí v rôznych vekových kategóriách sa líši:

 • norma u detí v 1 roku: 60x33 mm, portálna žila 2,91 - 5,70 mm;
 • norma u detí vo veku 3 rokov: 72x37 mm, portálna žila 3,50 - 7,0 mm;
 • norma u detí vo veku 7 rokov: 96x45 mm, portálna žila 4,50 - 8,50 mm;
 • norma u detí vo veku 11 rokov: 100x49 mm, portálna žila 5,10 - 10,0 mm;
 • norma u detí za 15 rokov: 100x50 mm, portálna žila 5,70 - 10,6 mm.

Klinické príznaky ochorenia pečene

Predstavíme vám zoznam najčastejších klinických odchýlok, ktoré lekár interpretuje na špecifické ochorenia pečene, a to tak u dospelých, ako aj u detí.

Hepatitída u ľudí. V prípade podozrenia na hepatitídu sa ultrazvuk pečene vykonáva len ako doplnková diagnostická metóda, ale nie ako nezávislý.

Dôvodom je slabá diagnostická hodnota ultrazvukového prístroja na štádium a ešte viac objasnenie typu choroby.

Avšak u hepatitídy triedy "C" sa na ultrazvuku vykonávajú tieto zmeny:

 1. Ultrazvukové zobrazovanie vykonané v akútnom období ochorenia môže zistiť zvýšenie orgánu, zvýšenie jeho hustoty, zmeny v parenchýme a heterogenitu štruktúr orgánu.
 2. Príznaky chronickej hepatitídy možno tiež pozorovať: zvýšenie orgánov, zvýšená hustota, neurčitosť vaskulárneho vzoru, zmeny v parenchýme.

Cirhóza u ľudí. Metóda ultrazvukových výskumov dokonale zobrazuje porušenia, ktoré sa pozorujú pri cirhóze u ľudí. Priame príznaky cirhózy zahŕňajú:

 1. Zmeny v hraniciach tela (jeho nárast) a jeho štruktúry.
 2. Zvýšená hustota a fibróza.
 3. Nerovnosť obrysov orgánu a parenchýmu.
 4. K dispozícii je zaoblená spodná hrana.
 5. Znížená vodivosť a elasticita zvuku.

Nepriame príznaky cirhózy vrátane dieťaťa zahŕňajú:

 1. Splenomegália (zvýšená veľkosť sleziny).
 2. Ascites.
 3. Zápal obličiek.
 4. Rozšírenie slezinných ciev.

Nádorová klinika

Obrázok rakoviny pečene, tak u detí, ako aj u dospelých, je veľmi podobný obrazu v prípade cirhózy. Najčastejšie sa pozoruje malá časť pečeňového parenchýmu s rakovinou, ktorá má nezvyčajnú štruktúru.

Súčasne má heterogénnu štruktúru a je "viazaná" z oblastí s rôznou echogenicitou.

Takáto oblasť parenchymu na ultrazvuku sa môže vynechať so zmenami v pečeni na pozadí cirhózy (najmä ak je pokrytá významnou fibrózou).

V takýchto prípadoch je ultrazvuk doplnený dopplerom: aj keď fibróza interferuje s normálnym zobrazením, potom sa môžete pohybovať pozdĺž deformovanej siete ciev v oblasti parenchymu.

Tiež zvýšená hustota orgánu, zapálené regionálne lymfatické uzliny a v pokročilých prípadoch vysídlený žlčník sú v prospech malignity nálezu.

Ak zároveň dôjde k pravostrannej pleuristike alebo zníženej pohyblivosti čriev - možno povedať takmer 100% istotou, že pacient má malígny nádor.

Detekcia metastáz na ultrazvuku pečene je tiež možná. Ale bohužiaľ nie je možné vysledovať cestu ich prenikania do tela. Samotné metastázy majú zvyčajne nižšiu hustotu ako samotná pečeň.

Vo vzácnych prípadoch však ich hustota výrazne presahuje hustotu pečene.

Kvr pravý lalok pečene je normou

Pri diagnostike ochorenia pečene je najbežnejšou metódou ultrazvuk. Počas ultrazvuku sa skúma také parametre, ako je veľkosť pečene, stav žlčových kanálikov a veľkých krvných ciev. Pozornosť sa venuje aj štruktúre tkaniva, stavu kontúr a prítomnosti inklúzií patologického charakteru.

Analýza získaných údajov môže najlepšie vykonať skúsený lekár. Avšak, poznať bežné indikátory stavu pečene, môžete ich nezávisle porovnávať s výsledkami ultrazvukového vyšetrenia a vyvodiť určité závery.

Jedným z najdôležitejších parametrov je veľkosť pečene a hranice. Toto zohľadňuje také faktory ako vek, pohlavie, pleť. U mužov je spravidla tento orgán väčší ako v objeme, tak v hmotnosti, u žien to je menej. Zvyčajne sa meria pravá a ľavá lalok oddelene.

Veľkosť pečene u dospelých:

hrúbka pravého laloku 11-13 cm; vertikálna šikmá veľkosť pravého laloku (CWR) do 15 cm; dĺžka pravého laloku 11-15 cm; hrúbka ľavého laloku približne 7 cm; výška (kranio-kaudálna veľkosť, CCR) ľavého laloku približne 10 cm; dĺžka celej pečene 14-18 cm; šírka 20-22,5 cm; veľkosť sagitálu 9-12 cm;

Veľkosť pečene u detí sa líši od veľkosti u dospelých, pretože detský orgán je omnoho menší a je v procese rastu. Veľkosť pečene u detí:

dĺžka pravého laloku vo veku 1 roku je 6 cm, ľavá strana je 4 cm; dĺžka pravého laloku vo veku 15 rokov je 10 cm, ľavá je až 5 cm.

Dokonca aj malá odchýlka od normálnej veľkosti a hraníc tela je už patologická a znamená prítomnosť zápalového procesu (spôsobeného napríklad hepatitídou), stagnáciu alebo počiatočnú fázu cirhózy. Ak je nárast lokálny, môže to znamenať výskyt nádoru, metastázy alebo cysty vyvolané parazitmi.

Jednotné zvýšenie celého orgánu pri zachovaní homogenity štruktúry neznamená vždy existenciu vážneho ochorenia. Často sa to deje kvôli užívaniu drog (prechodom k liečbe drogami) alebo prítomnosti zlých návykov (časté užívanie alkoholu, fajčenie). Po ukončení týchto faktorov sa veľkosť môže normalizovať.

Ak je zväčšenie žľazy sprevádzané zhutnením tkaniva, potom je vysoká pravdepodobnosť zápalového procesu spôsobeného vírusom (s hepatitídou). Ak je možné zistiť nárast orgánu, heterogenitu pečeňového tkaniva, prítomnosť škvŕn a zmenených štruktúr, potom je pravdepodobnosť vzniku cirhóznych zmien vysoká.

Táto skratka niekedy vyvoláva otázky pre pacientov, a preto sa pokúsime zistiť, čo je za nimi. Najčastejšie lekári používajú na diagnostiku ochorení pečene údaje o svojej šikmej vnútornej veľkosti (CWR). Jeho normálne ukazovatele, ako už bolo uvedené, by nemali presiahnuť 15 cm. Dlhodobé diagnózy sú veľmi dôležité pre interpretáciu CWR, najmä pravého laloku pečene.

Zvýšenie tohto parametra indikuje prítomnosť hepatomegálie.

Takýto príznak môže byť určený s presnosťou až 90% podľa tohto indikátora. Ak je CWR v pečeni normálne, potom to nezaručuje absenciu pečeňovej patológie - musíte vyhodnotiť všetky ultrazvukové indikátory v komplexe.

Okrem dĺžky alebo šírky pečene zohráva dôležitú úlohu v diagnostike externé indikátory: jasnosť kontúr, homogénnosť štruktúry a dokonca aj uhly. Najmä jasné, hladké obrysy tela po obvode sú považované za normálne, s uhly v oblasti ľavého laloku 45 a pravým nie viac ako 75 stupňov. Povrch by mal byť hladký, hladký, okraj ostré. Štruktúra tkaniny by mala byť jednotná.

Zmena hustoty (echogenicity) môže naznačovať prítomnosť závažnej patológie. Tento jav sa pozoruje najmä pri cirhóze.

Tiež prítomnosť hrbolov na povrchu orgánu alebo heterogénnych inklúzií v hĺbke tkaniva je odchýlka od normy a môže znamenať vývoj onkológie (metastáz) alebo poškodenie pečene parazitmi (echinokokmi). Pre presnejšiu diagnostiku takýchto procesov je však potrebný ďalší výskum.

Ak popis ultrazvuku naznačuje takýto jav ako jasná pečeň, potom tento príznak je charakteristický pre skoré štádiá hepatitídy.

Niekoľko slov o nádobách pečene. Pre presné vyšetrenie je dôležitý priemer dolnej dutej žily, ktorá by nemala presiahnuť 15 mm. Portál alebo portálna žila prúdi do brány pečene a jej lúmen sa zvyšuje od okraja.

Keďže fungovanie pečene je úzko spojené s prácou žlčníka, opis jeho stavu je nevyhnutnou súčasťou ultrazvuku. V zdravom tele nesmie dôjsť k zmenám v stenách a hraniciach močového mechúra.

Pozdĺžna veľkosť žlčníka je približne 5-7 cm, hrúbka steny nie je väčšia ako 2-3 mm. Ak je veľkosť žlčníka nižšia ako normálna, môže sa vyvinúť dyskinéza. Zväčšený žlčník indikuje prebytok žlče. Prítomnosť malého množstva žlče vo vnútri je normálna, za predpokladu, že má homogénnu konzistenciu. Sediment v žalúdku hovorí o začiatku ochorenia žlčových kameňov, ktoré sa časom môžu zmeniť na kamene. Niekedy môžu byť vnútri močového mechúra polypy.

V procese výskumu žlčovodov zvyčajne berie do úvahy ich priemer, ktorý by nemal presiahnuť 6-9 mm.

Prebytok tohto indikátora môže naznačovať stagnáciu žlče. Niekedy sa pozoruje aj konstrikcia kanálov, konstrikcia alebo cysty. Takéto anomálie sú často vrodené a nepotrebujú osobitnú liečbu, za predpokladu, že nezasahujú do normálneho fungovania orgánu.

Je dôležité pochopiť, že po ultrazvuku pečene je potrebné dekódovanie špecialistom. Porovnanie normálnych hodnôt a údajov získaných počas prieskumu môže poskytnúť len všeobecnú predstavu o stave pečene. Skúsený lekár, porovnávajúci všetky fakty, môže nielen správne identifikovať ochorenie, ale tiež predpísať priebeh liečby.

Indikátory pečene pri ultrazvukovom vyšetrení brušnej dutiny - to je dôkaz o zdraví celého tela. Aké vlastnosti pečene zaznamenáva ultrazvuk? Predovšetkým ide o rozmerové parametre, údaje o ultrazvukovom priepustnosti (echogenicity) orgánových tkanív, anatomický popis štruktúr v zdravom stave. Tieto štandardné, všeobecne akceptované kritériá sú potrebné na ich porovnanie s údajmi získanými v dôsledku štúdie. Na základe porovnávacích charakteristík sa dospelo k záveru o normálnom alebo patologickom stave orgánu.

Je to jeden z najväčších nespálených orgánov v ľudskom tele. To predstavuje 2,5% z celkovej hmotnosti osoby, t.j. mužská pečeň váži približne 1,5 kg., telesná hmotnosť ženského tela je 1,2 kg. Táto najväčšia žľaza sa nachádza v hypochondriu na pravej strane brušnej dutiny, v normálnom stave nevyčnieva pod oblúk rebra, pretože je držaná fyziologickým tlakom brušného tlaku.

Žľab má mäkkú, ale skôr hustú štruktúru, tmavočervenú farbu a obsahuje štyri laloky: veľký pravý, menší ľavý, menší chvost a štvorec.

Pečeň je jedným z najväčších nepárových ľudských orgánov, má žľazovú štruktúru. Anatomicky je železo rozdelené na štyri laloky, z ktorých každý vykonáva svoje vlastné funkcie

Pečeňová cirkulácia sa výrazne líši od všetkých ostatných systémov v tele. Hepatická tepna zásobuje orgán krvou bohatou na kyslík a krv, ktorá je nasýtená oxidom uhličitým, preteká cez tú istú tepnu. Okrem takého známeho kruhu prietoku krvi dostáva telo obrovské množstvo krvi, ktoré pochádza zo všetkých tráviacich orgánov. Všetka krv, ktorá premýva žalúdok, duodenum, malé a hrubé črevo, vstupuje do pečene cez veľkú portálovú žilu. V tomto orgáne sa väčšina živín a živín absorbovaných do krvi z tráviaceho systému absorbuje.

Funkčná rozmanitosť robí pečeň hlavným biochemickým syntetizátorom v ľudskom tele. Existencia bez tejto žľazy je nemožná. Telo sa aktívne zapája do procesu trávenia potravy, produkuje potrebné množstvo žlče, vykonáva ochrannú funkciu, neutralizuje jedovaté látky, mikróby, baktérie a vírusy, ktoré vstupujú do krvi a podieľa sa na metabolických procesoch a je hlavným výrobcom glykogénu.

Vývoj a progresia ochorení, ktoré môžu narušiť plné fungovanie pečene a spôsobiť porušenie odtoku žlče, si vyžaduje rýchle stanovenie správnej diagnózy. V skutočnosti včasné zistenie patologických stavov zabraňuje vzniku komplikácií a uľahčuje výber a určenie primeranej liečby.

V modernej lekárskej diagnostike je technika ultrazvukových štúdií vnútorných orgánov rozšírená a v dopyte.

Ultrazvuková procedúra pečene

- informatívny, neinvazívny a verejne dostupný spôsob diagnostiky. Nie je sprevádzané röntgenovou expozíciou, náklady na výskum sú oveľa nižšie ako zobrazovanie magnetickou rezonanciou.

Ultrazvuková diagnostická metóda je rýchla a nespôsobuje bolestivé, nepríjemné pocity. Procedúra ultrazvukových kontraindikácií nie je k dispozícii, odporúča sa pre všetky vekové skupiny. Kombinácia týchto výhod umožňuje vykonávať ultrazvukový výskum vo všetkých prípadoch, kde je to dokonca aj najmenšia potreba. Ultrazvuková metóda sa používa na efektívne hodnotenie pečene, identifikáciu jeho štrukturálnych zmien, odhad parametrov množstva a patologických odchýlok.

Interpretácia ultrazvuku pečene vykonáva odborník. Lekár zaznamenáva všetky študované hodnoty a vykoná ich spoločnú analýzu na prítomnosť patológií v žľaze. Zvyčajne sú údaje získané o ultrazvuku dostatočné na to, aby úplne opísali stav orgánu. Záverečný diagnostický záver je však poskytnutý na základe lekárskeho vyšetrenia, sťažností pacientov, laboratórnych výsledkov, ultrazvukovej správy a ďalších kritérií, ktoré do určitej miery ovplyvňujú indikátory.

Fyziologická poloha pečene vám umožňuje efektívne vykonávať ultrazvukovú štúdiu, maximalizovať zhromažďovanie potrebných údajov, identifikovať menšie zmeny v štruktúre a poruchy v tele. V závislosti od vekového faktoru, pohlavia a štrukturálnych vlastností tela sa ukazovatele, ktoré sa získajú na ultrazvuku, líšia a môžu sa líšiť v malom rozsahu.

Anatomická normou umiestnenia študovaného orgánu je správne hypochondrium. Veľké objemy pečene nedovoľujú, aby sa uskutočnila úplná vizualizácia naraz. V tomto ohľade, lekár-uzistu určiť štrukturálne charakteristiky potreby vytvoriť niekoľko úsekov obrázkov. Pri každom rezaní určuje odborník hodnoty obrysu, tvaru a štruktúry orgánu.

Vzhľadom na veľkú veľkosť žľazy diagnostik musí vyšetriť pečeň v rôznych častiach. Zvyčajne pacient ležia na chrbte, ale na žiadosť lekára sa môže zmeniť držanie tela

Ultrazvukové vyšetrenie vám umožňuje vykonať výraznú vizualizáciu správneho kazuitového laloku a ľavého štvorcového laloku a preskúmať ich segmenty. Táto štúdia tela vám umožňuje presne určiť polohu existujúcej patológie.

Pri správnej príprave na štúdie a jej realizácii vidíte malé dierky na povrchu pečene zo spodu. Ich formovanie je spôsobené tesným kontaktom študovanej žľazy s pravou obličkou, hrubým črevom, žalúdkom a pravou nadobličkou.

Za normálnych podmienok nie je väzbové zariadenie viditeľné. Iba okraj koronárneho sulku je viditeľný. Patologická prítomnosť voľnej tekutiny v brušnej dutine umožňuje vizualizovať pečeňové väzy. Počas ultrazvuku by sa mala ľahko určiť poloha hepatálnych žíl, stav portálových portálov žily a žlčovodov.

Počas štúdie špecialista skúma všetky segmenty a laloky pečene v šikmom a priečnom priereze, vyhodnocuje a zaznamenáva všetky získané údaje. Pri vykonávaní echografie sa stávajú samostatné merania všetkých častí tela. V závislosti od ústavy a pohlavia sú povolené mierne odchýlky od štandardných hodnôt.

Významný rozdiel v kritériách veľkosti u dospelých je znakom aktívneho zápalového procesu, napríklad hepatitídy alebo dôkazu stagnácie, nástupu cirhózy. Zvýšenie nie celého orgánu, ale v určitej časti, naznačuje možný proces nádoru, vývoj metastáz alebo iné závažné ochorenia.

Zdravé telo má správne jasné kontúry, hladkú vonkajšiu škrupinu, ostré hrany po obvode. Prítomnosť povrchových pahorkov môže naznačovať patologický proces, zaoblené okraje pečene indikujú vývoj srdcového zlyhania.

Pri ultrazvuku sa osobitná pozornosť venuje štrukturálnym vlastnostiam, úrovni homogénnosti orgánov, stavu, v ktorom sa nachádzajú žlčové kanály, malé vetvy a veľké cievy, a meranie všetkých žľazových žľazy.

Normy pre veľkosť pečene u dospelých:

pre pravý lalok je veľkosť zadného zadného kritéria od 11 cm do 13 cm, šikmá vertikálna (CWR) nie je väčšia ako 15 cm, dĺžka je od 11 cm do 15 cm, veľkosť hrúbky je až 6 cm, výška je menšia ako 10 cm, pre celý orgán je norma nasledovná: v dĺžke od 14 cm do 18 cm v priereze od 20 cm do 22,5 cm je veľkosť pečene v sagitálnej rovine od 9 vidieť až 12 cm, priemer portálnej žily - až 1,5 cm, priemer pečene v priemere až 0,6 cm

Pomocou ultrazvuku je tiež možné diagnostikovať vnútorné orgány dieťaťa. Nezabudnite, že miera charakteristík orgánov je priamo úmerná veku dieťaťa.

Veľkosť pečene sa zvyšuje podľa vekovej hranice, preto pediatri vyvinuli priemerné štandardy pre veľkosť pečene ultrazvukom u detí. Takže u jedného ročného dieťaťa je veľkosť pravého laloku 6 cm a každý rok sa postupne stáva o 0,6 cm viac, vo veku 15 rokov je veľkosť anteroposteriér približne 10 cm. novonarodené dieťa, pričom všetky ostatné veci sú rovnaké, je 3 cm - 4 cm, zvyšuje sa každoročne o 0,2 cm a vo veku 18 rokov dosahuje v priemere 5 cm.

U detí má veľkosť tela svoje vlastné štandardy, pretože v procese rastu dieťaťa robí jeho pečeň. Lekár porovnáva merania získané pomocou ultrazvukového zariadenia so schválenými tabuľkami.

Bez ohľadu na vek musí byť štruktúra orgánu homogénna, okraje sú ostré, obrys je čistý, portálna žila, jej vetvy a žlčovody sú jasne viditeľné. Nemali by ste sa zapojiť do vlastnej diagnostiky dieťaťa podľa tabuľky noriem. Dešifrovací protokol - výsada lekára. Špecialista vykoná komparatívnu analýzu všetkých ultrazvukových údajov a ak sa zistí abnormalita, vyvinú sa vhodné terapeutické opatrenia.

Existujú prípady, keď svedectvo ultrazvuku nespĺňa všeobecne uznávané štandardy. V tejto súvislosti dochádza k zmenám v normálnych parametroch pečene? Nevýznamná odchýlka od veľkosti normy sa niekedy pozoruje u ľudí s veľkým postavením. Takýto jav sa nepovažuje za patológiu a dôvodom na to sú fyziologické znaky štruktúry organizmu.

Patologické zmeny v pečeni sú dôsledkom takých stavov, ako sú:

ochorenie pečene, zlyhanie srdca, krvné choroby, dedičné choroby.

Zvyčajne je zmena veľkosti orgánu sprevádzaná akútnou a chronickou hepatitídou, počiatočnými fázami cirhózy, tvorbou nádorov, metastázami a rôznymi typmi cystických útvarov. Štruktúra pečene sa mení a jeho homogenita sa stráca počas vzniku tukových hepatóz.

Tiež by vás mohlo zaujímať:

Pečeň je žľazový orgán umiestnený v pravom hypochondriu. On a slezina - hlavné filtre tela. Veľkosť pečene sa zvyčajne stanovuje pravidelným ultrazvukom. Zdravá pečeň má rôzne parametre v závislosti od toho, ako stará osoba je. Odchýlky od normy sú považované za znak choroby alebo zlého stavu tela.

Normy tvorby pečene sú študované a sú charakteristické pre určitý vek osoby.

Počas vyšetrenia pečene sa berie do úvahy hrúbka, dĺžka a ďalšie indikátory. Celková hmotnosť zdravého tela je 1,5 kg. Najväčšia žľaza tela má pravú a ľavú časť. Pre každú z akcií má svoju vlastnú štandardnú veľkosť. Veľkosť zdravého pečene pre dospelých mužov a žien pri dekódovaní ultrazvuku:

Pečeň dospelého muža alebo ženy má rovnaké parametre a norma alebo odchýlka sa určuje hardwarovým vyšetrením, hrúbka pravého laloku je 110 až 130 mm, dĺžka je 110 až 150 mm, jeho maximálna vertikálna šikmá veľkosť (CWR) je až 150 mm, hrúbka ľavého laloku je 50-70 mm, výška ľavého laloku (kraniokauálna veľkosť, CCR) približne 10 cm, hrúbka celého orgánu - 200-230 mm, celková maximálna dĺžka - až 180 mm.

Pečeň sa považuje za rozšírené v parametroch CWR a CCR. Aj keď je CWR normálne, je potrebné dekódovanie iných ultrazvukových indikátorov. Špecialista musí brať do úvahy vzhľad - jednotnosť, jasnosť obrysu, hmotnosť, stav žíl - portál a dolná dutina (IVC), ich parametre. Taktiež berie do úvahy vek pacienta a ďalšie ukazovatele. Napríklad u tehotných žien a detí je pečeň normálne väčšia a menšia.

Okrem samotnej žľazy je potrebné preskúmať hlavné cievy orgánu, únosové štruktúry cievneho systému, najmä ich priemer. Dve dôležité cievy prechádzajú cez pečeň - pečeňovú tepnu, portálnu žilu (portál) a dolnú vena cava (IVC). Prvý poskytuje tok krvi do orgánu a portálová krv a IVC - odstráni venóznu krv nasýtenú kyslíkom z orgánu. Portálna žila sa nachádza v plexu duodena a pečene. V bráne pečene je portálna žila rozdelená na dve vetvy.

V zdravom orgáne sú okrem týchto ciev 3 hlavné a mnohé malé. Poskytujú odtok krvi z najväčšej žľazy. Malé a hlavné žily na vrchole orgánu opúšťajú pečeň v oblasti brázdy IVC a prúdia do IVC. V tabuľke je uvedený priemer všetkých hlavných nádob.


Nasledujúci Článok

Diéta pre žlčové kamene

Viac Články O Pečeň

Cirhóza

Fibróza a cirhóza pečene (K74)

Nepatria sem: alkoholická fibróza pečene (K70.2) srdcová skleróza pečene (K76.1) cirhóza (pečeň): alkoholické (K70.3) vrodené (P78.3) s toxickým poškodením pečene (K71.7)
Cirhóza

Leukocyty v krvi: typy, funkcie, normy pre populácie, analýza a interpretácia, odchýlky

Leukocyty (WBC, Le) - tvarované prvky, ktoré sa nazývajú biele bunky. V skutočnosti sú skôr bezfarebné, pretože na rozdiel od krvných buniek bez jadier plnených červeným pigmentom (je to otázka erytrocytov), ​​nemajú zložky, ktoré určujú farbu.